Przejdź do treści
Kategoria:
Kategoria

Geopolityka napędziła ceny paliw w 2022 r. Polska nadal jednym z najtańszych rynków w UE

Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce znacznie wzrosły w latach 2021 i 2022, jednakże główną przyczyną tego wzrostu były czynniki geopolityczne. Obniżenie podatków takich jak akcyza i VAT pomogło zrównoważyć wpływ rosnących cen netto.


POPiH: Geopolityka winduje ceny

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie rocznym Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiH) za 2022 rok, ceny paliw w Polsce podlegały wahaniom związanym z różnymi czynnikami, takimi jak sytuacja geopolityczna na świecie czy problemy z dostępnością gazu ziemnego (a w efekcie wykorzystywanie ropy do celów energetycznych). W ciągu 2022 roku notowano znaczne podwyżki cen paliw, zwłaszcza w przypadku benzyny i diesla, które były głównie wynikiem wzrostu średnich rocznych notowań ropy naftowej Brent.

Ceny paliw są uzależnione od wielu czynników, takich jak popyt i podaż na rynku światowym, sytuacja geopolityczna, kursy walut, a także koszty wydobycia i przetwarzania ropy naftowej. W przypadku Polski, kluczowym czynnikiem wpływającym na wysokość cen paliw były średnie roczne notowania ropy naftowej Brent, które w 2022 roku przekroczyły poziom 101 USD/bbl. Był to wzrost o 43% w stosunku do średniej z poprzedniego roku.

ceny paliw

W ciągu roku wartość polskiej waluty w porównaniu do dolara amerykańskiego spadła o 15%, co wpłynęło na ceny paliw. Wraz z zimą, kiedy pojawiły się informacje o zniesieniu tarcz antyinflacyjnych oraz sankcjach na dostawy ropy i paliw z Rosji, ceny paliw pozostały na wysokim poziomie.

Polskie ceny netto (bez podatków) benzyny 95 i oleju napędowego były na koniec 2022 r. wyższe od średniej europejskiej kolejno o 22% i 20%, ale to nie wynikało tylko z marż, lecz również z innych czynników polityczno-gospodarczych. Jednakże, po uwzględnieniu podatków, Polacy płacili stosunkowo mało w porównaniu do innych krajów europejskich - udział podatków w cenie detalicznej benzyny 95 nie przekraczał 50% w tylko 12 krajach, w tym w Polsce.

ceny paliw

Co z tego wynika?

Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce znacznie wzrosły w latach 2021 i 2022, jednakże główną przyczyną tego wzrostu były czynniki geopolityczne, a nie rzekome manipulacje cenami przez PKN Orlen. Obniżenie podatków takich jak akcyza i VAT pomogło zrównoważyć wpływ rosnących cen netto.

Komisja Europejska wprowadza wyjątek w zakazie sprzedaży samochodów spalinowych do 2035 roku

ceny paliwceny paliw

Ważne jest również zauważenie, że jako spółka państwowa, PKN Orlen nie może być rozpatrywana oddzielnie od polityki podatkowej, która wpływa na koszty paliw. O podatku od zysków nadzwyczajnych decyduje rząd.

Tagi

udostępnij: