IPO Pepco Group - spotkanie on-line i video-czat z zarządem spółki [LIVE]
Obrazek użytkownika Webinary
10 maj 2021, 12:15

IPO Pepco Group - spotkanie on-line i video-czat z zarządem spółki [LIVE]

Dzisiaj, 10 maja, zapraszamy o godz. 14:15 na video czat z zarządem Pepco Group. Andy Bond, CEO spółki oraz Nick Wharton, CFO zaprezentują działalność Pepco Group oraz odpowiedzą na pytania uczestników spotkania. Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie na język polski.

Pepco Group zarządza wiodącą europejską siecią wielobranżowych sklepów dyskontowych. Posiada obecnie ponad 3200 sklepów pod markami PEPCO, Poundland oraz Dealz. Działalność prowadzi w 16 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii i w Europie Środkowo-Wschodniej, łącznie zatrudniając ok. 35 000 pracowników.

Pepco Group aktualnie przygotowuje się do debiutu na Głównym Rynku GPW. 6 maja rozpoczęła się oferta publiczna spółki, a zapisy w transzy Inwestorów Indywidualnych potrwają do 13 maja. Oferta publiczna obejmie akcje już istniejące o łącznej wartości do 4,7 mld zł. Spółka zastrzega sobie możliwość zwiększenia oferty do maksymalnej wartości 5,4 mld zł. Inwestorom indywidualnym zaoferowano 5% tej puli.

W roku obrotowym zakończonym 30 września 2020 roku, przychody Pepco Group wzrosły do 3,5 mld euro. Celem spółki jest osiągnięcie wyniku EBITDA przekraczającego 1 miliard euro w ciągu 5-7 lat. By to osiągnąć Pepco ma zamiar intensywnie rozwijać sieć sklepów, także w Europie Zachodniej. Po tym jak Grupa uruchomiła sklepy we Włoszech, pod koniec kwietnia br. spółka otworzyła swój pierwszy sklep PEPCO w Hiszpanii, a kolejnym nowym rynkiem będzie Austria.

---------------------------------

Zastrzeżenie prawne:
DECYDUJĄC SIĘ NA WEJŚCIE NA NINIEJSZĄ STRONĘ, DANA OSOBA OŚWIADCZA, ZAPEWNIA ORAZ WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE NIE BĘDZIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB UTRWALAŁA, POBIERAŁA, ODTWARZAŁA, CZY DYSTRYBUŁOWAŁA TREŚĆI DOSTĘPNYCH NA STRONIE DO KTÓREJ UZYSKA DOSTĘP, CZY PRÓBOWAŁA DOKONYWAĆ TAKICH DZIAŁAŃ.
DOSTĘP TO NINIEJSZEJ STRONY Z NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJI MOŻE BYĆ OGRANICZONY PRZEZ ODPOWIEDNIE PRZEPISY PRAWA, A OSOBY, KTÓRE PRÓBUJĄ UZYSKAĆ DOSTĘP DO STRONY MUSZĄ BYĆ ŚWIADOME EWENTUALNYCH KONSEKWENCJI Z TYM ZWIĄZANYCH. DECYDUJĄC SIĘ NA WEJŚCIE NA NINIEJSZĄ STRONĘ, DANA OSOBA OŚWIADCZA, ŻE JEST DO TEGO UPRAWNIONA ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI PRAWA.
Informacje przekazane w trakcie videochatu, ani żadna ich część, nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii, RPA lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie takich informacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
Informacje przekazane w trakcie videochatu nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 596/2014 oraz Rozporządzania delegowanego (UE) Komisji 2016/958.
Informacje przekazane w trakcie videochatu mają charakter reklamy oraz nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia akcji Pepco Group N.V. („Spółka”). Prospekt sporządzony w związku pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony przez Stichting Autoriteit Financiële Markten, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym Holandii – w dniu 5 maja 2021 r. i wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami oraz komunikatami aktualizacyjnymi do prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informację o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt, wraz z tłumaczeniem jego podsumowania na język polski, został opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.pepcogroup.eu/(link is external)) oraz firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej (www.bm.pkobp.pl(link is external)). Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki będących przedmiotem Oferty oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.
Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe Spółki.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.