Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Saxo Bank na liście instytucji systemowo istotnych - co to oznacza dla klientów banku?

Saxo Bank dołączy do SIFI (Systemically Important Financial Institution) listy instytucji systemowo istotnych dla całego globalnego systemu finansowego, proces jest prowadzony przez duński Urząd Nadzoru Finansowego (FSA) na koniec tego roku.

Chiny dążą do wyparcia amerykańskiego porządku. Jak jedna z największych gospodarek radzi sobie z globalizacją, według Saxo Bank

Too big to fall

SIFI, czyli systemowo istotna instytucja finansowa, to termin coraz częściej pojawiający się w dyskusjach dotyczących globalnego systemu finansowego. Określa on instytucje, zwykle banki, które są tak duże i związane z tak wieloma innymi instytucjami, że ich upadek mógłby doprowadzić do poważnych zakłóceń w całym systemie finansowym.

Spółki z sektora konopnego nie wróciły do łask inwestorów. Analitycy liczą na ożywienie rynku konopi w przyszłości

Wprowadzenie kwalifikacji instytucji finansowych jako systemowo istotnych (SIFI) miało na celu uniknięcie powtórki kryzysu finansowego z 2008 roku. W ramach tego przepisu, Rada Nadzoru Stabilności Finansowej (FSOC) w USA otrzymała uprawnienia do nadawania takiego statusu bankom i innym instytucjom finansowym. Wpisanie na listę SIFI wiąże się z dodatkowymi wymaganiami regulacyjnymi i zaostrzonym nadzorem, mającymi na celu zapobieżenie „zbyt dużym, złożonym i powiązanym ze sobą" instytucjom upadłości. Jedną z firm, która dołączy po niezbędnych procedurach do tej listy, jest Saxo Bank.

W 2010 roku na szczycie G20 w Seulu postanowiono stworzyć listę takich instytucji oraz opracować zasady nadzoru nad nimi. Komitet bazylejski Financial Stability Board zajmuje się teraz określeniem tych zasad, a ich wdrożenie ma na celu minimalizację ryzyka systemowego dla całego globalnego systemu finansowego. 

Duński Saxo Bank otrzymał pozytywny rating BBB z perspektywą od S&P Global Ratings, jak wynika z raportu ratingowego, który jest pierwszym w historii banku. Søren Kyhl, Deputy CEO & COO, podkreślił, że rating BBB z pozytywną perspektywą podkreśla silną pozycję kapitałową i model biznesowy, ostrożne podejście do zarządzania ryzykiem oraz ambitną strategię rozwoju Saxo Banku. Jesteśmy również podekscytowani perspektywą uzyskania statusu SIFI jeszcze w tym roku, co jest świadectwem naszego zaangażowania w dostarczanie najwyższej jakości platform, produktów i usług dla naszych klientów detalicznych oraz partnerów instytucjonalnych.

Rynek towarowy pozostaje silny, a miedź i złoto są na drodze do rekordów cenowych. Najnowsze prognozy Saxo Banku

udostępnij: