Popyt na produkty PCC Exol wydaje się powracać. Linia produkcyjna w Płocku pozwoli podwoić moce produkcyjne
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
01 gru 2023, 09:00

Popyt na produkty PCC Exol wydaje się powracać. Uruchomienie linii produkcyjnej w Płocku pozwoli podwoić moce produkcyjne

W 2023 roku Grupa PCC Exol zanotowała spadek w wynikach w porównaniu do rekordowego roku 2022. Wyniki finansowe utrzymują się jednak na wyższym poziomie niż w poprzednich latach. Zarząd optymistycznie patrzy w przyszłość licząc na ustabilizowanie się popytu. W 2024 r. Grupa planuje zakończyć budowę drugiej linii technologicznej w Płocku co pozwoli podwoić moce produkcyjne. Rozważane są również różne opcje dalszego finansowania inwestycji, spółka nie wyklucza emisji obligacji.

Wyniki za trzy kwartały 2023 r. w PCC Exol

Grupa PCC Exol odnotowała spadek w wynikach finansowych za trzy kwartały 2023 roku w porównaniu do rekordowych wyników z poprzedniego roku.

"Po trzech kwartałach 2023 roku Grupa PCC EXOL wypracowała zysk netto na poziomie niższym o ponad 60% od ubiegłorocznego w tym samym okresie (…) Jednak (…) rok ubiegły jak i poszczególne jego kwartały finalizowaliśmy rekordowymi wynikami, które stały się bardzo wysoką bazą porównawczą" – stwierdza prezes PCC Exol Dariusz Ciesielski w liście do akcjonariuszy.

Zobacz także: „W 2024 roku planujemy zakończyć inwestycję w Płocku. To pozwoli podwoić moce produkcyjne tamtejszej instalacji” – relacja czatu z wiceprezesem PCC EXOL

Na poziomie EBITDA spółka osiągnęła połowę wartości wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2022 roku. Mimo to, wyniki te są wyższe w stosunku do porównywalnych okresów sprzed rekordowego 2022 roku.

Ponadto popyt na produkty PCC Exol wydaje się powracać. W pierwszej połowie 2023 roku rynek doświadczył obniżenia popytu, jednak w trzecim kwartale nastąpiło zwiększenie zapotrzebowania na produkty spółki, co przełożyło się na wzrost wolumenu sprzedaży i oczywiście poprawę wyników.

„Trzeci kwartał był już trochę lepszy, popyt na surfaktanty wzrósł. Zapotrzebowanie ze strony naszych klientów zwiększyło się. Wzrósł wolumen sprzedaży, poprawiły się też wyniki Grupy w porównaniu do drugiego kwartału tego roku” - zauważa wiceprezes Rafał Zdon na czacie inwestorskim.
 

Wybrane dane finansowe PCC Exol


Pomimo trudności, w grupach produktów do zastosowań przemysłowych oraz kosmetyczno-detergencyjnych PCC Exol zdołał zrealizować wolumen sprzedaży na porównywalnym poziomie w stosunku do roku poprzedniego.

"W tej grupie produktowej odnotowaliśmy największy wzrost liczby aktywnych klientów. W ramach produktów do zastosowań przemysłowych rozpoczęliśmy budowanie oferty dla przemysłu ceramicznego. Rozszerzona została też oferta produktowa dla branży tekstylnej, agrochemikaliów oraz branży wydobywczej" – podkreśla prezes Ciesielski.

Zarząd przewiduje, iż w najbliższym czasie spółka doświadczy stabilnego, a nawet lekko wzrastającego zainteresowania ze strony europejskich odbiorców surfaktantów.
 

Kurs akcji PCC Exol od początku 2023 roku

PCC Exol (1)

Zobacz także: PCC Rokita z optymizmem patrzy na 2024 r. Spółka kontynuuje inwestycje i wraca na rynek obligacji

Perspektywy na najbliższe kwartały

Grupa PCC Exol, według słów zarządu, oczekuje ustabilizowanego, lekko wzrastającego popytu.

"Widzimy sygnały, które potencjalnie mogłyby wskazywać na możliwość ustabilizowanego, lekko wzrastającego popytu w Europie," - stwierdził Rafał Zdon na czacie inwestorskim.

Pomimo pozytywnych sygnałów, firma jest świadoma możliwego wzrostu podaży, głównie ze strony producentów „dobrze zintegrowanych surowcowo”. Tak więc trudno przewidzieć jaki będzie ostateczny wzrost popytu na produkty spółki i jak wpłynie on ostatecznie na przyszłe wyniki.

„Jednocześnie może występować wysoka podaż, między innymi za sprawą dobrze zintegrowanych surowcowo producentów. Oni na bieżąco elastycznie decydują o produkowanym asortymencie. Przekierowują po prostu posiadane surowce na produkcję surfaktantów, a rezygnują z asortymentu mniej dochodowego.” - zauważa wiceprezes.

Jednak Grupa PCC Exol koncentruje się na wykorzystaniu swojej elastyczności i dostosowaniu się do zmieniających się warunków rynkowych, aby maksymalnie wykorzystać potencjalne możliwości. W dalszej perspektywie, na 2024 r, spółka koncentruje się nie tylko na zwiększaniu potencjału produkcyjnego, ale także na dywersyfikacji produkcji.

Wiceprezes Zdon wskazał na dominującą rolę elastyczności i uniwersalności linii produkcyjnych Grupy, co pozwala na produkcję nawet niedużych partii oraz szybką adaptację do zmieniających się potrzeb rynku.

„Dzięki doświadczonemu zespołowi badaczy sprawnie dokonujemy też modyfikacji produktów. Celem jest jak najlepsza i szybka reakcja na potrzeby klientów. (…) Oczywiście staramy się wykorzystać naszą elastyczność i maksymalnie dostosować się do tych zmieniających się uwarunkowań, aby „wycisnąć” jak najwięcej – podkreśla wiceprezes.

„Produkty specjalistyczne to nasz konik. Ich projektowanie i produkcja na indywidualne zamówienia klientów to nasza mocna strona. Dział R&D potrafi też dokonywać zaawansowanych modyfikacji produktów” - wskazuje na mocne strony Rafał Zdon.

Intensywny okres inwestycyjny PCC Exol

Wspomniane wcześniej produkty specjalistyczne stanowią kluczowy element strategii rozwoju grupy, dlatego też PCC Exol intensywnie inwestuje w rozwój. Planowane zakończenie budowy drugiej linii technologicznej w Płocku w 2024 roku ma pozwolić na podwojenie mocy produkcyjnych. Te działania mają na celu wzmacnianie stabilności i konkurencyjności całej Grupy na rynkach międzynarodowych.

"Prace nad drugą linią technologiczną w Płocku są mocno zaawansowane. Zakończenie tej inwestycji planujemy na przyszły rok. (...) Przede wszystkim podwoi się potencjał produkcyjny Płocka. Przy czym zawsze ten parametr zależy od wytwarzanego asortymentu. Przy produkcji produktów specjalistycznych, wydajność instalacji jest niższa" – zaznacza wiceprezes Rafał Zdon.

Dodatkowo, Grupa PCC Exol rozwija swoje inwestycje w Brzegu Dolnym. Jak wyjaśnił Rafał Zdon: "Przedsięwzięcie to realizowane jest przez PCC BD, spółkę współkontrolowaną przez PCC EXOL i PCC Rokita." Budowa nowego zakładu produkcji alkoksylatów i innych związków chemicznych, znacząco rozszerzy portfel produktowy Grupy. Umożliwi to oferowanie etoksylatów znajdujących zastosowanie w wielu branżach, takich jak higiena osobista, budownictwo czy ochrona roślin.

PCC Exol planuje również zwiększyć swoją powierzchnię laboratoryjną, aby wspierać od strony R&D najnowsze projekty, co jest kluczowe dla dalszego wzrostu i rozwoju firmy.

„Rozwój nowej oferty wymaga od nas prowadzenia już teraz aktywnych prac marketingowych oraz badawczo-rozwojowych. Co za tym idzie, intensyfikacja prac badawczych będzie wymagała zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oraz zasobów. Stąd też w przyszłym roku planujemy bardzo istotnie zwiększyć powierzchnię laboratoryjną, celem również wsparcia tych nowych inwestycji” - wyjaśnia Zdon.

Grupa PCC Exol rozważa różnorodne opcje finansowania swoich inwestycji. Jak wyjaśnił wiceprezes Rafał Zdon, "Emisja obligacji jest jedną z nich," a dodatkowo firma zdecydowała się na kredyt inwestycyjny z CitiBankiem na kwotę 90 mln zł, aby wesprzeć inwestycje w Płocku. W przypadku projektu w Brzegu Dolnym, finansowanie jest rozważane na różnych poziomach, zarówno w ramach spółki celowej, jak i spółek matek.

Zobacz także: PCC Exol stawia na nowe inwestycje i produkty wysokomarżowe

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.