PCC Rokita z optymizmem patrzy na 2024 r. Spółka kontynuuje inwestycje i wraca na rynek obligacji
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
30 lis 2023, 12:30

PCC Rokita z optymizmem patrzy na 2024 r. Spółka kontynuuje inwestycje i wraca na rynek obligacji

Wyniki PCC Rokita w III kwartale wskazują na pierwsze oznaki poprawy koniunktury. Wciąż są niższe od rekordowych danych za 2022 r. lecz zarząd widzi coraz lepsze perspektywy na przyszłość. Spółka rozwija inwestycje oraz powróciła na rynek obligacji.

Wyniki w III kwartale PCC Rokita

Wyniki odnotowane przez Grupę PCC Rokita były na niższym poziomie niż w poprzednim roku. Przez dziewięć miesięcy bieżącego roku, wyniki produkcyjne we wszystkich segmentach okazały się niższe w porównaniu do tego samego okresu w 2022 roku. Należy jednak pamiętać o bardzo wysokiej bazie porównawczej z zeszłego roku, kiedy to spółka pokazała rekordowe dane finansowe w sprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym.

„Trzeci kwartał był już relatywnie lepszy od drugiego. We wszystkich segmentach odnotowaliśmy poprawę wyniku.” - mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita.

W segmencie Chloropochodne zysk EBITDA w trzech kwartałach 2023 roku był niższy o jedną trzecią w porównaniu z trzema kwartałami 2022 roku, ale był to jednocześnie drugi najlepszy wynik w historii segmentu. Wynik był napędzany przez dobry pierwszy kwartał, a zysk EBITDA za sam III kwartał 2023 był wyższy o 6% niż w II kwartale.

Zobacz także: „Po kilku latach przerwy zdecydowaliśmy się ponownie wejść na rynek, tym razem z obligacjami o oprocentowaniu zmiennym. Zostaliśmy dobrze przyjęci” - relacja czatu z wiceprezesem PCC Rokita

„Ten segment wypracował za 3 kwartały br. drugi najlepszy zysk EBITDA w swojej historii mimo, że wyniki za 3 kwartały były niższe od poziomu wyników za trzy kwartały ubiegłego roku. Wpływ na wynik całego okresu miał przede wszystkim bardzo dobry pierwszy kwartał. Z kolei zysk EBITDA segmentu za sam trzeci kwartał był już na wyższym poziomie od tego za drugi kwartał tego roku” - zauważa Rafał Zdon.

Największy wpływ na taki wynik miały ceny chloroalkaliów i niższe wolumeny sprzedaży.

„Ceny ługu sodowego były wciąż jeszcze nieznacznie wyższe od cen za trzy kwartały 2022 roku. Było tak mimo spadków zapoczątkowanych pod koniec 2022 roku i kontynuowanych jeszcze w pierwszym półroczu. W trzecim kwartale ceny ługu sodowego stabilizowały się. Z kolei ceny sody kaustycznej były niższe o około 1/3 od cen w analogicznym okresie 2022 roku. Spadki cen wynikały ze zmniejszonego popytu na chloroalkalia przy jednoczesnym wzroście ich dostępności. Z kolei w trzecim kwartale tego roku zauważalne było wypłaszczenie się krzywej spadkowej cen sody kaustycznej. Natomiast w sierpniu i we wrześniu rosło zainteresowanie produktami segmentu. Pamiętajmy, że to jednak nie przesądza jeszcze o trendzie rosnącym” - dodaje wiceprezes.

Z kolei na wyniki w segmencie Poliuretany miały wpływ bardzo trudne warunki rynkowe. Wynik EBITDA segmentu za zaraportowane trzy kwartały wyniósł około jedną czwartą wartości z 2022 roku, choć III kwartał był lepszy niż II kwartał 2023.

„Do sierpnia br. segment odnotowywał głównie trend spadkowy zarówno w ilościach jak i marżach. Rentowność osiągnęła poziomy najniższe od wielu lat. Natomiast od września wolumen sprzedaży wyraźnie się poprawił, przy czym dopiero nadchodzące miesiące pozwolą ocenić, czy wyższy popyt stopniowo wraca” - podaje prezes zarządu, Wiesław Klimkowski.

W segmencie Inna Działalność Chemiczna także odnotowano spadki obrotów i marż, z wynikiem EBITDA stanowiącym około jedną czwartą wartości z 2022 roku.

„Wynik EBITDA stanowił około jedną czwartą wyniku za trzy kwartały 2022 roku. Trend ten, zapoczątkowany pod koniec ubiegłego roku, był kontynuowany przez trzy kwartały bieżącego roku. Przesłanki rynkowe sugerują, iż podobna sytuacja może utrzymać się także w najbliższym czasie” - dodaje Wiesław Klimkowski.
 

Wybrane dane finansowe PCC Rokita


„W pierwszym kwartale wyniki w segmencie Chloropochodne oraz Inna działalność chemiczna jeszcze się broniły. Z kolei w poliuretanach od początku roku do końca drugiego kwartału wszystkie słupki kontynuowały trwające już od kilku kwartałów spadki. Drugi kwartał i początek trzeciego były wymagające w każdym obszarze naszej działalności. Relatywnie lepsze wyniki odnotowaliśmy dopiero w trakcie trzeciego kwartału, głównie w poliuretanach i chloropochodnych. Mówiąc poprawa, mam tu na myśli wzrost zainteresowania tymi produktami i wolumenów sprzedaży. Również skonsolidowany zysk EBITDA był wyższy w stosunku do drugiego kwartału tego roku.” - podsumowuje wiceprezes Rafał Zdon.

Zobacz także: Obligacje PCC Rokita zostały przydzielone. Stopa redukcji zapisów wyniosła niespełna 50%

Perspektywy na IV kwartał 2023 r. i pierwsze kwartały 2024 r.

W kontekście wyników finansowych Grupy PCC Rokita na IV kwartał 2023 roku i pierwsze kwartały 2024, sytuacja wydaje się stopniowo stabilizować. Jak zaznacza Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita, "trzeci kwartał był już relatywnie lepszy od drugiego. We wszystkich segmentach odnotowaliśmy poprawę wyniku", co daje pewne podstawy do ostrożnego optymizmu. Wzrost EBITDA w trzecim kwartale może nie być jeszcze sygnałem do "odetchnięcia", ale:

"Może być to średnioterminowo sygnał o wstrzymaniu spadków. Mam na myśli spadki cen i popytu." - podkreśla wiceprezes.

W odniesieniu do segmentu Poliuretanów, Zdon zauważa, że "od września wolumen sprzedaży wyraźnie się poprawił", co może wskazywać na stopniową poprawę w kolejnych miesiącach, choć dla faktycznej zmiany sytuacji kluczowe będą głębsze zmiany popytu i podaży na światowych rynkach.

Najbliższe miesiące będą decydujące dla oceny, czy trend wzrostu popytu jest trwały. W segmencie Poliuretanów, marże na poliole, które spadły do poziomów najniższych od wielu lat, mogą nie mieć dużego potencjału do dalszych spadków.

"W ostatnich miesiącach popyt na poliole drgnął. Czy to krótkotrwała poprawa czy też wyższy popyt faktycznie stopniowo wraca – to pokażą nadchodzące miesiące." - zauważa Rafał Zdon.

Podobna sytuacja dotyczy segmentu Chloropochodnych, gdzie w sierpniu i we wrześniu rosło zainteresowanie produktami segmentu.

Warto też zauważyć, że koszty energii pozostają wyższe niż przed kryzysem energetycznym w Europie z 2021 roku, co może nadal wpływać na wyniki finansowe Grupy.

Zobacz także: PCC Rokita ruszyła z publiczną emisja obligacji. Inwestorzy mogą liczyć na blisko 9% oprocentowanie

Powrót na rynek obligacji

Grupa PCC Rokita, po kilkuletniej przerwie, niedawno powróciła na rynek obligacji, tym razem emitując obligacje o oprocentowaniu zmiennym.

„Zostaliśmy dobrze przyjęci. Z rozmów z inwestorami wiemy, że potrzebują większej dywersyfikacji i z chęcią otwierają się na podmioty z branży produkcyjnej, która nie jest mocno reprezentowana na rynku obligacji” - stwierdza Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita.

Wiceprezes zaznacza, że powrót spółki na rynek długu spotkał się z pozytywnym przyjęciem.

„Uplasowaliśmy całość oferty z redukcją. To naprawdę nas cieszy.” - mówi Zdon.

Inwestycje Grupy PCC Rokita – Perspektywy i plany

Grupa PCC Rokita skupia się na kilku kluczowych inwestycjach, które wpłyną na jej dalszy rozwój.

"Największa inwestycja Grupy PCC Rokita to budowa zakładu w Brzegu Dolnym. Projekt prowadzi spółka PCC BD, współkontrolowana przez PCC EXOL i PCC Rokita. Tu mają być produkowane między innymi etoksylaty oraz poliole polieterowe o szerokim zastosowaniu w licznych branżach" – podkreśla Rafał Zdon.

Ponadto, Grupa jest bliska ukończenia budowy nowoczesnego Centrum Innowacji i Skalowania Procesów, które znacząco zwiększy (trzykrotnie) jej powierzchnię laboratoryjną oraz umożliwi skalowanie procesów produkcyjnych i aplikacyjnych. Zdon podkreśla, że "Możliwość skalowania procesów produkcyjnych oraz aplikacyjnych to duża wartość przy opracowywaniu nowych produktów".

Grupa PCC Rokita konsekwentnie prowadzi także mniej spektakularne, ale równie istotne inwestycje. Zdon wspomina o "kolejnych projektach, które byłyby odpowiedzią na zwiększające się wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Grupy".

„Nie możemy wykluczyć w przyszłości inwestycji w zakresie zmian w jednostkach produkujących energię cieplną (para technologiczna, woda grzewcza) oraz energię elektryczną, w tym w elektrociepłownię na potrzeby własne i odbiorców zewnętrznych. Ponadto rozważana jest rozbudowa elektrolizy. Dwa dodatkowe elektrolizery umożliwiłyby modulowaną pracę instalacji elektrolizy w sposób dopasowany do aktualnie zmieniających się cen energii” - dodaje wiceprezes.
 

Kurs akcji PCC Rokita od początku 2023 roku

PCC Rokita akcje

Dywidenda PCC Rokita

Grupa PCC Rokita ma historię regularnych wypłat dywidend, które różniły się wysokością w zależności od osiągniętych wyników.

„Za rok ubiegły była rekordowa, blisko 22 zł na jedną akcję” - zauważa wiceprezes Rafał Zdon.

Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita, w liście do akcjonariuszy również zwraca uwagę na sukces ostatniej wypłaty dywidendy, mówiąc:

"Ubiegłoroczny zysk pozwolił na wypłatę najwyższej z dotychczasowych kwot dywidendy, blisko 22 zł na jedną akcję. Dla przypomnienia cena akcji na debiucie wynosiła 33 zł. Suma wypłaconych dotąd dywidend ponad dwukrotnie przebiła tę wartość".

Decyzje dotyczące dywidendy za 2023 rok nie zostały jeszcze podjęte.

Zobacz także: Historia wypłaconych dywidend z PCC Rokita

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.