Ryvu Therapeutics aktualizuje strategię. Zamierza pozyskać 150 mln zł na dalszy rozwój

Ryvu Therapeutics aktualizuje strategię. Polska spółka biotechnologiczna zamierza pozyskać 150 mln zł na dalszy rozwój projektów

Polska spółka biotechnologiczna, Ryvu Therapeutics aktualizuje strategię rozwoju. W latach 2020–2022 planuje osiągnąć znaczące postępy w badaniach klinicznych i przedklinicznych w swoich platformach badawczych.

Na ten cel spółka planuje przeznaczyć w całym okresie obowiązywania strategii około 227,4 mln zł. W sumie około 150 mln zł ma pochodzić z emisji 14,93% akcji. Z zaprezentowanych parametrów wynika, że cena akcji nowej emisji ma oscylować wokół poziomu 63 zł, a cała oferta będzie kierowana do inwestorów kwalifikowanych z wyłączeniem prawa poboru, podobnie jak to miało miejsce w ostatnim czasie w przypadku spółki Selvita.

Zobacz także: Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Selvity ustalona na 38 zł

Dalsze postępy badań nad innowacyjnymi lekami

Głównym celem nowej strategii Ryvu Therapeutics są dalsze postępy badań w ramach prowadzonych przez spółkę prac nad innowacyjnymi lekami onkologicznymi. Docelowo spółka zakłada, że w 2022 roku będzie posiadać cztery projekty innowacyjnych leków w I i II fazie klinicznej. W tym flagowy projekt spółki, będący w całości jej własnością, czyli SEL120 ma być rozwijany w fazie klinicznej oprócz dotychczasowego wskazania, czyli ostrej białaczce szpikowej, również w guzach litych.
 

Plany rozwoju portfolio innowacyjnych projektów Ryvu Therapeutics

Ryvu Therapeutics postępy badań

Oprócz tego spółka zakłada dalsze postępy badań w rozwijanym wspólnie z partnerem Grupą Mennarini projekcie SEL24, tak aby w 2022 roku projekt zakończył II fazę kliniczną badań.

Ryvu Therapeutics zamierza też prowadzić dalsze prace nad rozwojem przedklinicznym dla projektów antagonisty A2A/A2B i agonisty STING oraz wprowadzenie co najmniej jednego z nich do I fazy badań klinicznych. Co ciekawe, w zaprezentowanej strategii spółka wskazuje, że w tym roku podpisze jeszcze jedną umowę na komercjalizację, któregoś ze swoich projektów na wcześniejszym etapie.

Zobacz także: Biotechnologia kontra gaming na giełdzie - największe podobieństwa i różnice - Łukasz Kosiarski, Pekao Investment Banking

Portfel projektów badawczych Ryvu Therapeutics dojrzewa, a wraz z nim potrzeby kapitałowe

Portfel realizowanych przez Ryvu Therapeutics projektów badawczych dojrzewa, a wraz z nim potrzeby kapitałowe na dalszy ich rozwój. W zaktualizowanej strategii krakowska spółka biotechnologiczna zakłada, że w kolejnych nawiązywanych współpracach coraz większa część czynników ekonomicznych związanych z umowami, w tym regionalnymi prawami do komercjalizacji programów, będą pozostawać po jej stronie.

Ryvu Therapeutics jest jedyną polską spółką biotechnologiczną, która skomercjalizowała projekt potencjalnego innowacyjnego leku. W swojej historii spółka podpisała kilka umów, w tym najważniejszą w 2017 roku opiewającą na komercjalizację projektu innowacyjnego leku opartego o inhibitory kinaz przeciwko ostrej białaczce szpikowej. Obecnie projekt SEL24 znajduje się dzisiaj w II fazie klinicznej badań.

Kurs akcji Ryvu Therapeutics

Ryvu


Ponadto w ostatnich miesiącach spółce udało się rozpocząć I fazę badań klinicznych nad SEL120, uzyskać dla projektu status leku sierocego w FDA, podpisać umowę o współpracy z Galapagos, a wydzielony ze spółki projekt SEL212 w wyniku którego powstał spin-off w postaci Nodthera LTD pozyskał 220 mln zł na dalszy rozwój projektu zagranicą.

Zobacz także: Ryvu będzie rozwijać nowe leki ze spółką zależną od Gilead Sciences, która prowadzi najbardziej zaawansowane prace nad lekiem na koronawirusa

51 mln zł gotówki i nowe centrum badań nad innowacyjnymi lekami

Na koniec I kwartału 2020 roku Ryvu Therapeutics dysponowało 51 mln zł gotówki. Spółka zakończyła też prace nad swoim własnym centrum badawczo-rozwojowym innowacyjnych leków, do którego już rozpoczęła przeprowadzkę. Polska spółka biotechnologiczna jest obecnie wyceniana na GPW na ponad 1 mld zł. Po przeprowadzeniu spinn-offu działalności CRO na jesieni 2019 roku do spółki Selvita, dzisiaj Ryvu Therapeutics w całości koncentruje się nad pracami nad innowacyjnymi lekami głównie w obszarze onkologii.

Zobacz także: Ryvu Therapeutics jest już warte ponad 1 mld zł. Pomysł na innowacyjny lek spółki pozyskał 220 mln zł finansowania od inwestorów branżowych

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.