LPP, mimo sprzedaży sklepów w Rosji, notuje wysoki wzrost przychodów w 2Q22/23. Rośnie też znaczenie sprzedaży omnichannel
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
06 paź 2022, 10:58

LPP, mimo sprzedaży sklepów w Rosji, notuje wysoki wzrost przychodów w 2Q22/23. Rośnie też znaczenie sprzedaży omnichannel

Najświeższy raport finansowy Grupy LPP za II kw. 2022/23 r. pokazał wzrost przychodów o 45% do porównywalnego okresu rok wcześniej po wyłączeniu sprzedaży zrealizowanej w Rosji.

Tak wysoki wzrost sprzedaży LPP to głównie efekt wysokiego wskaźnika LFL wynoszącego 30% (sprzedaż porównywalna w sklepach stacjonarnych) oraz dynamicznie rosnącej sprzedaży online w Polsce (+52% rdr) i w Europie (+89%). Te dwa czynniki przeważyły negatywny wpływ na przychody grupy jakim było wyjście z prowadzenia biznesu w Rosji, a także brak funkcjonowania części sklepów w Ukrainie. Natomiast dynamika przychodów grupy z uwzględnieniem rok wcześniej prowadzenia biznesu w Rosji, wyniosła 19%

l1

Źródło: LPP

LPP bez sklepów Rosji

Dla struktury publikowanych wyników finansowych Grupy LPP zaszły ważne zmiany. Otóż po sprzedaży sklepów w Rosji, segment ten został zakwalifikowany do działalności zaniechanej, a okres porównawczy tj. II kw. 2021/22 został podzielony na dwa – przed przekształceniem uwzględniający wyniki „z Rosji” oraz po przekształceniu, czyli „bez Rosji”. Dodajmy też że LPP utracił kontrolę nad rosyjską spółką sprzedaną do inwestora z Azji w czerwcu 2022 roku. Osiągnięta w II kw. 2022/23 marża brutto na sprzedaży wyniosła 52%. Był to poziom o ponad 3 p.p. niższy niż rok wcześniej z ujęciem działalności w Rosji, która charakteryzowała się wyraźnie wyższą marżowością. Dla danych porównywalnych, ów marża była o 0,5 p.p. wyższa w ujęciu rok do roku.

Zobacz także: Wyniki LPP w II kw. 2022/23 roku vs. konsensus PAP

Wyraźnie wzrosły koszty sprzedaży i zarządu. Główny prym wiodły w tej pozycji koszty prowadzenia sklepów, co jest widoczne niemal u wszystkich spółek odzieżowych. Do góry poszły koszty zarówno czynszów, wynagrodzeń jak i innych elementów związanych z prowadzeniem sklepów. Dynamika kosztów SG&A wobec danych po przekształceniu wyniosła 54% i była wyższa od dynamiki sprzedaży. Zysk operacyjny i EBITDA na tle danych przekształconych był wyższy odpowiednio o 17% i 19%, ale względem wyników uwzględniającego biznes rosyjski, zyskowność na tych poziomach była już wyraźnie niższa. W rachunku zysków i strat widać kilka zdarzeń jednorazowych. Do tych najważniejszych należy zaliczyć dodatnie różnice kursowe w kwocie aż 237 mln zł (efekt przewalutowania należności z rubli na dolary), 46,3 mln zł odpisu na ryzyko kredytowe wynikające z należności za towary sprzedane do Rosji oraz 54 mln zł odpisów na nierentowne sklepy głównie w Czechach i Rumunii. Tym samym zaraportowany zysk netto w kwocie 246 mln zł za II kw. 2022/23 jest pod dużym wpływem zdarzeń jednorazowych, ale nawet po ich eliminacji byłby niższy od porównywalnego okresu rok wcześniej przed przekształceniem.

l6

Źródło: LPP

Wyjście z prowadzenia działalności w Rosji spowodowało spadek liczby sklepów stacjonarnych w grupie kapitałowej. Na koniec lipca 2022 r. sieć sklepów liczyła 1756 lokalizacji, czyli o 265 sklepów mniej niż przed rokiem. Niemal połowę liczby „utraconych” sklepów w Rosji, grupa uzupełniła poprzez nowe otwarcia głównie w krajach Europy i w Polsce. W tym tempie otwarć, cały ubytek sklepów „rosyjskich” powinien być uzupełniony dość szybko. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami zarządu LPP, główny nacisk położony jest na rozwój sklepów marki Sinsay. Pozytywny efekt tej strategii widać po wzroście przychodów z rynków europejskich, na których skoncentrowana jest obecna ekspansja grupy. W II kw. 2022/23 sprzedaż z tych rynków wzrosła o 61% rdr i była wyższa od sprzedaży zrealizowanej w Polsce.

l4

Źródło: LPP

Zarząd LPP podkreśla również rosnące znaczenie tzw. sprzedaży omnichannel, a efekt tego dobrze widać w wynikach II kw. 2022/23. Rosnąca dynamicznie sprzedaż internetowa przy dobrych marżach, pozwala amortyzować skokowo rosnące koszty prowadzenia sklepów stacjonarnych. Z kolei wzrost sprzedaży samej marki Sinsay o 63% rdr, pokazuje koncentrację w oparciu o tę markę.

l2

Źródło: LPP

Cele na rok obrotowy 2022/23

LPP wskazało poziom przychodów w tym roku obrotowym na kwotę ponad 16 mld zł. To by oznaczało wzrost o 13% rok do roku. Liczba sklepów ma wzrosnąć do niespełna 2000, a dokładniej do 1984. Sprzedaż przez kanał internetowy ma wynieść ok. 5 mld zł, co by dało udział w przychodach grupy na poziomie około 30%. Marża na poziomie brutto na sprzedaży oraz operacyjna ma być niższa niż rok wcześniej, co jest z kolei dość zrozumiałe po „utracie” wysokomarżowego biznesu w Rosji. Wydatki inwestycyjne mają oscylować wokół 1 mld zł z czego 0,6 mld zł ma być przeznaczone na salony, 0,3 mld zł na logistykę, a pozostała część na biura i IT. Wśród najważniejszych ryzyk spółka wymienia niższą skłonność klientów do zakupów odzieży w sytuacji mniejszych dochodów rozporządzalnych, negatywny wpływ wojny w Ukrainie na gospodarki europejskie oraz niekorzystny kurs złotówki do dolara i euro.

Zobacz także: BM mBanku rekomenduje "kupuj" LPP; cena docelowa 11,5 tys. zł za akcję

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.