Nowa strategia Scope Fluidics: chcemy stworzyć platformę do generowania innowacyjnych rozwiązań komercjalizowanych na etapie walidacji rynkowej

Scope Fluidics chce być platformą do generowania innowacyjnych rozwiązań i komercjalizować je na etapie walidacji rynkowej

Scope Fluidics, wchodząca w skład indeksu sWIG80 spółka biotechnologiczna, opublikowała długo wyczekiwaną, po komercjalizacji PCR|ONE, strategię rozwoju. Lider branży medtech w Polsce zamierza skomercjalizować swój drugi projekt BacterOMIC, na bardziej zaawansowanym etapie niż PCR|ONE. Docelowo spółka zamierza stać się platformą do generowania innowacyjnych rozwiązań, która będzie komercjalizować jeden projekt średniorocznie.

Opublikowana dzisiaj strategia ma wspierać kontynuację rozwoju Scope Fluidics w kierunku platformy generującej i sprzedającej przełomowe projekty w powtarzalnym modelu biznesowym. Jako cele w ramach zapowiedzianej strategii spółka stawia sobie:

  • Do końca 2025 r. posiadanie w portfolio co najmniej pięciu nowych projektów, w tym co najmniej dwóch w formie spółek celowych.
  • Do końca 2028 r. doprowadzenie do co najmniej dwóch transakcji strategicznych.
  • W latach 2029-2033 gotowość do przeprowadzania co najmniej jednej transakcji strategicznej średniorocznie.

Według szacunków zarządu Scope Fluidics, po wypłacie dywidendy za 2022 r., spółka będzie dysponowała ok. 95 mln zł gotówki, która ma być wystarczająca do rozwoju grupy kapitałowej Scope Fluidics w perspektywie trzech lat. Oczywiście Scope planuje podejmować działania prowadzące do zwiększenia dostępu do finansowania, preferując nierozwadniające źródła finansowe jak granty czy finansowanie dłużne.

Zobacz także: Scope Fluidics publikuje strategię rozwoju

Komercjalizacja BacterOMIC na bardziej zaawansowanym etapie niż PCR|ONE

Jednym z ważniejszy etapów realizacji ogłoszonej strategii jest komercjalizacja drugiego projektu spółki, jakim jest system BacterOMIC. Jest to projekt stanowiący odpowiedź na narastające globalnie zagrożenie medyczne, jakim jest antybiotykooporność bakterii.

Projekt ma przyspieszyć i zwiększyć skuteczność leczenia pacjentów, poprzez wskazywanie najlepszych dla danego pacjenta terapii celowanych. W czasie do 16 godzin precyzyjnie oceni wrażliwość bakterii na wszystkie klinicznie ważne antybiotyki i dostarczy lekarzowi obszernych informacji na temat danego patogenu. Najwyższa na rynku informatywność badania jest kluczową spośród kilku przewag konkurencyjnych systemu.

Do tej pory nakłady finansowe na rozwój systemu BacterOMIC wyniosły ok. 25 mln zł, a od 2021 r. produkt posiada europejski certyfikat CE-IVD uprawniający do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Prace nad rozwojem systemu rozpoczęły się w 2016 r., a w roku 2017 utworzona została spółka celowa – Bacteromic sp. z o.o. W optymalnym wariancie planowana jest komercjalizacja projektu na późniejszym etapie rozwoju, niż miało to miejsce w przypadku PCR|ONE, bo na etapie wdrożenia komercyjnego rozwiązania.

„Potencjalni partnerzy kupują zazwyczaj koncepcję, technologię lub walidację rynkową danego rozwiązania, i od tego w dużej mierze uzależniona jest wartość transakcji. Transakcja PCR|ONE miała miejsce na etapie rozwinięcia technologii, ale w przypadku BacterOMIC chcielibyśmy przeprowadzić transakcję na etapie walidacji rynkowej, temu też ma służyć planowany przez nas program early access. W scenariuszu bazowym chcielibyśmy sprzedać spółkę Bacteromic na etapie, w którym będzie ona generowała przychody, ale to nie znaczy, że dziś jesteśmy zamknięci na oferty. Już dziś jesteśmy w kontakcie z potencjalnymi kupującymi, ale nie mamy żadnej presji, co m.in. poprawia naszą pozycję negocjacyjną. W tym przypadku doradcę transakcyjnego będziemy chcieli wybrać na bardziej zaawansowanym etapie rozmów niż miało to miejsce w przypadku PCR|ONE” - mówi Piotr Garstecki, CEO Scope Fluidics.

W praktyce, w przypadku sukcesu, może to oznaczać większy potencjał komercyjny w przypadku ewentualnej transakcji. W tej chwili widoczny jest bowiem deficyt tego rodzaju projektów i odpowiednie wpisanie się w potrzeby klientów może przynieść znaczne korzyści finansowe. Projekt PCR|ONE, który został skomercjalizowany na etapie wypracowania technologii został sprzedany za początkową płatność 100 mln USD oraz dodatkowo spółka może otrzymać dodatkowo do 70 mln USD w płatnościach warunkowych.
 

Slajd z prezentacji strategii spółki

Slajd z prezentacji strategii Scope Fluidics

Proces komercjalizacji systemu BacterOMIC już się rozpoczął. Scope Fluidics jest obecnie na etapie rozmów z potencjalnymi nabywcami projektu i zakłada, że docelowo doradca transakcyjny zostanie wybrany na późniejszym etapie niż to miało miejsce w przypadku PCR|ONE.

„Jeżeli chodzi o system BacterOMIC to  nawiązujemy kontakty z różnego rodzaju podmiotami potencjalnie zainteresowanymi naszym rozwiązaniem. Po doświadczeniach ze sprzedaży PCR|ONE jesteśmy w o tyle komfortowej sytuacji, że wiemy w którym momencie najkorzystniej będzie dla nas włączyć w proces doradcę. Sukces PCR|ONE sprawił też, że współpracą z nami interesuje się dużo szerszy wachlarz doradców, co poszerza nasze możliwości. Najlepiej świadczy o tym zaproszenie do Stanów na konferencję JP Morgan, w której uczestniczyliśmy kilka tygodni temu” - dodaje Szymon Ruta, CFO Scope Fluidics.

Zobacz także: Scope Fluidics sprzedaje Curiosity Diagnostics, spółkę która rozwijała PCR|ONE, za 170 mln USD do Bio-Rad Laboratories Inc

Scope Discovery jako platforma do generowania nowych projektów

Ważnym elementem w realizacji planowanej strategii będzie uruchomienie Scope Discovery. Ma to być wewnętrzna organizacja, rozumiana jako interdyscyplinarny zespół działający w oparciu o procesy zorientowane na powtarzalne generowanie koncepcji produktów. Scope Discovery będzie odpowiedzialne za efektywną ocenę i dopracowywanie idei i koncepcje, przekształcanie ich w profile konkretnych produktów, analizę wartości dla odbiorcy, szacowanie wielkości i charakterystyki docelowych rynków, zbieranie dowodów na możliwości opracowania funkcjonalnych rozwiązań technologicznych oraz ocenę prawdopodobieństw sukcesu. Elementem końcowym tych procesów będzie tworzenie nowych spółek celowych dla najbardziej perspektywicznych projektów.

Proces Scope Discovery będzie bardzo selektywny, obejmując modelowo dwa etapy: koncepcji produktu oraz sprawdzenia koncepcji produktu (proof-of-concept). Jednak projekty mogą zostać odrzucone zarówno po pierwszym, jak i drugim etapie. Proces Scope Discovery, obejmujący oba etapy, powinien każdorazowo trwać nie dłużej niż ok. 12 miesięcy.

„Scope Discovery to kluczowe narzędzie do realizacji naszej wizji – głęboko wierzymy w efektywne procesy, kreatywność członków naszych zespołów i naukowców w Polsce, oraz w potencjał tworzenia przełomowych produktów. Zamierzamy analizować wiele projektów, spośród których w ramach spółek celowych realizowane będą tylko te, które będą oferowały ponadprzeciętną wartość, determinującą wysokie stopy zwrotu z inwestycji” - mówi prof. Piotr Garstecki.

Zobacz także: Gigantyczna dywidenda od Scope Fluidics potwierdzona. Stopa dywidendy wyniesie ponad 30%

Dywidenda Scope Fluidics

Scope Fluidics wypłaci 31 marca br. 85,57 zł dywidendy na akcję, zarząd rekomenduje wypłatę 233,3 mln zł, z otrzymanej od Bio-Rad Laboratories Inc płatności za sprzedaż PCR|ONE. Przy obecnym kursie akcji oznacza to około 26,5% stopę dywidendy. Obecnie wycena Scope Fluidics oscyluje w okolicy 860 mln zł.

Kurs akcji Scope Fluidics

Akcje Scope Fluidics

Zobacz także: Scope Fluidics wypłaci akcjonariuszom przynajmniej 230 mln zł. Potencjalna stopa dywidendy wynosi obecnie 41%

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.