Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. | StrefaInwestorow.pl

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Karty podstawowe

9.50
0.20
2.15%
2018-09-21
Poprzednia wartość: 
9.30
Otwarcie: 
9.34
Wolumen: 
1.93 tys.
Zasięg dzienny: 
9.62
 - 
9.34
Obrót: 
18.31 tys.

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna to firma budowlana powstała w 1968 r. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 r. Spółka jest uczestnikiem indeksów giełdowych WIG, WIG-Plus i WIG-Poland oraz subindeksu WIG-budownictwo. CNT S.A. koncentruje swoją obecną działalność głównie w obszarze zamówień infrastrukturalnych realizowanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w ramach przetargów publicznych. Przedmiot działalności Spółki obejmuje wykonawstwo następujących robót budowlanych: roboty drogowe, obiekty kubaturowe i roboty ogólnobudowlane, inżynieria środowiska, rozbiórki i wyburzenia, roboty inżynieryjne oraz roboty ziemne. Spółka CNT S.A. wciąż stawia sobie nowe wyzwania dążąc do zadowolenia Inwestorów i Klientów. W 2009 roku Zarząd Spółki podjął działania zmierzające do zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów funkcjonowania organizacji, przeprowadził zmianę struktury organizacyjnej Spółki, a po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej rozpoczął wdrażanie nowej strategii jej rozwoju. Podstawowym celem przedsiębiorstwa jest realizacja przyjętej strategii koncentrującej się na osiąganiu wzrostu Spółki dla jej akcjonariuszy poprzez: rozwój organiczny oraz akwizycje.