Grupa Alumetal publikuje wyniki za I pół. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 sie 2018, 15:21

Grupa Alumetal publikuje wyniki za I pół. 2018 r.

  • Bardzo dobre wyniki finansowe pomimo zmienności rynkowych cen stopów oraz surowca złomowego
  • Celem zarządu uruchomienie programu motywacyjnego, zakładającego znaczący wzrost zysków
  • Po inwestycjach za 500 mln PLN Alumetal skupia się na efektywności oraz podnosi poziom dywidendy

​O 65% w ujęciu rok do roku, do 52,2 mln PLN, wzrósł w pierwszym półroczu br. znormalizowany zysk netto grupy Alumetal, notowanego na GPW jednego z największych producentów wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych w Europie. Wynik EBITDA zwiększył się o 53% rdr, do 70,0 mln PLN przy wzroście wolumenu sprzedaży o 17%, do 103,5 tys. ton stopów. Przychody wzrosły o 20%, osiągając 878,7 mln PLN. 

„Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, osiągnęliśmy w pierwszym półroczu bardzo dobre wyniki finansowe pomimo dużej zmienności marży benchmarkowej. Rejestracje samochodów osobowych i użytkowych w UE w I półroczu wciąż wykazują tendencję wzrostową (3,1% rdr), a dobre i w odpowiednim czasie podjęte decyzje handlowe pozwoliły na zwiększenie zysku EBITDA na tonę"

komentuje Szymon Adamczyk, prezes zarządu Alumetal S.A.

„Od 2010 roku do teraz zainwestowaliśmy w grupie Alumetal już blisko 500 mln PLN, a z planowaną modernizacją zakładu w Kętach nasze nakłady inwestycyjne przekroczą 550 mln PLN. W najbliższych latach skupimy się na optymalizacji procesów we wszystkich zakładach. Chcemy zwiększać wydajność i poprawiać efektywność technologiczną. Po części jest to naszą odpowiedzią na trendy, jakie przynosi rynek pracy"

dodaje Prezes Adamczyk.

Planowana modernizacja zakładu w Kętach o wartości 55,6 mln zł ma zakończyć się za dwa lata, a jej efektem będzie zwiększenie efektywności najstarszego zakładu grupy Alumetal, który technologicznie dorówna pozostałym. Zatwierdzona przez radę nadzorczą w lipcu br. strategia grupy Alumetal na lata 2018-2022 zakłada zwiększenie sprzedaży stopów do ponad 250 tys. ton w 2022 roku (o 42% więcej niż w roku 2017). Rezultaty podejmowanych inicjatyw powinny być widoczne w każdym zakładzie, przy czym stosunkowo najłatwiej będzie można je osiągnąć w nowym zakładzie na Węgrzech, gdyż jest on wciąż jeszcze w fazie dochodzenia do pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych. Niemniej, wzrost produkcji jest oczekiwany również w pozostałych, polskich zakładach, a celem grupy Alumetal jest także rozszerzanie portfela produktowego w stronę wyrobów o wyższej wartości dodanej jak np. stopy wstępne. Strategicznym celem Alumetalu na lata 2018-2022 jest również średnioroczny wzrost wyniku EBITDA o 10%. W kontekście zakładanych wyników finansowych oraz braku zaplanowanych innych większych wydatków inwestycyjnych, oprócz modernizacji zakładu w Kętach, strategia zakłada również wypłatę minimum 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy, podczas gdy obecna polityka dywidendowa mówi o 50%. 

„Mamy potencjał do jeszcze większego niż dotychczas dzielenia się wynikiem finansowym z akcjonariuszami w postaci dywidendy"

komentuje prezes Szymon Adamczyk. 

Jeśli chodzi o cele finansowe, jakie stawia sobie zarząd, to obrazuje je uchwalony program motywacyjny, zakładający wzrost rezultatów finansowych. Cele programu motywacyjnego to na rok 2018 ponad 117 mln zł EBITDA (+21% rdr) i 86 mln zł zysku netto (+27% rdr), na rok 2019 przekroczenie 129 mln zł EBITDA i osiągnięcie blisko 95 mln zł zysku netto oraz na rok 2020 ponad 145 mln zł EBITDA (+49% względem roku 2017) i prawie 107 mln zł zysku netto (+58% względem roku 2017). Dodatkowym parametrem jest wzrost kursu akcji Alumetalu o 5 pkt. proc. powyżej rocznego wzrostu WIG.

O spółce

Producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, zaliczany do grona największych w Europie. Obecne moce produkcyjne zakładów produkcyjnych grupy Alumetal to około 230 tys. ton rocznie. Oprócz stopów wtórnych grupa Alumetal produkuje stopy wstępne, aluminium do odtleniania stali oraz w ramach działalności spółki T+S - topniki i sole. Klientami grupy Alumetal w około 90% jest przemysł motoryzacyjny.

Od lipca 2014 r. akcje Alumetal SA są notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: spółka, #AML

Ostatnie wiadomości