Gross Merchandise Value czyli GMV. Poznaj prosty wskaźnik przydatny przy analizie potencjału wzrostu spółek z e-commerce
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
25 cze 2021, 11:29

Gross Merchandise Value czyli GMV. Poznaj prosty wskaźnik przydatny przy analizie potencjału wzrostu spółek z e-commerce

Popularność sektora e-commerce odzwierciedla się wyraźnie w debiutach giełdowych. Coraz więcej spółek z tej branży i z działów ją wspomagających, postanawia wejść na GPW. Dlatego warto w tym kontekście przybliżyć ważny wskaźnik, który pomaga w analizowaniu wzrostu biznesu z tego sektora jakim jest GMV.

GMV, czyli Gross Merchandise Value, jest bardzo popularnym wskaźnikiem wśród spółek związanych bezpośrednio i pośrednio z handlem w internecie. W najprostszej postaci jest on zdefiniowany jako łączna wartość sprzedanych towarów w danym okresie. Choć to nie jedyna jego definicja, ale o tym później.

Spółki prowadzące sklepy internetowe ze sprzedażą do klienta niebiznesowego mogą więc porównywać jego wartość np. co kwartał z odpowiednimi kwartałami w przeszłości. Wskaźnik pozwala firmom oszacować wzrost ich biznesu na przestrzeni lat. Także inwestorzy mogą, dzięki GMV, w dość prosty sposób porównywać między sobą firmy o podobnym profilu sprzedaży.

Zobacz także: Debiuty spółek z e-commerce zdominowały GPW. Czym się różnią, ile dały zarobić i jakie spółki z sektora planują IPO

Wartość wskaźnika GMV w e-commerce istotną informacją dla inwestorów

Oczywiście im większa wartość wskaźnika, tym większa skala biznesu. Z punktu widzenia inwestora nie tyko wartość GMV się liczy. Ważne są też dwie inne jego cechy:

Po pierwsze warto sprawdzić dynamikę wzrostu wartości wskaźnika w czasie. To pokazuje nam na jak bardzo wzrostowym rynku prowadzi sprzedaż dany sklep. Pozwala więc wybrać spółki z wyższym potencjałem rozwoju i też oszacować wzrost wyników finansowych w przyszłości.

Po drugie, GMV pośrednio wskazuje nam liderów w danej niszy – im większa wartość, tym spółka jest bardziej rozpoznawalna przez konsumentów. A każdy lider czerpie bonusy ze swojej wielkości. Relatywnie mniej środków musi przeznaczać na marketing dzięki dużej bazie stałych klientów i szerokiej znajomości marki. Także taniej, bo hurtowo, może pozyskiwać towar od pośredników, a nawet bezpośrednio od producentów. Tak więc, mimo że GMV pokazuje tylko przychody brutto, to także pośrednio potrafi nam wskazać, która spółka może mieć niższe koszty.

Nie tylko sklepy, ale też marketplace-y posługują się GMV

Inwestorzy dzięki GMV nie tylko mogą porównać między sobą typowe firmy handlowe. Ten wskaźnik dobrze się sprawdza także w przypadku marketpace-ów takich jak np. zeszłoroczny debiutant Allegro.

W tym przypadku GMV jest definiowany jako łączna wartość towarów sprzedanych w danym okresie między klientami (C2C) za pośrednictwem serwisu. Im większa wartość sprzedawanych między klientami towarów, tym wyższe prowizje i tym samym przychody ma dana platforma handlowa.

GMV jest więc często wykorzystywany do oceny kondycji marketplace-ów. Tak jak w poprzednim przypadku, warto sprawdzić zmianę w czasie jego wartości. Mówi to nam o dynamice wzrostu sektora na którym działa dany marketplace.

GMV przydatny także przy analizie firm powiązanych z e-commerce

Mimo że wskaźnik GMV wydają się być powiązane wyłącznie z sektorem e-commerce, to mają także zastosowanie w spółkach, które wspierają tę branżę usługami. Przykładem jest prowadząca obecnie ofertę publiczną spółka Shoper, która oferuje oprogramowanie i usługi dla ponad 20 tys. sklepów w Polsce.

Shoper bowiem dostarcza platformę e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego w modelu SaaS. Klienci spółki płacą opłatę miesięczną za korzystanie z usług oferowanych przez Shopera. Płacą podstawowy abonament, ale wraz z rozwojem sklepu potrzebują dodatkowych usług takich jak automatyczne systemy płatności, wysyłki, inwentaryzacji, czy fakturowania, które też dostarcza Shoper.

Właśnie w tych dodatkowych systemach Shoper upatruje potencjału do szybkiego wzrostu, gdyż, płatności za nie, często zależą od obrotów sklepów (tzw. model pay-as-you-grow), czyli właśnie od wartości wskaźnika GMV klientów Shopera.

