GTC rekomenduje 0,33 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r. | StrefaInwestorow.pl

Cavatina Holding

Obrazek użytkownika Wiadomości
21 mar 2018, 08:47

GTC rekomenduje 0,33 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r.

Zarząd Globe Trade Centre (GTC) zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za ub.r. w wysokości 0,33 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd Globe Trade Centre S.A. niniejszym informuje, że w dniu 20 marca 2018 r. przyjął uchwałę, zgodnie z którą zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki (ZWZ) wypłatę dywidendy w wysokości 0,33 zł na jedną akcję z zysku wypracowanego w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 r."

czytamy w komunikacie.

20 marca 2018 r. rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała powyższą propozycję zarządu. Wypłata dywidendy jest uzależniona od jej zatwierdzenia przez ZWZ, podano także.

"Poprzez ekspansję naszego portfolio, zwiększenie możliwości finansowych i napędzany wewnętrznie rozwój, generujemy atrakcyjny wzrost wartości dla naszych akcjonariuszy. Nasze przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej stale rosną. Wraz z ukończeniem dwóch inwestycji pod koniec 2017 r. oraz biorąc pod uwagę planowane oddania kolejnych w najbliższych 18 miesiącach, jesteśmy w stanie zapewnić silniejszy wzrost dywidendy niż ten, który komunikowaliśmy w ubiegłym roku. Jesteśmy spokojni co do naszej ścieżki rozwoju, dlatego rekomendujemy wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r. w wysokości 0,33 zł na akcję. Oznacza to wzrost wartości dywidendy na akcję o 22%. Tak jak w poprzednich okresach, sugerujemy umożliwienie akcjonariuszom zainwestowania dywidendy w nowe akcje GTC"

skomentował dyrektor finansowy Erez Boniel, cytowany w komunikacie.

GTC odnotowało 156,3 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 158,55 mln euro zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 155,77 mln euro wobec 158,8 mln euro zysku rok wcześniej.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews), #GTC

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości