Wyniki finansowe KSG Agro S.A. w I półroczu 2019 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 sie 2019, 09:10

Wyniki finansowe KSG Agro S.A. w I półroczu 2019

KSG Agro S.A., ukraiński koncern rolno-spożywczy notowany na GPW w Warszawie, opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku. Łączne przychody Grupy KSG Agro w I półroczu 2019 były nieznacznie niższe rok do roku.

Przychody ze sprzedaży w segmencie trzody chlewnej w I półroczu 2019 wyniosły 3,7 mln USD wobec 4,3 mln USD rok wcześniej (przychody w I półroczu 2018 obejmowały dodatkowo sprzedaż bydła, z którego spółka zrezygnowała, koncentrując się tylko na hodowli i sprzedaży trzody chlewnej). Wielkość sprzedaży trzody chlewnej w sztukach była porównywalna – zarówno w I półroczu 2018, jak i I półroczu 2019 KSG Agro sprzedało po ok. 48 tys. sztuk trzody.

W segmencie produkcji roślinnej przychody Grupy w I półroczu 2019 wyniosły 1,6 mln USD, co jest wynikiem porównywalnym rok do roku. Większość przychodów w tym segmencie pochodziła ze sprzedaży słonecznika, sorgo oraz rzepaku.

Z końcem czerwca grupa rozpoczęła zbiory zbóż ozimych, zbierając 3,8 tys. ton jęczmienia, 2,3 tys. ton pszenicy oraz 1,1 tys. ton rzepaku. Jesteśmy zadowoleni ze zbiorów zbóż ozimych, wydajność z hektara w porównaniu do ubiegłego roku poprawiła się o ok. 15% – mówi Siergiej Kasjanow, Przewodniczący Rady Dyrektorów KSG Agro.

Na poziom zysku netto w I półroczu 2019 pozytywny jednorazowy wpływ miał przede wszystkim wysoki poziom przychodów finansowych, związany przede wszystkim z realizacją umowy restrukturyzacyjnej z firmą Big Dutchman, niemieckim producentem urządzeń rolniczych. Na podstawie tej umowy dług KSG Agro wobec tej firmy został zredukowany do poziomu 1 mln EUR (z poziomu 4,8 mln EUR), a następnie został w całości spłacony w lipcu 2019.

Udana restrukturyzacja zadłużenia oznacza dla nas uwolnienie kapitału obrotowego, co z kolei umożliwi nam realizację nowych projektów, zarówno w segmencie produkcji zbóż jak i hodowli trzody chlewnej. Chcielibyśmy zakończyć restrukturyzację zadłużenia Grupy do końca bieżącego roku – mówi Siergiej Kasjanow.

Łączne zadłużenie finansowe Grupy na koniec czerwca 2019 wynosiło 39,4 mln USD wobec 44,3 mln USD na koniec 2018 roku (-4,9 mln USD). Na koniec półrocza poziom zadłużenia denominowanego wynosił 27,9 mln USD, a zadłużenia denominowanego w EUR wynosił 11,5 mln EUR.

Na dzień publikacji sprawozdania (14 sierpnia 2019) łączne zadłużenie Grupy obniżyło się do 33,1 mln USD. W lipcu 2019 roku, spółka KSG Agro S.A., podpisała umowę restrukturyzującą zadłużenie kredytowe w niemieckim banku Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW, Bank Krajowy Badenii-Wirtembergii). Umowa dotyczyła kredytu z 2012 roku – zobowiązanie KSG Agro wynosiło 8,5 mln EUR oraz 1,35 mln EUR odsetek. Na podstawie umowy restrukturyzującej, KSG Agro jest zobowiązane spłacić 33% kwoty pozostającej do spłacenia wraz z odsetkami, co daje łącznie 3,2 mln EUR. Pozostała część zadłużenia została umorzona.

Główne cele strategiczne Grupy KSG Agro na rok 2019, oprócz zakończenia restrukturyzacji zadłużenia, obejmują rozwój i zwiększanie efektywności produkcji zbożowej i hodowli świń, m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury hodowlanej, pozwalającej na zwiększenie ilości hodowanej trzody o ok. 20% w 2019 roku - obecnie w zakładzie hodowli trzody chlewnej co miesiąc produkowane jest ok. 9-10 tys. prosiąt oraz poszukiwanie nowych odbiorców na zboża – podsumowuje Siergiej Kasjanow.

O Spółce:

Grupa KSG Agro jest pionowo zintegrowanym holdingiem rolniczym, działającym niemal we wszystkich segmentach rynku rolnego, włączając produkcję, przechowywanie, przetwórstwo i sprzedaż produktów rolnych. Spółka działa w regionie Dniepropietrowska na Ukrainie. Bank ziemi Grupy na dzień 30 czerwca 2019 wynosi ok. 27.000 hektarów KSG Agro S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2011 roku.

Grupa działa w czterech głównych segmentach produkcji – produkcja roślinna (pszenica, jęczmień, rzepak, soja, słonecznik, kukurydza, sorgo i inne), produkcja żywności (mąka, olej słonecznikowy, makaron, przetwory mięsne i inne), hodowla trzody chlewnej oraz pozostała działalność (w tym zbiory owoców i warzyw oraz produkcja pelletów i energii cieplnej).

Źródło: Spółka, #KSG

Zobacz także: KSG Agro SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości