Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Europejski Bank Centralny kontynuuje cykl podwyżek stóp procentowych, w ślad za Rezerwą Federalną USA

Europejski Bank Centralny podczas lipcowego posiedzenia zdecydował o kolejnej podwyżce stóp procentowych, o 25 pb. Ruch w górę był już wyceniany przez rynek.


Jeszcze wczoraj FOMC (Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku) poinformował o podwyżce stóp procentowych w USA o 25 pb. Po chwilowej, miesięcznej przerwie od podwyżek, Fed ponownie zdecydował, aby podnieść stopy procentowe do poziomu od 5,25% do 5,50%. Lipcowy ruch w górę był spodziewany przez rynek, a kolejne działania będą zależeć od napływających danych gospodarczych, jak podkreślał Jerome Powell podczas konferencji.

Dzisiaj natomiast na podwyżkę stóp procentowych zdecydował się EBC. Już przy okazji czerwcowej decyzji, Rada Prezesów zobowiązała się do lipcowego ruchu w górę. Wtedy też podkreślano, że pomimo spadku inflacji, wciąż jest to zbyt powolny proces. Według danych Eurostatu, w czerwcu inflacja HICP w strefie euro wyniosła 5,5% względem 6,1% w maju.

„Celem przyszłych decyzji Rady Prezesów będzie zapewnienie, by podstawowe stopy procentowe EBC znajdowały się na poziomach wystarczająco restrykcyjnych tak długo, jak będzie to konieczne do szybkiego powrotu inflacji do docelowego poziomu 2% w średnim okresie. Rada Prezesów utrzyma oparte na danych podejście do ustalania odpowiedniego stopnia i czasu trwania restrykcyjności. W szczególności decyzje Rady Prezesów w sprawie stóp procentowych nadal będą uwzględniać jej ocenę perspektyw inflacji (w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych), dynamiki inflacji bazowej oraz siły transmisji polityki pieniężnej” - napisano w komunikacie EBC po posiedzeniu.

FED wydał kolejną decyzję ws. stóp procentowych. Napięta atmosfera na Wall Street po posiedzeniu

Podwyżka stóp procentowych w strefie euro

Zarówno wczorajsza podwyżka stóp procentowych w USA jak i dzisiejszy ruch w górę w strefie euro był oczekiwany oraz wyceniany przez rynek. Ważniejsze jest pytanie, jakie decyzje zostaną podjęte na kolejnych posiedzeniach. Jerome Powell, szef Fed, podczas konferencji prasowej nie dał jasnego sygnału, jakie będą kolejne ruchy Rezerwy Federalnej. Rynek może spodziewać się zarówno podwyżki, jak i pauzy. Decyzja będzie podyktowana aktualnymi danymi gospodarczymi.

 

W przypadku EBC, rynek również spodziewa się, że kolejne decyzje będą zależeć od napływających danych. Trzeba mieć na uwadze fakt, że presja inflacyjna w strefie euro nie słabnie w takim tempie, jak ma to miejsce w USA. Według danych Eurostatu za czerwiec, inflacja HICP była na poziomie 5,5%, a bazowa wciąż pozostaje podwyższona.

„Uważamy, że sytuacja sprzyja powrotowi do decyzji zależnych od danych. W bazowym scenariuszu spodziewamy się jednak jeszcze co najmniej jednej, po lipcowej, podwyżki stóp procentowych EBC. Będzie ona miała miejsce prawdopodobnie we wrześniu. Inflacja bazowa jest niewiele poniżej swojego szczytu, a odnotowany w czerwcu poziom 5,5% jest ponad dwukrotnie wyższy od celu banku” – komentował Roman Ziruk, starszy analityk Ebury.

Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną do odpowiednio: 4,25%, 4,50% oraz 3,75%. Cykl podwyżek stóp procentowych w strefie euro trwa od lipca 2022 roku. Warto podkreślić, że dane z europejskiej gospodarki sygnalizują recesję, natomiast w USA ziszcza się scenariusz „miękkiego lądowania”.

Ekonomiści nie spodziewają się również szybkiej obniżki stóp przez EBC, choć są zdania, że cykl zacieśnienia zbliża się do końca. Przypominamy, że EBC w sierpniu będzie mieć przerwę i kolejne decyzyjne posiedzenie jest zaplanowane na 14 września.

Google ciągle rośnie. Spółka wypracowała miliardy zysku i zwiększyła inwestycje w AI

udostępnij: