Zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji KRYNICKI RECYKLING SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 cze 2022, 18:22

Zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji KRYNICKI RECYKLING SA

Zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji KRYNICKI RECYKLING SA - komunikat

Działając na podstawie art. 77a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1983 ze zm.) („Ustawa”), Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, jako podmiot pośredniczący, zawiadamia o zamiarze ogłoszenia na podstawie art. 91 ust. 5 Ustawy publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie:

1) firma (nazwa) wzywającego - SCR-Sibelco N.V.

2) liczba akcji, na którą ogłoszone będzie wezwanie - 1 075 857 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela

3) dane podmiotu pośredniczącego - Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

4) cena po jakiej wzywający zamierza nabywać akcje - 23,00 zł (dwadzieścia trzy złote 00/100) za jedną akcję

kom mra

Zobacz także: Krynicki Recykling SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości