GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii L spółki PRAGMAGO SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 kwi 2021, 19:54

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii L spółki PRAGMAGO SA

Uchwała Nr 395/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii L spółki PRAGMAGO S.A.

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki PRAGMAGO S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami serii L, oznaczonymi kodem "PLGFPRE00149", w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst - od dnia 14 kwietnia 2021 r.

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 - 11 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a niezrealizowane do dnia 13 kwietnia 2021 r. (włącznie), tracą ważność;

2) od dnia zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: PragmaGO SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości