Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Orlen chce zaspokajać w latach 30stych połowę zapotrzebowania Polski na gaz z własnych złóż

W 2022 roku Grupa Orlen wyprodukowała 7,7 mld m3 gazu ziemnego w Polsce i za granicą, co stanowi prawie połowę krajowego zapotrzebowania na ten surowiec. Koncern ma plany dalszego rozwoju wydobycia do 12 mld m3 do 2030 roku. Zgodnie z prognozami zaspokoiłoby to prawie połowę zapotrzebowania na gaz polskiej gospodarki.


Grupa Orlen, w skład której wchodzą spółki zajmujące się produkcją i dystrybucją paliw oraz gazu ziemnego, osiągnęła w 2022 roku wynik produkcji gazu ziemnego na poziomie 7,7 mld m3. Jest to zasługa przede wszystkim spółek PGNiG i Orlen Upstream, które weszły w skład Grupy w 2022 roku. Spółka PGNiG Upstream Norway, realizująca produkcję na norweskim Szelfie Kontynentalnym, odegrała kluczową rolę w osiągnięciu tak dobrego wyniku. W 2022 jej produkcja wyniosła 3,15 mld m3, co oznacza wzrost o ponad 100% w stosunku do roku 2021.

Norweski szelf kontynentalny zasila Baltic Pipe

Norweski Szelf Kontynentalny pozwala spółce na realizację strategii wzrostu wydobycia gazu ziemnego. Obecnie Grupa posiada tam 98 koncesji i prowadzi wydobycie na 17 złożach. W ciągu najbliższych trzech lat spodziewany jest dalszy wzrost wydobycia gazu w Norwegii, do poziomu około 4 mld m3 rocznie, a w perspektywie 2030 roku nawet do około 6 mld m3 rocznie.

Warto zaznaczyć, że gaz ziemny pochodzący z wydobycia własnego na norweskim Szelfie Kontynentalnym jest ważnym źródłem surowca dostarczanego do Polski poprzez Baltic Pipe, który został uruchomiony w czwartym kwartale 2022 roku. Planuje się, że w bieżącym roku przez ten gazociąg przesłane zostanie około 6,5 mld m3 gazu, z czego blisko połowę może stanowić surowiec pochodzący z wydobycia własnego.

Orlen ma w planach 550 MW w fotowoltaice. Dziś otwiera dwie nowe farmy

W ciągu najbliższych lat wydobycie własnego gazu pochodzącego ze złóż w Norwegii będzie umożliwiało przesyłanie coraz większych wolumenów gazu przez ten gazociąg, aż do 75% całkowitej zarezerwowanej przepustowości w 2030 roku.

Złoża krajowe

W 2022 roku produkcja gazu ziemnego w Polsce wyniosła około 3,43 mld m3, co stanowi niewielki spadek w porównaniu z 3,51 mld m3 w roku poprzednim. Obniżenie wolumenu produkcji spowodowane zostało wydłużeniem procesów inwestycyjnych z powodu epidemii COVID-19. Niemniej jednak, ubiegłoroczna produkcja gazu ziemnego w kraju pokryła ponad 1/5 zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce, co potwierdza znaczenie krajowych złóż dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Grupa Orlen planuje zwiększenie krajowego wydobycia do około 4 mld m3 w ciągu najbliższych 3 lat, dzięki realizacji aktualnie prowadzonych projektów. Ostatnie miesiące obfitowały zresztą w informacje o nowych odkryciach złóż gazu i związanych z tym inwestycjach.

W sierpniu 2022 r. będące częścią Grupy Orlen, PGNiG, ogłosiło odkrycie nowego złoża gazu ziemnego zaazotowanego w miejscowości Sierosław w Wielkopolsce. Zasoby gazu szacowane są na 650 mln m3, a po podłączeniu odwiertu do eksploatacji będzie on produkował rocznie około 40 mln m3 gazu zaazotowanego, co odpowiada 32 mln m3 gazu wysokometanowego.

Odkrycie zostało dokonane na granicy gmin Tarnowo Podgórne i Dopiewo, na koncesji Pniewy-Stęszew, w środkowej części Wielkopolski. PGNiG szacuje, że nowe złoże ma wysoką zawartość metanu, rzędu około 80 procent. Analizując dane geologiczne i wyniki testów produkcyjnych, firma uważa, że ilość gazu może przekroczyć 650 milionów metrów sześciennych.

W październiku 2022 r. ogłoszono natomiast odkrycie nowych zasobów gazu ziemnego o łącznym wolumenie około 600 mln m3. Zasoby zostały odkryte przez PGNiG w gminie Nowe Miasto nad Wartą (powiat średzki) oraz gminie Czempiń (powiat kościański) w województwie wielkopolskim. Zawartość metanu w surowcu z tego złoża wynosi ponad 75 procent. Spółka szacuje, że proces zagospodarowania nowych złóż, po którym rozpocznie się ich eksploatacja, potrwa około 3 lat. Łączne wydobycie ma sięgnąć około 20 mln m3 rocznie.

Natomiast w lutym br. PGNiG potwierdził odkrycie kolejnych 500 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego w złożu Jastrzębiec, znajdującym się w okolicach Biłgoraja. Dzięki temu wydobywalne zasoby tego złoża wzrosły do 700 mln m3. Według specjalistów, może to jednak być dopiero początek, gdyż wskazują, że zasoby te mogą być jeszcze większe.

Co z tego wynika?

Grupa Orlen i będąca jej częścią PGNiG koncentruje się na zwiększaniu wydobycia surowca z własnych złóż. Nowe okrycia na obszarze Polski pozwalają utrzymywać produkcję błękitnego paliwa na stałym poziomie 3,5 – 4 mld m3. Natomiast duże perspektywy rysują się przed tzw. Norweskim Szelfem Kontynentalnym. Dziś grupa wydobywa tam 3 mld m3 surowca a do 2030 r. będzie to 6 mld m3 surowca.

Plany wydobywcze Grupy Orlen warto skonfrontować z prognozami operatora sieci przesyłu gazu ziemnego w Polsce, spółki Gaz - System.

Zużycie gazu w Polsce spadło o ponad 16% w 2022 roku z powodu wysokich cen i ograniczonej podaży. Gaz-System przewiduje, że spadek konsumpcji utrzyma się w 2023 roku i wzrost nastąpi dopiero w 2025 roku. Jednak zużycie gazu w Polsce nie zbliży się do poziomu 30 mld m3. rocznie w perspektywie połowy lat 40. Wariant umiarkowany zakłada stabilizację zużycia na nieco ponad 27 mld m3 rocznie, a wariant zachowawczy - na poziomie 22 mld m3 rocznie. Te poziomy są znacznie niższe niż te, które przewidywano przed kryzysem i wybuchem wojny na Ukrainie.

Z tej perspektywy 12 mld m3 gazu pozyskiwanego z własnych złóż przez Grupę Orlen będzie stanowić prawie połowę zapotrzebowania polskiej gospodarki na ten surowiec. Pozostałe wolumeny trzeba będzie importować.

Tagi

udostępnij: