GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P1 spółki KREDYT INKASO S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 gru 2023, 18:34

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P1 spółki KREDYT INKASO S.A.

Uchwała Nr 1323/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P1 spółki KREDYT INKASO S.A.

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 8 grudnia 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 15.000 (piętnaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii P1 spółki KREDYT INKASO S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRINK00311”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KRI1127”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Zobacz także: Kredyt Inkaso SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości