Kruk rekomenduje wypłatę 2 zł dywidendy na akcję | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 mar 2017, 12:04

Kruk rekomenduje wypłatę 2 zł dywidendy na akcję

Kruk rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 2 zł na jedną akcję, podała spółka. Wypłata nastąpi z zysku netto za 2016 rok, powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego.

Zarząd spółki podjął uchwałę dotyczącą zamiaru rekomendacji zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki w wysokości 2 zł na jedną akcję. Wypłata nastąpi z zysku netto spółki za 2016 rok, powiększonego o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego

czytamy w komunikacie.

Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia obecną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju grupy kapitałowej, podkreślono.

Zarząd nie wyklucza rekomendacji wypłaty dywidendy w kolejnych latach, a decyzja o jej wydaniu będzie ustalana każdorazowo biorąc pod uwagę nadrzędne plany i perspektywy rozwoju, zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji, a także aktualny poziom zadłużenia i sytuację finansową grupy kapitałowej Kruk

czytamy dalej.

W ub.r. akcjonariusze Kruka zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 35,49 mln zł na wypłatę dywidendy o wartości 2 zł na akcję.

Kruk odnotował 248,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 204,23 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 4,21 mln zł wobec 35,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

Źródło: (ISBnews) #KRU

Ostatnie wiadomości