Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Zielone budownictwo: w pierwszej kolejności zmiany dotkną 4 mln budynków w Polsce

Polska stoi przed poważnym wyzwaniem związanym z wprowadzeniem dyrektywy UE dotyczącej efektywności energetycznej budynków. W kraju wciąż 4 miliony domów są ogrzewane przy pomocy paliw stałych.


14 marca 2023 roku, Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę dotyczącą efektywności energetycznej budynków, wynikającą z postanowień porozumienia paryskiego oraz Europejskiego Zielonego Ładu.

Nowa dyrektywa ma wprowadzić jednolity system oceny energetycznej w całej UE, w ramach którego 15% zasobów budowlanych każdego państwa zostanie wyodrębnione jako niskoenergetyczne budynki.

Zielone budownictwo rozwiązaniem na problem ubóstwa energetycznego Europy

Budynki w Europie są odpowiedzialne za znaczną część emisji gazów cieplarnianych oraz ogromne zużycie energii. Szacuje się, że nieruchomości w UE odpowiadają za aż 36% emisji gazów cieplarnianych oraz 40% zużycia energii. Liczby są niepokojące, ponieważ około 75% z tych budynków jest nieefektywnych energetycznie.

Dyrektywa, poza aspektem ochrony środowiska, jest również ważna z punktu widzenia zapobiegania ubóstwu energetycznemu mieszkańców.

Około 50 milionów obywateli Unii Europejskiej boryka się z problemem ubóstwa energetycznego, którego jednym z kluczowych czynników jest nieefektywność energetyczna budynków. Wskutek tego nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego oświetlenia, ogrzewania czy chłodzenia swoich domów.

Polska wdraża klasy energetyczne budynków. Koszty zielonego budownictwa będą dla Polaków olbrzymie

Co to oznacza dla Polski

Polska może stanąć przed znaczącym wyzwaniem w związku z dyrektywą, ponieważ jej struktura mieszkalnictwa opiera się głównie na starych budynkach, z których większość powstała w latach 1945-1988.


4 miliony domów w Polsce jest nadal ogrzewanych przy pomocy paliw stałych i aż 80% przedsiębiorstw ciepłowniczych uznawanych jest za nieefektywne. Co więcej, problem ubóstwa energetycznego dotyczy aż 12% populacji Polski.

Procent mieszkań powstałych w wybranych okresach z podziałem na województwa

Zielone budownictwo dyrektywa UE

Co z tego wynika?

Polska stanie przed znaczącymi wyzwaniami wynikającymi z dyrektywy UE, gdyż większość budynków jest stara i nie spełnia standardów efektywności energetycznej.

Działania przewidziane w ramach dyrektywy mają szansę stanowić długofalowe rozwiązanie problemu ubóstwa energetycznego. Plany, które przewiduje dyrektywa, zakładają przeprowadzenie licznych konsultacji w celu wypracowania długofalowych rozwiązań, opierających się na dotacjach, wsparciu bezpośrednim, dopłatach do kredytów oraz kredytach typu „płacisz tyle, ile oszczędzasz”. Rozwiązania te odwołują się do różnicy w energochłonności mieszkań wyrażonej w różnicy między opłatami przed i po renowacji. Jednak o dokładnych działaniach mają zadecydować władze na szczeblach krajowych i lokalnych.

Zielone budownictwo wymaga zielonego cementu. Rewolucja w branży cementowej

udostępnij: