Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – luty 2021 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 mar 2021, 11:57

Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – luty 2021 r.

W lutym 2021 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 28,0 mld zł, czyli o 60,4% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 52,3% rdr do poziomu 26,4 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 317,6 mln zł, o 52,3% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec lutego wyniosła 56 970,30 pkt i była o 15,6% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w lutym odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 149,6% rdr do poziomu 917,2 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 148,0% rdr i wyniosła 903,2 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w lutym wyniósł 792,0 tys. szt., czyli o 7,4% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 11,8% rdr do poziomu 453,4 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 8,1% rdr do 200,2 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 1,9% rdr do 112,7 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 18,8% rdr do 25,7 tys. szt.

W lutym zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 14,1% rdr do poziomu 266,9 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 14,5% rdr do 52,8 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec lutego 100,2 mld zł wobec 94,8 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 35,1% rdr do poziomu 235,3 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 37,0 mld zł wobec 16,8 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 120,1% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 16,9 TWh, co oznacza spadek o 27,1% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 14,1% rdr do poziomu 3,2 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 32,8% rdr do poziomu 13,7 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 16,3% rdr do 11,7 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 50,9% do poziomu 3,4 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 29,3% rdr do poziomu 8,3 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty")2, na rynku spot wyniósł 2,7 TWh, co oznacza wzrost o 13,4% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 48,5% rdr do poziomu 8,6 ktoe3.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 21,9% rdr, do wolumenu 2,0 TWh.

Kapitalizacja 383 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w lutym wyniosła 553,8 mld zł (122,6 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 434 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 099,6 mld zł (243,4 mld EUR).

Na Głównym Rynku GPW w lutym zadebiutowały akcje spółki HUUUGE, INC. (wartość oferty: 1,67 mld zł).

Na rynku NewConnect w lutym br. zadebiutowały akcje spółek: Atomic Jelly (wartość oferty: 4,45 mln zł), Simteract (wartość oferty: 4,4 mln zł) oraz Kool2Play (wartość oferty: 2,5 mln zł).

W lutym 2021 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.

O Grupie Kapitałowej GPW:

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl

Źródło: Spółka, #GPW

Zobacz także: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości