Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | StrefaInwestorow.pl

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Karty podstawowe

6.10
0.11
1.84%
2017-11-17
Poprzednia wartość: 
5.99
Otwarcie: 
6.01
Wolumen: 
2.14 mln
Zasięg dzienny: 
6.16
 - 
6.00
Obrót: 
13.07 mln

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu w Polsce. Działalność podstawowa spółki obejmuje poszukiwania i eksploatację złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz import, magazynowanie, obrót i dystrybucję paliw gazowych i płynnych. Nowym segmentem działalności jest Energetyka, której rozwój jest elementem ewolucji PGNiG w kierunku nowoczesnego, zintegrowanego koncernu multienergetycznego, oferującego klientom gaz, energię elektryczną i ciepło. W Polsce PGNiG jest jednym z największych i najstarszych przedsiębiorstw. Przychody firmy oraz jej zysk stawiają spółkę w czołówce największych i najbardziej dochodowych podmiotów w Polsce. PGNiG jest również jednym z największych pracodawców w kraju. Grupa Kapitałowa PGNiG składa się ze spółek prawa handlowego o profilach produkcyjnym, handlowym i usługowym. Grupa Kapitałowa PGNiG składa się ze spółek prawa handlowego o profilach produkcyjnym, handlowym i usługowym. Według stanu na dzień 31 stycznia 2016 roku w skład Grupy Kapitałowej PGNiG wchodziło PGNiG S.A. jako podmiot dominujący oraz 30 spółek, w tym: 19 spółek zależnych z bezpośrednim udziałem PGNiG SA oraz 11 spółek pośrednio zależnych od PGNiG SA.Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA przyjęło Strategię GK PGNiG na lata 2014-2022. Celem Grupy jest utrzymanie pozycji lidera w branży poszukiwawczo-wydobywczej oraz głównego sprzedawcy gazu ziemnego, oferującego również ciepło i energię elektryczną w warunkach zliberalizowanego rynku gazu.