Sprzedaż Profitroom upraszcza strukturę cyber_Folks. Transakcja zwiększa potencjał inwestycyjny i dywidendowy spółki
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
23 kwi 2024, 15:32

Sprzedaż Profitroom upraszcza strukturę cyber_Folks. Transakcja zwiększa potencjał inwestycyjny i dywidendowy spółki

Decyzja cyber_Folks o sprzedaży wszystkich udziałów w Profitroom, dostawcy aplikacji SaaS dla hoteli, za kwotę około 97,5 mln zł, stanowi istotny krok w upraszczaniu struktury korporacyjnej grupy. Środki uzyskane z tej transakcji mają potencjał nie tylko do zwiększenia możliwości inwestycyjnych spółki, ale również do wpływu na jej zdolność do wypłacania dywidend. Dodatkowy przypływ kapitału może przyczynić się do zmniejszenia zadłużenia, co z kolei poprawiłoby i tak już dobrą kondycję finansową spółki.

Szybkie zakończenie transakcji Profitroom

Zarząd cyber_Folks spodziewa się szybkiego zakończenia transakcji sprzedaży Profitroom. Jednak jej finalizacja jest uzależniona od zgody UOKIK na koncentrację.

"standardowo te procedury trwają nie dłużej niż 3 miesiące" – wyjaśnia Robert Stasik, wiceprezes zarządu cyber_Folks.

Możemy więc spodziewać się zakończenia transakcji do końca lipca 2024 roku. Jednakże, jak zaznaczył wiceprezes "w przypadku przeciągnięcia się postępowania możliwe jest wydłużenie terminu".

Spółka cyber_Folks osiągnęła znaczące korzyści finansowe z inwestycji w Profitroom. Po zakupie akcji za 30 mln zł, ostatecznie zarząd spodziewa się blisko 83 mln zł wpływów netto po uwzględnieniu podatku. Ostatecznie każda ze stron transakcji jest zadowolona z jej przeprowadzenia. Zmiana właścicielska może przynieść korzyści wszystkim stronom, wzmacniając ich pozycje na rynku i umożliwiając dalszy rozwój.

"Transakcja w mojej ocenie jest sukcesem dla każdej ze stron" – uznaje Stasik.

cyber_Folks uzyskał możliwość uproszczenia struktury grupy oraz skoncentrowania środków na rozwój dwóch kluczowych segmentów operacyjnych: cyber_Folks i Vercom. Lecz strategiczne korzyści płynące z transakcji są widoczne nie tylko dla cyber_Folks, ale również dla innych zainteresowanych stron. Robert Stasik zauważył, że founderzy Profitroom "zyskują silnego partnera, który jeszcze bardziej wzmocni ich globalną ekspansję". Z kolei dla MCI, jako nowego właściciela, Profitroom stanowi "bardzo dobrą spółkę z dużymi perspektywami w atrakcyjnej branży".

Zobacz także: cyber_Folks może sprzedać Profitroom. Spółka zapowiada dalszy wzrost organiczny oraz powrót do transakcji M&A 

Wpływ sprzedaży Profitroom na zadłużenie grupy i możliwości M&A

Sprzedaż Profitroom przez cyber_Folks będzie miała znaczący wpływ na poziom zadłużenia grupy, które już zbliżyło się do poziomu 1,5 długu netto do EBITDA. Jak wyjaśnia Robert Stasik "uwzględniając wpływy ze sprzedaży Profitroom, zadłużenie netto spadnie mocno poniżej 1, a do końca roku może nawet spaść do zera".

Zmniejszenie długu do tak niskiego poziomu może być więc chwilowe – do czasu ponownego wejścia w transakcje przejęć (M&A). Ta zmiana sytuacji finansowej pozwala na nowo ocenić i planować przyszłe inwestycje, utrzymując długoterminowy cel zadłużenia na poziomie około 2-2,5x EBITDA.

Dodatkowy wpływ gotówki z transakcji stwarza więc przestrzeń do realizacji bardziej ambitnych projektów akwizycyjnych. Stasik zauważa, że dzięki niskiemu poziomowi zadłużenia, spółka ma "dużą przestrzeń do zaciągania długu", co umożliwi finansowanie przyszłych przejęć.

"Jakkolwiek prędzej czy później wrócimy do bardziej intensywnych działań w obszarze przejęć i przy tak dużej przestrzeni do zaciągania długu jaką mamy obecnie, finansowanie tą drogą przejęć pozwolą jeszcze mocniej przyspieszyć już i tak bardzo dynamiczne tempo wzrostu Grupy" – wyjaśnia Robert Stasik.

Perspektywa wyższych dywidend

Choć transakcja sprzedaży Profitroom nie wpłynie na tegoroczną dywidendę, to umożliwi jej dalsze zwiększanie w kolejnych latach. Transakcja otwiera nowe perspektywy dla polityki dywidendowej spółki, pomimo braku bezpośredniego wpływu na dywidendę w 2024 roku.

"W minionym roku osiągnęliśmy rekordowe wyniki, które pozwalają nam dzielić się zyskiem z akcjonariuszami" – mówi wicepreses.

Znaczące zwiększenie płynności finansowej, wynikające z otrzymania około 83 mln zł wpływów netto (po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych oraz podatku) ze sprzedaży Profitroom, pozwala zarządowi z optymizmem patrzeć na przyszły potencjał do wypłaty dywidendy. Umożliwia nie tylko utrzymanie, ale i zwiększanie wartości wypłacanych dywidend w kolejnych latach, zgodnie z długoterminową polityką dywidendową spółki.

„Nie tylko planujemy utrzymać politykę dywidendową, ale także chcemy, aby co roku dywidenda była wyższa" – dodaje.

Grupa cyber_Folks ogłosiła już rekomendację zarządu dotyczącą wypłaty zysku za 2023 r. Do akcjonariuszy ma trafić 75% zysku netto, czyli 1,50 zł na akcję. Jest to ponad 60% wzrost w porównaniu do ubiegłorocznej dywidendy. Spółka nie wyklucza też skupu akcji własnych związanego z realizacją istniejącego programu ESOP, który może objąć nie więcej niż 48 tys. akcji w cenie maksymalnej 141 zł za jedna akcję.

Zobacz także: Rekordowa dywidenda cyber_Folks. Możliwy jest też skup akcji własnych 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.