MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság - Dywidendy | StrefaInwestorow.pl

MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság - Dywidendy

Karty podstawowe

Dywidenda za rokOstatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendyStopa dywidendyDzień wypłaty dywidendyDywidenda na akcję
2018 14.06.2019 4.24% 27.06.2019 1.88 zł
2017 02.05.2018 4.19% 16.05.2018 1.72 zł
2016 08.05.2017 2.87% 17.05.2017 8.46 zł
2015 30.05.2016 3.50% 08.06.2016 8.01 zł
2014 25.05.2015 3.30% 03.06.2015 6.46 zł
2013 27.05.2014 4.43% 05.06.2014 8.05 zł
2012 28.05.2013 2.67% 06.06.2013 6.38 zł
2011 13.06.2012 2.79% 22.06.2012 6.64 zł
2007 07.07.2008 4.30% 16.07.2008 12.49 zł
2006 14.05.2007 2.26% 23.05.2007 7.77 zł
2005 09.05.2006 1.27% 18.05.2006 4.72 zł
2004 03.06.2005 --- 14.06.2005 2.72 zł

*Zaliczka na poczet dywidendy
**Dywidenda wypłacana w ratach

Zobacz listę najbliższych wypłat dywidend wszystkich spółek z GPW