Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Warszawa wprowadza Strefę Czystego Transportu. Znamy szczegóły nowych regulacji

Władze Warszawy ogłosiły ambitny plan wprowadzenia Strefy Czystego Transportu (SCT), mającej na celu poprawę jakości powietrza w wyznaczonych obszarach miasta. Ogłoszony w tym miesiącu projekt zakłada stopniowe wprowadzanie restrykcji dotyczących norm emisji spalin dla pojazdów poruszających się w określonych dzielnicach.


Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu w Warszawie

Zgodnie z projektem, SCT obejmie całe dzielnice Śródmieście, Żoliborz i Praga Północ, prawie całą Ochotę i Pragę Południe, większość Mokotowa oraz połowę obszaru Woli. Inicjatywa ma zostać wprowadzana etapami, począwszy od lipca 2024 r., a następnie co dwa lata będą zwiększane wymagania dotyczące norm emisji spalin.

Normy emisji w poszczególnych etapach SCT

Pierwszy etap, który wejdzie w życie od lipca 2024 r., nakłada konkretne wymogi dotyczące norm Euro dla pojazdów. Pojazdy benzynowe (w tym z instalacjami LPG) muszą spełniać normę Euro 2 lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 1997 r. Diesel z kolei powinien spełniać co najmniej normę Euro 4 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2006 r.

Stopniowe zaostrzanie wymagań

Kolejne etapy, planowane na lata 2026, 2028, 2030 i 2032, wprowadzą coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin dla różnych rodzajów pojazdów. W miarę postępu projektu, benzynowe i dieselowe samochody będą musiały spełniać coraz wyższe standardy emisji, a także być młodsze wiekiem.

Ułatwienia i wyjątki

Aby ułatwić mieszkańcom dostosowanie się do nowych norm, projekt przewiduje czteroletni okres przejściowy. Ponadto, seniorzy powyżej 70. roku życia, którzy byli właścicielami swoich pojazdów przed 1 stycznia 2024 r., otrzymają dodatkowy wyjątek od nowych regulacji.

Wyjątki od zakazu wjazdu


Wprowadzone zostaną również wyjątki dla określonych grup pojazdów, takich jak służby (np. pogotowie, policja, straż pożarna), pojazdy osób z niepełnosprawnością, pojazdy zabytkowe, a także specjalne pojazdy, takie jak pomoc drogowa czy karawany pogrzebowe.

Co z tego wynika?

Projekt Strefy Czystego Transportu w Warszawie to kroki ku poprawie jakości powietrza poprzez kontrolowanie emisji spalin. Mieszkańcy mają czas na dostosowanie się do nowych norm, a seniorzy otrzymują pewne ułatwienia. Wprowadzenie stopniowe i uwzględnienie różnych grup pojazdów stanowią kompleksowy plan mający na celu zrównoważony rozwój transportu miejskiego.
 

udostępnij: