Farmacol S.A. | StrefaInwestorow.pl

Farmacol S.A.

Karty podstawowe

51.70
-0.07
-0.14%
2017-02-24
Poprzednia wartość: 
51.77
Otwarcie: 
51.70
Wolumen: 
451
Zasięg dzienny: 
51.70
 - 
51.70
Obrót: 
23.32 tys.

Farmacol S.A. jest wiodącym dystrybutorem farmaceutycznym w Polsce. Od 1999 r. akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Kapitałowa Farmacol obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju, dostarczając leki i inne produkty farmaceutyczne do kilku tysięcy aptek i kilkuset szpitali. Obecnie Grupa Kapitałowa stworzona przez Farmacol S.A. obejmuje 7 podmiotów. Podmioty wchodzące w skład Grupy zajmują się dystrybucją środków farmaceutycznych, parafarmaceutycznych, kosmetyków, ziół itp. oraz wykonują usługi dystrybucyjne, składowania, marketingowe itp. - poza PGA Sp. z o.o, której przedmiotem działania jest świadczenie usług magazynowo-biurowych oraz Karo Sp. o.o. - nie prowadzącej obecnie działalności gospodarczej. Działalność podmiotów Grupy Kapitałowej w zakresie sprzedaży towarów na terenie kraju podzielona jest pomiędzy spółkami wg. kryteriów geograficznych. Grupa Kapitałowa Farmacol swój dynamiczny rozwój zawdzięcza zaangażowaniu ludzi, profesjonalizacji wszystkich procesów działania i zarządzania spółką. To najistotniejsze elementy misji Grupy. Realizowane są one poprzez trzy spółki zależne: Cefarm Wrocław, Cefarm Szczecin, Cefarm Kielce oraz centralę w Katowicach i cztery oddziały: w Rogoźnicy ( o/Rzeszów ), w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku.