CCC coraz mniej obuwnicze. Rośnie znaczenie HalfPrice oraz Modivo w przychodach spółki
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
07 lut 2023, 10:13

CCC coraz mniej obuwnicze. Rośnie znaczenie HalfPrice oraz Modivo w przychodach spółki

Grupa CCC kilka dni po zakończeniu kwartału sprawozdawczego (okres od listopada 2022 r. do stycznia 2023 r.) przekazała do wiadomości inwestorów szacunkowe dane finansowe. Przychody grupy wzrosły o 19% rdr, ale nie udało się poprawić zysku operacyjnego czy EBITDA na tle porównywalnego kwartału rok wcześniej.

Oczekiwania rynkowe (konsensus PAP) dla wielkości przychodów Grupy CCC w IV kw. 2022/23 były ustawione na poziomie 2 428 mln zł. Zaraportowane przychody wyniosły symbolicznie mniej, bo o 14 mln zł (-0,6%). Jednak na poziomie zysku operacyjnego, różnica była już wyraźna. Konsensus oczekiwał stratę operacyjną w kwocie 39,1 mln zł, a spółka wykazała stratę operacyjną w kwocie 57 mln zł. Z kolei pod względem skorygowanej EBITDA, rynek oczekiwał 112,3 mln zł wobec zaraportowanej kwoty 86 mln zł.

Notowania CCC

CCC WYKRES

Porównując najnowsze, szacunkowe wyniki kwartalne w ujęciu rok do roku, widoczne są zarówno pozytywne jak i negatywne tendencje. Do plusów na pewno trzeba zaliczyć niższą dynamikę wzrostu kosztów sprzedaży i administracji (wzrost o 9%) na tle dynamiki przychodów (+19%). Tak pozytywnej relacji tych dwóch, jakże istotnych pozycji w rachunku zysków i strat, spółka nie zanotowała bardzo dawno. Być może jesteśmy świadkami skutecznego wdrażania programu ograniczenia kosztów, który był wcześniej zapowiadany. Z negatywnych tendencji widoczny jest spory spadek marży brutto, która była niższa o 3,7 p.p. Ostatecznie poziom skorygowanej EBITDA wyniósł tyle samo co rok wcześniej, czyli 47 mln zł.

ccc2

Źródło: CCC

Zobacz także: 6 spółek, które już wiedzą, jakie będą dywidendy w 2023 roku. Oto pierwsze zapowiedzi

Spółka w publikowanych szacunkowych danych nie przedstawia poziomu zysku netto. Ile on może wynieść? Do wskazanej straty operacyjnej w kwocie 57 mln zł, dojdą jeszcze przede wszystkim odsetki od zadłużenia z tyt. kredytów i obligacji. W III kw. 2022/23 wyniosły on 79 mln zł i trudno oczekiwać, żeby ta kwota mocno się zmieniła w ostatnim kwartale. Jeżeli nie będzie innych, znaczących zdarzeń jednorazowych, to strata na poziomie netto może przekroczyć wyraźnie poziom 100 mln zł.

Patrząc na szacowane wyniki poszczególnych segmentów w IV kw. 2022/23, można wyróżnić kilka ciekawych danych. Pierwszą jest wysoki spadek marży brutto, bo o 6,6 p.p. w segmencie CCC. Spółka tłumaczyła to deprecjacją złotówki, inflacją w łańcuchu dostaw, słabnącą siłą zakupową konsumenta, planowaną optymalizacją poziomu zapasów oraz niesprzyjającymi warunkami pogody dla kolekcji jesień-zima. Mimo niskiej marży brutto, w segmencie CCC o 3% (uwaga!) spadły koszty sprzedaży i administracji na tle 21% wzrostu przychodów. Ostatecznie skorygowana EBITDA w samym CCC wyniosła 46 mln zł wobec 12 mln zł rok wcześniej.

ccc3

Źródło: CCC

Drugim, ciekawym zestawieniem są szacowane wyniki segmentu HalfPrice, a dokładniej ich wyraźna poprawa na wszystkich poziomach rzis. Przychody wzrosły o blisko 150%, marża brutto była wyższa o 3,7 p.p., a skorygowana EBITDA wyszła na plus (29 mln zł vs. -30 mln zł rdr). Patrząc na te dane należy jednak pamiętać, że baza porównawcza rok wcześniej była niska, ze względu na wciąż bardzo młody wiek tego segmentu.

ccc4

Źródło: CCC

Trzecią, ciekawą daną finansową jest spadek skorygowanej EBITDA w szacunkach wynikowych Grupy Modivo do ujemnych wartości, a to może być sporym zaskoczeniem. W ostatnich kwartałach to właśnie ten segment był z reguły najsilniejszy i ciągnął w górę wyniki całej grupy. Tym razem to się odwróciło i pod względem dynamiki przychodów czy zmiany skorygowanego wyniku EBITDA, segment ten był wyraźnie najsłabszy w całej grupie. Jako czynniki wpływające na słabszy wynik, spółka wskazała m.in. osłabienie siły zakupowej konsumentów, agresywną politykę cenową i rabatową konkurencji w branży multibrand e-commerce, wzrost kosztów usług i materiałów.

ccc5

Źródło: CCC

Wysokie zadłużenie Grupy CCC nadal się utrzymuje

W ciągu ostatnich trzech raportowanych miesięcy niewiele zmienił się poziom zadłużenia netto. Po zsumowaniu zadłużenia netto Grupy Modivo i Grupy CCC (bez Modivo) wyniosło 2,11 mld zł. Dla porównania na koniec października 2022 r. wyniosło ono 2,09 mld zł. Spółka podtrzymuje realizację planu ochrony kapitału i wzmocnienia bilansu m.in. za sprawą planowanej emisji akcji CCC (ok. 500 mln zł), leasingu zwrotnego aktywów, potencjalnego IPO Modivo czy pozyskania nowego finansowania dla HalfPrice.

Zobacz także: XTB publikuje szacunkowe wyniki finansowe. Zaskakujący spadek zyskowności spółki w IV kwartale 2022 roku

CCC coraz mniej obuwnicze

Trend spadku udziału sprzedaży obuwia w generowanych przychodach Grupy CCC coraz bardziej przyspiesza. Spośród trzech segmentów grupy (CCC, Modivo i HalfPrice), stricte obuwniczym pozostaje już tylko CCC. W Grupie Modivo samo eobuwie.pl miało 781 mln zł przychodów w IV kw. 2022/23, czyli o 2% mniej w ujęciu rok do roku, a odzieżowe Modivo zaliczyło wzrost przychodów o 42% rdr, które wyniosły 323 mln zł. To oznacza, że przychody eobuwie.pl w Grupie Modivo miało 70% udziału, a tempo jego spadku jest coraz szybsze. Patrząc na strukturę powierzchni sklepów w poszczególnych segmentach również widać, że najsilniej rośnie powierzchnia w HalfPrice (+94%), a samo CCC zaliczyło przyrost o mniej niż 1%. Jednak najbardziej wymowną daną potwierdzającą tezę z nagłówka jest struktura zapasów w całej Grupie CCC.

ccc1

Źródło: CCC

Zapasy w CCC spadły aż o 32% w ujęciu rok do roku (o blisko 0,5 mld zł). Spółka wskazała, że udało jej się uzyskać ten efekt poprzez wysoką odsprzedaż kolekcji, optymalizację zamówień nowych kolekcji oraz synchronizację procesu towarowania z kalendarzem handlowym. Sam wskaźnik rotacji zapasami spadł o 80 dni do 240 dni. Uwolniony w ten sposób kapitał został „przerzucony” w większy zapas dla Grupy Modivo i HalfPrice. Jak wiemy w HalfPrice sprzedaż samego obuwia jest znikomy, a w Grupie Modivo co prawda nadal ma największy udział (poprzez eobuwie.pl), ale część odzieżowa systematycznie rośnie.

Zobacz także: Nawet 2 zł oszczędności na litrze paliwa. Nowe korzyści dla członków programu UNIMOT Klub+

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.