KNF dopuściła przeznaczenie przez ubezpieczycieli całego zysku za '19 na dywidendę | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 gru 2019, 17:38

KNF dopuściła przeznaczenie przez ubezpieczycieli całego zysku za '19 na dywidendę

KNF dopuściła przeznaczenie na dywidendę całego zysku za 2019 rok przez zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, o ile m.in. pokrycie wymogów kapitałowych tych podmiotów wynosiło co najmniej 175 proc. dla zakładów ubezpieczeń na życie oraz co najmniej 150 proc. dla pozostałych - podała KNF w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła, by dywidendę wypłaciły wyłącznie zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

- otrzymały w ramach BION za 2018 rok ocenę ryzyka dobrą lub zadowalającą;

- w poszczególnych kwartałach 2019 roku nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie wymogu kapitałowego (rozumianego jako maksimum z minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) oraz kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR));

- w 2019 roku nie były objęte krótkoterminowym planem finansowym lub planem naprawczym;

- według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wielkość środków własnych bez odliczenia przewidywanych dywidend kształtowała się na poziomie co najmniej 175 proc. wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów ubezpieczeń/reasekuracji prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150 proc. wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów ubezpieczeń/reasekuracji prowadzących działalność w dziale II.

KNF podała, że zakłady ubezpieczeń spełniające powyższe kryteria powinny ograniczyć wypłatę dywidendy do 75 proc. wysokości zysku wypracowanego w 2019 roku, przy czym pokrycie wymogów kapitałowych dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę powinno utrzymywać się na poziomie co najmniej 110 proc.

"Jednocześnie dopuszcza się wypłatę dywidendy równą całemu wypracowanemu w 2019 roku zyskowi (co oznacza, iż nie dopuszcza się wypłaty z pozostałych elementów kapitałów własnych), o ile pokrycie wymogów kapitałowych (po odliczeniu od środków własnych przewidywanych dywidend) na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę, będzie na poziomie co najmniej 175 proc. dla zakładów ubezpieczeń/reasekuracji prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150 proc. dla zakładów ubezpieczeń/reasekuracji prowadzących działalność w dziale II" - napisano w komunikacie.

(PAP Biznes), #PZU

seb/ gor/

Zobacz także: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości