Przejdź do treści
Kategoria:
Kategoria

Spółki z GPW a cele klimatyczne. Obecne strategie nie spełniają wytycznych Porozumienia paryskiego

Nowe badanie przeprowadzone przez Fundację Instrat ujawnia, że większość polskich spółek giełdowych nie spełnia celów klimatycznych wyznaczonych w Porozumieniu paryskim.


Chodzi o niedopuszczenie do wzrostu globalnej średniej temperatury o więcej niż 1,5 stopnia Celsjusza do końca stulecia. W sumie, "temperature score" dla wszystkich spółek z GPW wynosi 2,64 stopnia Celsjusza, co jest znacznie powyżej dopuszczalnego poziomu. Nieco lepiej jest w przypadku indeksu WIG - Net Zero grupującego 26 firm, które deklarują, że ich działalność będzie zgodna z celami klimatycznymi.

Cele klimatyczne spółek z GPW

Według raportu, 17 spośród 26 spółek indeksu WIG - Net Zero posiada cele zgodne z Porozumieniem paryskim, jednak dla 6 z nich ocena ta opiera się na celach krótkoterminowych. Cały indeks WIG - Net Zero posiada „temperature score” 2,2 stopnie Celsjusza.

Najgorszym „temperature score” charakteryzują się spółki: PGE, Enea, Grupa Kęty czy Santander, podczas gdy najlepszym wynikiem może pochwalić się PZU, Pekao, CCC, Millenium Bank, ING czy Wirtualna Polska.

gpw klimat

Cele redukcyjne najczęściej przyjmują spółki notowane na GPW z sektora finansowego, chemicznego i energetycznego. Z raportu wynika jednak, że to sektor paliwowy i energetyczny chce w największym stopniu ograniczyć emisje.

gpw redukcja co2

Raport sugeruje, że spółki muszą działać szybko i skutecznie, aby zrealizować cele klimatyczne. Zgodnie z ogłoszonymi celami redukcyjnymi, emisje typu 1 i 2 dla spółek z WIG - Net Zero powinny spaść do 2030 roku o 35% z około 158 mln ton CO2e w 2021 r. do około 103 mln w 2030 r.

Jednakże, z raportu wynika także, że wiele spółek musi jeszcze podjąć kroki, aby osiągnąć te cele. W rzeczywistości, 9 spośród 26 spółek wciąż nie opracowało strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych, a 11 spośród nich nie podało informacji na temat swojego celu redukcji emisji do 2030 roku.

gpw redukcja co2gpw redukcja co2

Co z tego wynika?

To nie pierwsze badanie wskazujące na potrzebę szybszego działania polskich firm w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi. Jednak raport Instratu stanowi kolejny sygnał dla rządu i

biznesu, że nie ma już czasu na odkładanie działań na później. Konieczne są szybkie i skuteczne działania, aby Polska mogła osiągnąć swoje cele klimatyczne i przyczynić się do globalnego wysiłku na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi.

udostępnij: