Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe za I pół. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 sie 2017, 09:04

Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe za I pół. 2017 r.

Przychody Grupy wyniosły w pierwszym półroczu 2017 r. 10,7 mln zł, wobec 71 mln zł rok wcześniej. Ich spadek jest pochodną rozpoznania w wyniku 24 lokali w porównaniu z 207 lokalami w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jest to ściśle związane z harmonogramem realizacji tegorocznych inwestycji – zdecydowana większość lokali zostanie rozpoznana w wyniku 2017 r. w IV kwartale.

Konsekwencją harmonogramu realizacji inwestycji oraz niższych przychodów jest strata netto w I półroczu 2017 r. w wysokości 7,3 mln zł, w porównaniu z 15,3 mln zł zysku w analogicznym okresie roku ubiegłego.  

Sprzedaż wzrosła o 42% r/r w I poł. 2017 r. do 438 lokali, a liczba lokali objętych umowami rezerwacyjnymi wzrosła o ponad 200% do 190 – całkowita liczba lokali sprzedanych i objętych rezerwacjami jest wyższa o 70% r/r.

Potencjał rozpoznań na rok 2017 (679 lokali)  został zrealizowany na koniec I półrocza w 81% – lokale rozpoznane w wyniku oraz objęte umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi.

- Zgodnie z tegorocznym harmonogramem realizacji inwestycji, większość rozpoznań lokali będzie miała miejsce w IV kwartale. Stąd osiągnięte w I połowie roku przychody są relatywnie niskie, lecz będą dynamicznie rosnąć w kolejnych miesiącach, co znajdzie odzwierciedlenie w zysku Spółki. W lipcu rozpoczęliśmy przekazania mieszkań z etapu VI osiedla Lokum di Trevi, a w nadchodzących miesiącach rozpoznane w przychodach będą inwestycje, których realizacja właśnie jest finalizowana: Lokum di Trevi VII oraz Lokum Victoria IIa, IVa i IVb 

mówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper.

Warto zwrócić uwagę na dobre wyniki operacyjne Grupy w I półroczu: sprzedaż lokali wzrosła o 42% r/r do 438, a liczba umów rezerwacyjnych na koniec czerwca była ponad trzykrotnie wyższa r/r. Grupa utrzymała ponadprzeciętne marże na sprzedaży i silną pozycję finansową 

dodaje Kuźniar.

Perspektywy na II pół. 2017 r.

Potencjał rozpoznań lokali w 2017 roku w wysokości 679 lokali został zrealizowany w 81% - umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi objętych zostało już 526 lokali, które trafią do klientów w tym roku. Ten sam wskaźnik dla przyszłego roku wynosi 27% – Grupa zawarła już 282 umowy deweloperskie, przedwstępne i rezerwacyjne na lokale, które zostaną przekazane w 2018 roku.

Potencjał rozpoznań lokali w wyniku 2017 r - zbiorczo
 

Wysoki wzrost sprzedaży i bogata oferta

Odnotowany w I połowie roku 42% wzrost sprzedaży r/r był generowany głównie dzięki dwóm wrocławskim inwestycjom  – Lokum Victoria (280 sprzedanych lokali) oraz Lokum di Trevi (145). Ponadto Grupa zawarła w pierwszym półroczu 190 umów rezerwacyjnych, w tym 43 umowy dla inwestycji krakowskich.

Oferta Lokum Deweloper dla klientów pozostaje na historycznie wysokim dla Grupy poziomie. Na koniec czerwca Lokum Deweloper miał w swojej ofercie 914 lokali (wobec 1164 lokali na koniec marca), a liczba lokali w realizacji wzrosła do 1841 z 1470 na koniec pierwszego kwartału.  
 
Dobra sytuacja finansowa

Grupa Lokum Deweloper utrzymuje silną pozycję finansową pomimo ujemnego wyniku netto w I półroczu oraz przedterminowego wykupu obligacji serii B (30 mln zł) w kwietniu. Na koniec czerwca 2017 r. dysponowała ponad 84 mln zł gotówki i ekwiwalentów, a zadłużenie netto Grupy wynosiło na koniec I półrocza 81,1 mln zł.

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe - I pół. 2017 r.
 Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe - I pół. 2017 r.

Więcej o Lokum Deweloper

Lokum Deweloper S.A. jest liderem w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie oraz jednym z trzech z największych deweloperów we Wrocławiu. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Spółka rozpoczęła działalność w Krakowie, gdzie realizuje dwa duże projekty na ponad 1500 lokali.

Dla swoich projektów Spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, co umożliwia osiągnięcie wysokiej jakości produkcji przy niskich kosztach realizacji. Konsekwentna realizacja celów w zakresie efektywności podejmowanych działań rokrocznie przynosi wyjątkowe rezultaty w postaci ponadprzeciętnych wskaźników rentowności. Spółka systematycznie umacnia pozycję we Wrocławiu, a od ubiegłego roku realizuje plan powielenia skali działalności w Krakowie.  

Zgodnie z polityką dywidendową Lokum Deweloper planuje wypłacać akcjonariuszom do 30% skonsolidowanego zysku netto. Za 2016 rok Spółka wypłaciła ponad 14 mln zł, czyli  0,78 zł dywidendy na każdą akcję (w 2015 r. było to 0,62 zł). Wypłata do akcjonariuszy nastąpiła w dniu 5 lipca.  

Źródło: Spółka, #LKD
 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości