"Poszerzamy portfolio produktów, szczególnie o produkty specjalistyczne" - relacja z czatu z Grupą CIECH | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Czaty
28 mar 2018, 17:10

"Poszerzamy portfolio produktów, szczególnie o produkty specjalistyczne" - relacja z czatu z Grupą CIECH

W środę, 28 marca 2018 r. zorganizowaliśmy czat inwestorski z przedstawicielem Grupy CIECH Mirosławem Wojtaszko, Dyrektorem Pionu Finansowo-Księgowego. W czasie dyskusji przedstawiciel spółki odpowiadał na pytania dotyczące wyników finansowych za 2017 r., polityki dywidendowej spółki, rosnącej konkurencji w branży oraz dalszych planów rozwoju Grupy CIECH. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 inwestorów. Przedstawiciel spółki odpowiedział na 34 pytania. Zapraszamy do lektury całego zapisu czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat z przedstawicielem Grupy CIECH Mirosławem Wojtaszko, Dyrektorem Pionu Finansowo-Księgowego. W jego trakcie będziemy rozmawiać o wynikach finansowych spółki za 2017 rok oraz o perspektywach rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się w środę, 28 marca 2018 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

Obrazek użytkownika Anonim
Gracz

Czy rozważają Państwo wycofanie się z giełdy, bo ostatnio to "modne" ?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Widzimy wiele zalet bycia notowanym na GPW, dodatkowo nasze akcje są także notowane na giełdzie we Frankfurcie. Dla CIECH obecność na giełdzie to przede wszystkim zwiększenie wiarygodności wśród naszych interesariuszy, przejrzystość komunikacji z rynkiem i stosowanie najlepszych praktyk rynkowych w działalności biznesowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy fakt notowania na rynku za zachodnią granicą pomaga już w jakiś sposób w przekonaniu tamtejszych klientów do współpracy z wami?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Obecność na frankfurckiej giełdzie to dla nas duży prestiż i jeszcze większa wiarygodność. Widzimy to właśnie w relacjach z naszymi kontrahentami. Proszę pamiętać, że jeden z naszych zakładów znajduje się w Niemczech, w Stassfurcie.

Obrazek użytkownika Anonim
Ader

co robi Ciech by zminimalizować ryzyko wzrastającej konkurencji?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Działamy wielotorowo. Zwiększamy przede wszystkim jakość obsługi klienta, głównie w zakresie usług dodanych z obszaru transportu i logistyki. Intensywnie pracujemy także nad rozwojem produktów najwyższej jakości, monitorujemy rynek pod kątem potrzeb naszych klientów i globalnych megatrendów. Dodatkowo poszerzamy portofolio produktów, szczególnie o produkty specjalistyczne. Dzieje się to praktycznie w każdym obszarze działalności. Stawiamy także na działania R&D, szczególnie w opracowywaniu autorskich rozwiązań w biznesach Agro i Żywice.

Obrazek użytkownika Anonim
kikan

jakie było wykorzystanie mocy produkcyjnych fabryk sodowych w 2017 roku ?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Nie udzielamy takich informacji.

Obrazek użytkownika Anonim
kikan

Z czego wynika porównywalna r/r znormalizowana EBITDA w 4Q’17 w segmencie sodowym mimo spadku przychodów, wyższych cen surowców ?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Do wyników za Q4 w segmencie sodowym przyczynił się bardzo dobry wolumen produkcji, wzrost cen na rynkach zamorskich (USD). Jednocześnie maksymalizujemy wykorzystanie tańszego antracytu jako paliwa piecowego. Dodatkowo cały czas dbamy o dyscyplinę kosztową.

Obrazek użytkownika Anonim
tjw

Czy Zarząd będzie rekomendowal dywidendę za rok 2017?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Zarząd zostawił sobie jeszcze czas na podjęcie ostatecznej decyzji, co wynika z faktu trwających intensywnych prac analitycznych na temat planowanych projektów rozwojowych.

Obrazek użytkownika Anonim
kikan

Na początku 2017 roku spółka zapowiadała 480 mln PLN CAPEX a zrobiła 401 mln PLN. Z czego wynika różnica i czy kwota 80 mln PLN przesunie się na 2018 rok ?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Uściślając, nasz CAPEX wyniósł w 2017 411 mln zł, powinni też Państwo uwzględniać wydatki na rozwój. Dokładnej kwoty na rok 2017 nie podawaliśmy, w 2017 roku nie realizowaliśmy tak dużych projektów jak w roku 2016.

Obrazek użytkownika Anonim
kikan

Jakiego CAPEX spodziewa się zarząd w 2018 roku ?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Nie podajemy prognoz dotyczących CAPEXu. Ponadto jak niejednokrotnie wspominaliśmy, obecnie analizujemy wiele ciekawych projektów – część z nich wygląda bardzo atrakcyjnie i jeśli nasze analizy to potwierdzą –zdecydujemy się na ich realizację i będzie to miało wpływ na poziom CAPEXu.

Obrazek użytkownika Anonim
Krzysztof

Dlaczego przychody wzrosły z roku na rok, ale zysk ze sprzedaży już nie wygląda lepiej niż w 2016 roku?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

To głównie efekt droższych surowców r/r w segmencie sodowym, szczególnie paliwa piecowego (koks, antracyt) i energetycznego (węgiel, gaz, para). Podejmujemy szereg działań do minimalizacji negatywnego wpływu wysokiego kosztu surowców jak np. wprowadzanie antracytu w miejsce koksu. Oprócz tego ceny sody kalcynowanej w ujęciu rocznym były nieznacznie niższe. Proszę pamiętać że umocnienie złotego i rumuńskiej lei do euro i dolara także miało negatywny wpływ na generowane wyniki.

Obrazek użytkownika Anonim
Damian D.

Czy struktura całej grupy ciechu nie jest za bardzo rozbudowana?
Wiem, że spółka jest duża, ale samych spółek nie związanych bezpośrednio z produkcją jest kilkanaście...

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Trudno nam się odnieść do takiego stwierdzenia, niezależnie od struktury Grupy cały czas pracujemy nad optymalizacją głównych procesów biznesowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr

Z czego wynika głównie tak słaby zysk netto w 2017 roku przy rekordowych w historii spółki przychodach rocznych?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Wyjaśnienia co do niższego wyniku na podstawowej działalności podaliśmy powyżej. W przypadku działalności finansowej negatywnie na poziom wyniku wpływały ujemne różnice kursowe (efekt umocnienia złotego, głównie ujemne niezrealizowane różnice kursowe ), a dodatkowo zysk netto w 2016 był powiększony o zdarzenie jednorazowe w wysokości 91 mln zł w postaci rozpoznania aktywa na podatek dochodowy w związku z prowadzeniem działalności w SSE przez CIECH Soda Polska.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Który z segmentów działania w 2018 roku może mieć większy procentowo udział w całej działalności niż to jest obecnie, a który mniejszy?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Nie publikujemy prognoz. Wielokrotnie sygnalizowaliśmy, że nasza strategia oprócz umacniania pozycji na rynku sody kalcynowanej, zakłada rozwój produktów specjalistycznych w pozostałych grupach produktowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam Kandel

Jak się rozkładają procentowo źródła przychodów z poszczególnych segmentów biznesu

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Ogólnie lwią część przychodów generuje segment Sodowy, potem Organiczny, Krzemiany i Szkło, oraz Transportowy (odpowiednio 68%, 24%, 6%, 3%) . Informacja na ten temat jest zarówno w Sprawozdaniu, jak i materiałach na naszej stronie internetowej. W Sprawozdaniu mogą Państwo znaleźć także przychody po głównych grupach produktowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak duży wpływ na wynik mają wdrażane produkty wysokomarżowe?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Takich informacji nie podajemy, pracujemy intensywnie na rozwojem oferty takich produktów.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Zadam takie dość ogólne pytanie: z których osiągnięć w zeszłym roku Ciech jest najbardziej dumny?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Z osiągnięcia dobrych wyników mimo bardzo wymagającego otoczenia rynkowego - głównie wysokich cen surowców, jak i dużej konkurencji na podstawowych rynkach. Poza segmentem sodowym wszystkie pozostałe obszary biznesowe zanotowały lepsze wyniki niż w 2016 roku. Szczególnie cieszy nas rozwój biznesu AGRO.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr

Co z dywidendą z zysku za 2017 rok?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Odpowiadaliśmy już wyżej na to pytanie.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

W zeszłym roku zmniejszyliście zadłużenie w stosunku do 2016 roku, a tymczasem koszty finansowe wzrosły - dlaczego?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Proszę pamiętać, że w kosztach finansowych oprócz odsetek mamy także inne pozycje. Na wysoki poziom kosztów finansowych w 2017 roku, jak pisaliśmy powyżej, miały wpływ ujemne różnice kursowe.

Obrazek użytkownika Anonim
kikan

przychody segmentu organicznego w 4Q’17 wzrosły o 22%. Czy wzrost ten wynikał z wolumenów czy cen produktów ?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Na taki wynik wpłwy miało wiele czynników, w tym m.in. bardzo udana sprzedaż przedsezonowa w AGRO, wzrost wolumenu pianek PUR w efekcie oddania do użytku magazynu bloków długich i centrum spedycji w zakładach w Bydgoszczy. Wzrosły także ceny pianek i tworzyw, co było wynikiem wyższych cen surowców.

Obrazek użytkownika Anonim
Mark

Jakich cen węgla 0oczekujecie w 2018 roku i jak one wpłynął na wyniki spółki?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Nie udostępniamy prognoz.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr

Gratuluję osiągnięcia wyników lepszych od konsensus, czy w pierwszym kwartale także dynamika zostanie utrzymana?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Niestety, nie publikujemy prognoz.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

W jakim stopniu dotknęły spółkę zmiany notowań walut euro i dolara i czy się zabezpieczacie przed wahaniami w jakiś sposób?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Nasza ekspozycja netto (wykonanie 2017 r.) bazująca na różnicy przychody w walucie vs. koszty w walucie to około 100 mln EUR i 60 mln USD (ekspozycja jest „dynamiczna” i zależy od tego w jakiej strukturze walutowej kupujemy surowce – obecnie kupujemy antracyt w USD co obniża naszą ekspozycję w tej walucie). Umocnienie złotego i rumuńskiego lei negatywnie działa na wyniki spółki, ale z drugiej strony stosujemy hedging walutowy, co pozwala nam na minimalizowanie negatywnych efektów zmian kursowych (szczegółów nie możemy udostępnić)

Obrazek użytkownika Anonim
kikan

jaki wpływ na wyniki w 4Q’17 miał hedging (waluty, stopy procentowej etc) ?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Odpowiedź jak wyżej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Na jakie rynki poza Europą i w jakiej skali jest prowadzona sprzedaż produktów?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

To zależy od konkretnej grupy produtkowej -w przypadku sody jest to głównie Azja, w szczególności Indie, gdzie mamy pozycję wiodącego dostawcy sody kalcynowanej. Prowadzimy także sprzedaż sody do krajów Azji Południowo-Wschodniej oraz Afryki. Jeżeli chodzi o produkty AGRO i tworzywa (żywice) to sprzedajemy je praktycznie na całym świecie.

Obrazek użytkownika Anonim
kikan

W 1-3Q’17 znormalizowana marża EBITDA segmentu sodowego to 27-28%, a w 4Q’17 było to 33%. Z czego wynika tak mocna poprawa ?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Z jednej strony wyższy wolumen, który pozwolił nam na "rozwodnienie" kosztów stałych na większą ilość produktu, poza tym wzrost cen USD na rynkach zamorskich (o czym pisaliśmy powyżej), maksymalizacja wykorzystania antracytu oraz dyscyplina kosztowa.

