Limity wpłat na IKE i IKZE w 2018 r. wyższe niż w poprzednim roku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Anna Mazurek
09 sty 2018, 15:54

Limity wpłat na IKE i IKZE w 2018 r. wyższe niż w poprzednim roku

Po raz kolejny wzrosła wysokość limitów kwot wpłacanych na IKE oraz IKZE. W 2018 r. limit kwot wpłacanych na IKE wynosi 13 329 zł, a na konto IKZE – 5331,60 zł. To oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku odpowiednio o 440 zł w przypadku IKE i o 216 zł jeśli chodzi o IKZE.

Jak wylicza się limity wpłat na IKE oraz IKZE?

Co roku ustalany jest roczny limit maksymalnych wpłat na IKE oraz IKZE. Informacje o limitach są publikowane w Monitorze Polskim w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydanego oddzielnie dla IKE oraz IKZE.

Zgodnie z ustawą z 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Odpowiednio wpłaty dokonywane na IKZE nie mogą przekroczyć 1,2-krotności wskazanej kwoty.

Natomiast, zgodnie z obwieszczeniem MRPiPS z dnia 8 grudnia 2017 r., kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r. wynosi 4 443,00 zł. Z tego też wynika tegoroczny limit wpłat na IKE, który wynosi 13 329 zł (4443 x 3), a w IKZE – 5331,60 zł (4443 x 1,2).

Zobacz także: Jak dzięki IKE samodzielnie oszczędzać na emeryturę i zyskać nawet 150 tys. zł

Czym jest IKE oraz IKZE?

Indywidualne konto emerytalne (IKE) oraz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) to dobrowolne formy ubezpieczenia społecznego. Wraz z pracowniczymi programami emerytalnymi (PPE), zaliczane są do tzw. III filaru emerytalnego. W ten sposób można samodzielnie dodatkowo odkładać oszczędności na przyszłą emeryturę.

Jeśli chcesz skorzystać z tej formy oszczędzania, musisz podpisać umowę o prowadzenie IKE lub IKZE z instytucją finansową. Może to już zrobić osoba, która ukończyła 16 lat. Jednak małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKE lub IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Co roku ustalany jest limit maksymalnych kwot wpłacanych na IKE oraz IKZE. Umowę możesz podpisać z:

  • funduszem inwestycyjnym
  • dobrowolnym funduszem emerytalnym,
  • podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego,
  • zakładem ubezpieczeń – ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, albo
  • bankiem o prowadzenie rachunku bankowego.

Każda osoba może mieć nie więcej niż jedno IKE i jedno IKZE, ale nie wyklucza to skorzystania z PPE. Ponadto istnieje możliwość zmiany instytucji, w której założyliśmy IKE lub IKZE.

Limity wpłat na IKE oraz IKZE są coraz wyższe

Przez ostatnie kilka lat limity kwot wpłacanych na IKE oraz IKZE są coraz wyższe. To efekt wciąż rosnącego przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, które stanowi podstawę do wyliczenia corocznych limitów.

Limity wpłat na IKE, lata 2004 – 2018

RokLimit kwot (zł)
201813329
201712789
201612165
201511877
201411238
201311139
201210578
201110077
20109579
20099579
20084055,12
20073697
20063521
20053635
20043435

Źródło: Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Limity wpłat na IKZE, lata 2012 – 2018

RokLimit kwot (zł)
20185331,6
20175115,6
20164866
20154750,8
20144495,2
20134231
20124031

Źródło: Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Tendencja wzrostowa występuje także w przypadku liczby IKE oraz IKZE. Według raportu sporządzonego przez KNF, na koniec czerwca 2017 r. zarejestrowanych było 932,5 tys. rachunków IKE. W porównaniu do 2016 r oznacza to wzrost o 64,7 tys. kont. Z tej formy oszczędzania najchętniej korzystają osoby w wieku 51-60 lat. Posiadają aż 254 tys. IKE, co stanowi 27,2% ogółu wszystkich kont. IKE cieszy się dużo mniejszym zainteresowaniem wśród młodych osób w wieku do 30 lat (tylko 29,7 tys. kont stanowiących 3,2% ogółu wszystkich IKE).

tabela 3. liczba IKE

Źródło: raport „Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w I połowie 2017 roku” sporządzony przez KNF

Natomiast zarejestrowanych IKZE na koniec I półrocza 2017 było 664,1 tys. To więcej o 50,2 tys. kont niż w roku 2016.

tabela 4. liczba IKZE

Źródło: raport „Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w I połowie 2017 roku” sporządzony przez KNF

Dlaczego warto oszczędzać na IKE oraz IKZE?

IKE oraz IKZE cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród oszczędzających długoterminowo. To jedna z form oszczędzania, która daje szansę na samodzielne decydowanie o pomnażaniu środków na emeryturę. Jeśli zdecydujesz się na założenie IKE lub IKZE, będziesz mógł przede wszystkim skorzystać z ulg podatkowych.

Osoba posiadająca IKE jest zwolniona od podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki w wys. 19%), jeśli będzie posiadać tylko jedno IKE oraz gdy zostanie spełnione ograniczenie kwotowe dotyczące wysokości wpłat, czyli wspomniane limity. Sama wypłata środków z IKE jest nieopodatkowana.

Natomiast osoba oszczędzająca w IKZE będzie mogła odliczyć wpłaty na IKZE od podstawy opodatkowania. Musi być tylko spełniony jeden warunek, czyli posiadanie jednego IKZE. Zapłaci jednak ona zryczałtowany podatek w wys. 10% przychodu gdy wypłaci środki z IKZE. Ta sama zasada obowiązuje gdy w przypadku śmierci oszczędzającego z wypłaty skorzysta uprawniony do wypłaty środków z IKZE.

Warto więc zastanowić się nad tą formą oszczędzania pieniędzy na emeryturę. Tym bardziej, że limity kwot wpłacanych na IKE oraz IKZE są coraz wyższe, a to pozwala na większe inwestycje w różne instrumenty finansowe. Wystarczy tylko zastanowić się nad wyborem podmiotu, z którym podpiszesz umowę i prześledzić dobrze oferty występujące na rynku.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.