Sprzedaż na Allegro mocno rośnie. Lockdown i epidemia COVID19 napędziła wyniki spółki
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
04 mar 2021, 16:51

Lockdown i epidemia nakręciły wyniki Allegro. Wartość sprzedaży w 2020 roku przekroczyła 35 mld zł

Lockdown i epidemia nakręciły wyniki Allegro. Wartość sprzedaży w 2020 roku przekroczyła 35 mld zł. Spółka obniżyła zadłużenie i znacząco planuje zwiększyć inwestycje. 

Grupa Allegro utrzymała w IV kw. 2020 r. wysokie tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży. Dynamika wyniosła w tym okresie 61% wobec 54% w całym 2020 roku. Skorygowana EBITDA o zdarzenia jednorazowe wyniosła w raportowanym kwartale 533,5 mln zł, co było wynikiem o 39% wyższym niż rok wcześniej. Nieco niższa dynamika wzrostu, bo 31% wypadła dla całego 2020 roku. Skorygowany zysk netto wyniósł w ostatnim kwartale ub. r. 287,6% (+126%), a w pełnym roku było to 731,8 mln zł (+81%). W przeliczeniu na jedną akcję przypada 0,71 zł zysku netto skorygowanego, co daje C/Z = 90.

a1

Źródło: Allegro

Sprzedaż na Allegro dynamicznie rośnie

Wartość sprzedaży (GMV) w 2020 roku wyniosła 35,1 mld zł. Rok wcześniej było to 22,8 mld zł, co daje wzrost o 54%. Średnio jeden aktywny kupujący poprzez Allegro wydał w ubiegłym roku 2699 zł – o 36% więcej niż w 2019 roku. Dużym czynnikiem wspierającym sprzedaż w tym okresie był lockdown. Z danych zaprezentowanych przez spółkę widać, że w kolejnych kwartałach ub. r. przyspieszała liczba aktywnych kupujących oraz wskaźnik średniej wartości kupującego za ostatni rok. Efekt ten może być też widoczny w wynikach I kw. 2021 r., gdyż część handlu była zamknięta również podczas stycznia.

a2

Źródło: Allegro

- Bardzo dobre wyniki osiągnięte w czwartym kwartale przewyższyły nasze wcześniejsze oczekiwania. Skorygowana EBTIDA w czwartym kwartale 2020 r. wyniosła 533,5 mln zł, co oznacza wzrost o 38,8% r/r, natomiast wypracowany w ostatnim kwartale zysk netto był ponad dwukrotnie wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 260,6 mln zł. To między innymi efekt znacznego obniżenia zadłużenia Grupy i kosztów związanych z jego obsługą. Mocne wyniki finansowe i wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej umożliwiły nam obniżenie dźwigni finansowej na koniec 2020 r. do poziomu 2,5, znacznie szybciej, niż pierwotnie zakładaliśmy – wskazał Jon Eastick, dyrektor finansowy Allegro.

Zobacz także: Amazon Polska oficjalnie rozpoczął działalność w naszym kraju. Na razie bez fajerwerków, więc akcje Allegro drożeją

Zadłużenie Allegro w dół

W skonsolidowanym bilansie Allegro na koniec grudnia 2020 r. widać przede wszystkim bardzo dużą wartość firmy (8,6 mld zł) oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne (4,4 mld zł). Same rzeczowe aktywa trwałe miały wartość 151 mln zł. Taka struktura aktywów trwałych jest jednak charakterystyczna dla tej branży. Poziom środków pieniężnych wyniósł 1,2 mld zł wobec 0,4 mld zł rok wcześniej, ale we wzroście tym dużą rolę odegrały wpływy z IPO na kwotę niespełna 1 mld zł. Głównie dzięki temu, spółka obniżyła poziom długu netto tylko w ciągu IV kw. 2020 r. z 5,5 mld zł do 4,3 mld zł.

Dużą uwagę zwraca też rachunek przepływów pieniężnych. Wygenerowana gotówka z działalności operacyjnej w 2020 r. wyniosła 1,5 mld zł. Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej miały wartość 0,2 mld zł, a z działalności finansowej 0,5 mld zł. To właśnie duża zdolność do generowania gotówki jest jednym z największych atutów spółki.

Zobacz także: Goldman Sachs radzi kupować CCC i Allegro, a rzadko się myli odnośnie polskich spółek

Nakłady inwestycyjne mocno w górę

2021 rok od strony wyników finansowych jest wyzwaniem dla Allegro. Efekt wymagającej bazy porównawczej stawia wysoką poprzeczkę, by spółka mogła utrzymać osiągane dynamiki, szczególnie w zakresie uzyskiwanych przychodów czy wskaźnika GMV. W komunikacie prasowym spółki podano, że oczekiwany wzrost GMV na 2021 wyniesie znacząco ponad 20%, a skorygowana EBITDA wzrośnie o średnie kilkanaście procent r/r. Zwiększeniu uległ też budżet na tegoroczne nakłady inwestycyjne. Mają one wynieść 560-600 mln zł wobec 230 mln zł w 2020 r.

- Będziemy wprowadzać nowe innowacje i usprawniać każdy element ścieżki zakupowej, tak aby zakupy na Allegro były jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze. Pomoże nam w tym nowoczesna technologia, rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. W lutym uruchomiliśmy Allegro Biznes – rozwiązanie usprawniające zakupy firmowe. Nasze tegoroczne plany obejmują również rozwijanie możliwości sprzedaży eksportowej dla polskich przedsiębiorców – zapowiedział Francois Nuyts, prezes Allegro.

Allegro zaktualizowało oczekiwania w zakresie najważniejszych danych finansowych. W średnim terminie wskaźnik GMW ma rosnąć ok. 25% r/r. Dynamika wzrostu przychodów ma wynieść nieco więcej niż wspomniany wzrost GMV. W zakresie skorygowanej EBITDA wzrost ma wynieść „zasadniczo” tyle samo, co wzrost GMV. Spółka podwyższyła natomiast plan wydatków inwestycyjnych CAPEX, który ma wynosić rocznie 700-950 mln zł w latach 2022-2023, a w kolejnych latach ok. 5-6% przychodów.

a3

Źródło: Allegro

Zobacz także: Jeff Bezos rezygnuje z szefowania spółce Amazon, która z garażowego startupu stała się jedną z największych korporacji na świecie

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.