Sam Shoper także używa GMV, ale nie tylko w celu określenia wielkości handlu:

„Spółka używa tego wskaźnika do oceny wielkości platformy, pomiaru udziału platformy w rynku e-commerce, dynamiki wzrostu platformy, rozwoju działalności swoich klientów, rozwoju rynku e-commerce.” - czytamy w prospekcie emisyjnym

Także definiuje go inaczej, bo jako sumę przychodów wszystkich sklepów prowadzących swą działalność na platformie Shoper.

Tak jak poprzednio, inwestor powinien zwracać uwagę nie tyle na samą wartość tego wskaźnika, ale na jego zmianę w czasie, czyli dynamikę wzrostu biznesu. Mówi ona nie tylko o wzroście liczby klientów, ale też od razu określa jak „wartościowi” są to klienci – ile łącznie wnoszą do przychodów spółki.

wartość GMV Shoper

„Wartość GMV dla platformy Shoper zbliżyła się w roku finansowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku do 4 mld złotych (po uwzględnieniu wartości GMV generowanej przez sklepy sprzedawane w formule private label wartość ta wynosi 5 mld PLN) i była wyższa niż rok wcześniej o ok. 87 procent” - podano w prospekcie emisyjnym.

Dla porównania, wzrost GMV na platformie Allegro wyniósł w 2020 roku 54%. Shoper, po dobrym roku 2020, w którym niewątpliwie pomogła pandemia, wciąż utrzymuje tempo wzrostu wartości GMV. Za ostatnie 12 miesięcy zakończone 31 marca, GMV podawane przez spółkę wzrosło o kolejne 0,5 mld zł do 4,5 mld zł.

Jeśli zaś chodzi o dynamikę wzrostu, to warto ją porównać do całego rynku. Shoper zrobił takie oszacowanie w prospekcie emisyjnym na podstawie raportów firm analitycznych i własnych obliczeń:

„GMV polskiego rynku e-commerce w roku 2020 osiągnęło wartość 83 mld PLN (zob. Rynek e-commerce w Polsce) ze średniorocznym wzrostem 25,1% w latach 2018–2020 (według obliczeń Spółki), podczas gdy GMV Emitenta w tym samym okresie rosło ponad 3-krotnie szybciej ze średniorocznym wzrostem 79,6% i osiągnęło prawie 4 mld zł (z wyłączeniem sklepów w formule private label). Na wysoką dynamikę wzrostu GMV wpłynął szybki przyrost liczby użytkowników platformy Shoper oraz dalszy rozwój rynku e-commerce w Polsce” – podsumowano w prospekcie.

Jednak nie wszystkie przychody Shopera zależą od wzrostu GMV jego klientów. Obecnie 50% przychodów jest powiązane z tym wskaźnikiem. Co ciekawe jest to dwukrotnie większy odsetek niż jeszcze w 2018 r. kiedy model pay-as-you-grow odpowiadał za 25% przychodów. Spółka dostrzega więc potencjał tego modelu i ma plan na wzrost jego udziału w całości przychodów:

„Celem Spółki jest uzyskanie około 80% przychodów powiązanych z wartością GMV pozyskiwanych w modelu pay as you grow, którego realizacja jest związana

  • z dalszym rozwojem usług oferowanych przez Emitenta oraz szerszą penetracją bazy użytkowników platformy Shoper takimi usługami,
  • poszerzająca się bazą użytkowników platformy Shoper, utrzymywaniem się postaw konsumentów dotyczących zakupów w Internecie co pozytywnie wpływa na wzrost wartości GMV,
  • kierowaniem usług w pay-as-you-grow powiązanych z GMV także poza bazą użytkowników platformy Shoper, oraz
  • dalszego rozwoju usług pay as you grow powiązanych z GMV już oferowanych i wprowadzania nowych. Spółka prowadzi projekty rozwojowe w obszarze obsługi płatności internetowych”

- podano w prospekcie emisyjnym

Podsumowując, wskaźnik GMV jest bardzo prostym parametrem szacującym wzrost biznesów z branży e-commerce. Pozwala poznać dynamikę wzrostu poszczególnych spółek, ale też całego sektora. Ponadto daje inwestorom narzędzie do porównania spółek między sobą i wskazuje na liderów poszczególnych nisz. Ma też zastosowanie dla marketplace-ów i spółek wspierających sektor e-commerce, których przychody zależą pośrednio od wielkości obrotów ich klientów, czyli właśnie od ich GMV.

Zobacz także: 6 trendów i tendencji w e-commerce, które warto poznać przed debiutem Shoper

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.