Krynicki Recykling S.A. | StrefaInwestorow.pl

Krynicki Recykling S.A.

Karty podstawowe

4.05
0.21
5.47%
09:00
Poprzednia wartość: 
3.84
Otwarcie: 
4.05
Wolumen: 
1
Zasięg dzienny: 
4.05
 - 
4.05
Obrót: 
4.05

Spółka, działająca na polskim rynku od 1998 roku zajmuje się głównie pozyskiwaniem i uzdatnianiem stłuczki szkła opakowaniowego na potrzeby hut szkła w kraju. Kontrahentami są gminy, producenci wyrobów w opakowaniach szklanych, przedsiębiorstwa komunalne, punkty skupu surowców wtórnych oraz wysypiska śmieci z terenu całego kraju. Ściśle współpracują z największymi organizacjami odzysku w Polsce. Swoim dostawcom Krynicki Recykling zapewnia pełną logistykę odbioru stłuczki, a w razie częstych dostaw udostępnienia własne kontenery. W pierwszych latach swojej działalności Spółka osiągnęła poziom odzysku w wysokości około 10.000 Mg w skali roku. W 2006 r. poziom ten wzrósł do ponad 55.000 Mg, obecnie przekraczając 65 000 Mg. Głównym celem strategicznym Krynicki Recykling S.A. jest budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez osiągnięcie pozycji niekwestionowanego lidera w rynku recyklingu stłuczki szkła opakowaniowego oraz wejścia w nowy segment recyklingu stłuczki szkła płaskiego. Spółka w swojej działalności efektywnie wykorzystuje pozyskane dotacje oraz preferencyjne pożyczki, oferowane w ramach unijnych i rządowych programów. Pomiędzy 2003 i 2008 r. Krynicki Recykling S.A. otrzymała dofinansowanie inwestycji w formie dotacji m.in. od takich instytucji jak Fundacja EkoFundusz w Warszawie czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na łączną kwotę ponad 8 500 000 mln złotych.