Setanta ASI S.A. | StrefaInwestorow.pl

Setanta ASI S.A.

Karty podstawowe

1.50
0.03
2.04%
14:40
Poprzednia wartość: 
1.47
Otwarcie: 
1.46
Wolumen: 
4.4 tys.
Zasięg dzienny: 
1.50
 - 
1.46
Obrót: 
6.48 tys.

Grupa Kapitałowa Setanta S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio udziały / akcje w 18 firmach z trzech obszarów: ieruchomościowego, venture capital (dynamicznie rozwijających się małych i średnich firm) oraz energetycznego (OZE). Koncentracja na wymienionych obszarach ma na celu zapewnienie Grupie stabilnego wzrostu w długim terminie. Naszym celem jest wzrost wartości Grupy przekraczający 20% r/r, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa, w szczególności w okresach gospodarczej dekoniunktury. W tym kontekście sektor nieruchomości (usługi i niszowe inwestycje) ma odpowiadać przede wszystkim za bezpieczeństwo. Sektor energetyczny (OZE) ma gwarantować ponadprzeciętne zyski przy stosunkowo wysokim poziomie ryzyka. Natomiast zdywersyfikowany portfel inwestycji venture capital w dynamicznie rozwijające się firmy z obszaru małych i średnich przedsiębiorstw ma generować satysfakcjonujące stopy zwrotu przy umiarkowanym ryzyku. Zarząd Spółki składa się z 3 osób o komplementarnych kompetencjach, niezbędnych na każdym etapie procesu inwestycyjnego / wspierania organicznej pracy w każdej z firm. Ponadto, w wybranych dziedzinach Spółka korzysta z pomocy wysokiej klasy ekspertów. Setanta nie posiada szablonowego modelu inwestycyjnego. W każdym przypadku stosujemy indywidualne podejście, zarówno co do warunków wejścia, jak i wyjścia z inwestycji. Przywiązujemy dużą uwagę do kompetencji i motywacji kadry zarządzającej. Priorytetem jest systematyczna poprawa wyników finansowych spółek zależnych i osiągnięcie przez nie możliwości corocznej wypłaty dywidendy.