Obrazek użytkownika Anonim
kikan

saldo pozostałej działalności operacyjnej w 4Q’17 to +43 mln PLN, natomiast znormalizowana EBITDA, którą podaje spółka, jest tylko 19 mln PLN niższa od raportowanej 270 mln PLN. Proszę wymienić główne pozycje PPO i „znormalizowania” EBITDA ?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

EBITDA znormalizowana to EBITDA skorygowana o nietypowe zdarzenia jednorazowe. W 2017 były to głównie zmiana wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz zmiany stanu różnych rezerw, a także wynik na zbyciu niefinansowych aktywów trwałych. Jeśli chodzi o PPO/PKO po szczegóły odsyłamy do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy, sekcja 3 pkt.4

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Coraz więcej spółek narzeka na rosnące koszty pracy. Jaki wpływ miały one na wynik w 2017 roku i jakie są wasze oczekiwania na 2018

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Zgodnie z naszą polityką nie udostępniamy takich informacji.

Obrazek użytkownika Anonim
kikan

w 2017 roku sprzedaż segmentu sodowego spadła o 1,5% r/r. O ile spadły ceny i jak zmienił się wolumen sprzedaży ?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Takich informacji nie podajemy.

Obrazek użytkownika Anonim
kikan

jak ceny CO2 (14 EUR vs 6 EUR w ’17) wpłyną na tegoroczne wyniki 2018 roku ?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Nie podajemy takich informacji, ale możemy powiedzieć, że Grupa stosuje dla tej pozycji hedging dzięki któremu jesteśmy w stanie zminimalizować negatywny efekt wzrostu cen CO2.

Obrazek użytkownika Anonim
Grzechu

W jaki sposób niekorzystny klimat polityczny wpływa na działalność operacyjną spółki. Czy gdyby nie zaistniały wiadome okoliczności zewnętrzne waszym zdaniem wynik finansowy byłby lepszy?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Nie ma to wpływu na naszą bieżącą działalność biznesową.

Obrazek użytkownika Anonim
MG

Jakiś czas temu rozpoczęliście dual listing na giełdzie we Frankfurcie. Czy wynikają z tego jakieś korzyści - jak to oceniacie z perspektywy czasu.

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Obecność na frankfurckiej giełdzie to dla nas duży prestiż i jeszcze większa wiarygodność. Widzimy to przede wszystkim w relacjach z naszymi kontrahentami, ale też inwestorami zagranicznymi. Oceniamy to jako właściwy krok dla międzynarodowego koncernu chemicznego działającego na około 100 rynkach świata.

Obrazek użytkownika Anonim
Robb

Mówią Państwo często o działaniach pro środowiskowych, ale proszę podać jakieś konkretne przykłady inwestycji chociażby z ostatniego roku?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

W ostatnim roku realizowaliśmy przede wszystkim prace nad instalacją odsiarczania i odazotowania spalin w zakładach w Janikowie i Inowrocławiu. Dzięki temu oba zakłady będą spełniać najwyższe normy ochrony środowiska w zakresie emisji do atmosfery, zarówno obowiązujące obecnie, jak i te które będą wprowadzone od 2020 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Krzysztof

Czy można liczyć na jakąś większą regularność w wypłatach dywidend - tylko proszę nie mówić, że to zależy od walnego zgromadzenia - pytam się o rekomendacje (chęci) zarządu

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

W sprawie dywidendy już odpowiadaliśmy.

Obrazek użytkownika Anonim
Stefan

Czy sprzedaż do Afryki jest już realizowana i jak duża jest to skala w porówaniu do całej sprzedaży w spółce?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Ciągle pracujemy nad wejściem na nowe rynki zbytu. Afryka wg nas jest bardzo perspektywicznym rynkiem i wykorzystujemy tam nasze kompetencje zarówno sprzedażowe, jak i logistyczne z rynku europejskiego. Udział w przychodach w 2017 roku wyniósł 2 proc.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Jakie są obecne najważniejsze cele dla działu R&D?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Działalność R&D prowadzimy praktycznie we wszystkich grupach produktowych. Najwięcej uwagi i środków kierujemy na rozwój produktów AGRO i Żywic, ale też pracujemy np. nad zwiększeniem efektywnośći procesów produkcji w innych obszarach.

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Dziękujęmy wszystkim za udział w czacie. Jednocześnie zachęcamy do lektury naszych materiałów na stronie relacji inwestorskich https://ciechgroup.com/relacje-inwestorskie/.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.