"Dokładamy wszelkich starań, aby wartość Spółki była jak najwyższa" - relacja z czatu z Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A., prof. Katarzyną Kreczmańską-Gigol | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Czaty
28 lis 2019, 10:36

"Dokładamy wszelkich starań, aby wartość Spółki była jak najwyższa" - relacja z czatu z Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A., prof. Katarzyną Kreczmańską-Gigol

W środę, 27 listopada 2019 r. odbył się czat inwestorski z Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A., prof. Katarzyną Kreczmańską-Gigol. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych za III kwartał 2019 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o aktualną sytuację na rynku surowców, politykę dywidendową, emisję obligacji oraz podatek od kopalin. W spotkaniu wzięło udział 400 osób, a wiceprezes zarządu odpowiedziała na blisko 30 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź, prof. Katarzyną Kreczmańską-Gigol. Będziemy rozmawiać m.in. o wynikach finansowych za III kwartał 2019 roku, aktualnej sytuacji na rynku surowców oraz planach rozwoju KGHM.

 

Spotkanie rozpocznie się w środę, 27 listopada 2019 r., o godz. 14:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółek odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Dzień dobry Państwu, witam na naszym czacie i zapraszam do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
Achim

Dlaczego zarząd KGHM nie przypomina obecnej władzy, o obietnicy przed 4 lat tj. likwidacji podatku miedziowego. Rozumiem, że zmniejszyli 15% , ale dlaczego dalej nie ma jego zmniejszania. Warto to przypomnieć tym politykom, którzy w 2015 ( w kampanii wyborczej) głośno protestowali przeciw temu podatkowi.

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Jesteśmy zadowoleni z obniżenia poziomu podatku od niektórych kopalin. Takie daniny są standardem we wszystkich krajach, gdzie górnictwo stanowi istotną część przychodów. Przez wiele lat staraliśmy się o jego obniżenie do takiego poziomu, aby Spółka była konkurencyjna na globalnym rynku. Obniżka podatku, która miała miejsce jest pierwszym krokiem w dobrym kierunku. Doceniamy to, że jest to przełomowa decyzja, na która KGHM PM czekał wiele lat.

Obrazek użytkownika Anonim
Marcin

Czy planują państwo wprowadzić stałą politykę dywidendową?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Grupa KGHM posiada politykę dywidendową. Polityka Dywidend KGHM Polska Miedź S.A. zakłada, iż zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do 1/3 jednostkowego zysku netto, uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej spółki oraz grupy kapitałowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Mateusz

Celem KGHM jest zapewnienie już w 2030 roku 50-procentowego udziału energii elektrycznej ze źródeł własnych, w tym odnawialnych. Pytanie o bardziej szczegółowe plany Grupy KGHM związane z dalszym rozwojem tego kierunku (mamy list intencyjny z Figene Capital), jak ma wyglądać współpraca z PGE oraz jakie źródła energii są rozważane? Czy również offshore?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Prace są na wstępnym etapie, czyli analizujemy różne scenariusze, z punktu widzenia efektywności technologicznej i ekonomicznej. Jeśli będziemy znali szczegóły - to będziemy nimi dzielić się z rynkiem. To samo dotyczy współpracy z PGE.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Czy mogę poprosić o komentarz do notowań metali i walut w Q3?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

W Q3/2019 dolarowa cena miedzi zanotowała spadek o 5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, przy jednoczesnym wzroście cen srebra o 13% i nieznacznym wzroście cen molibdenu. Notowania miedzi w PLN utrzymały się na zbliżonym poziomie do Q3/2018. Jednak w relacji Q3 do Q2/2019 odnotowano spadek o ponad 3%, głównie ze względu na obniżenie się ceny dolarowej miedzi, przy jedynie częściowej rekompensacie ze strony kursu walutowego USD/PLN. Czynnikiem, który w ubiegłym kwartale w największym stopniu przekładał się na ceny metali i kursy walut, była przede wszystkim utrzymująca się niepewność w gospodarce światowej (wojna handlowa, Brexit).

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Z czego wziął się spadek zapasów w Q3 2019 w hutach?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Jeśli chodzi o zapasy miedzi w koncentracie w hutach, to zmniejszenie poziomu nastąpiło w wyniku wyższej dyspozycyjności ciągów technologicznych oraz prawidłowej pracy instalacji do prażenia koncentratu miedzi. Natomiast spadek zapasu anod miedzianych wynikał z realizacji przyjętego planu produkcji oraz ze zwiększonej produkcji miedzi elektrolitycznej.

Obrazek użytkownika Anonim
Alex

Ładna produkcja srebra w Q3 2019 skad ten wzrost o 22% w kghm?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Wyższą produkcję srebra w KGHM PM S.A. zrealizowaliśmy w wyniku większej dostępności materiałów wsadowych wynikających z większego przerobu koncentratów.

Obrazek użytkownika Anonim
Alex

Z czego wynika wyższa produkcja miedzi w SG w Q3 2019?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Poziom produkcji miedzi płatnej w Sierra Gorda po 3 kwartałach 2019 roku jest wyższy od zakładanego w budżecie w efekcie większego wydobycia i przerobu rudy. W pierwszych 9M 2019 eksploatacji podlegała ruda o wyższej zawartości miedzi niż w porównywalnym okresie 2018.

Obrazek użytkownika Anonim
Ola

Skad taki wysoki wynik netto grupy vs analogiczny kwartał roku poprzedniego?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Wzrost wyniku netto o 71%, w relacji do 9M 2018, został osiągnięty głównie dzięki efektowi różnic kursowych, niższej stracie z tytułu udziału w wynikach wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności oraz niższemu poziomowi tworzonych rezerw.

Obrazek użytkownika Anonim
MIchał33

Dzień dobry, widzę dobre wyniki produkcyjne w Sierra Gorda za wyjatkiem Mo - dlaczego jest tam spadek?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Rzeczywiście są to dobre wyniki i zgodne z naszymi założeniami, jako efekt działań podnoszenia efektywności. Spadek produkcji Mo o 23% w SG determinowany był wydobyciem ze stref z jego mniejszą zawartością, w stosunku do rudy eksploatowanej w poprzednich latach. Jest on jest podyktowany charakterystyką złoża. Tutaj ten spadek był przewidywany i uzależniony od samej geologii złoża.

Obrazek użytkownika Anonim
MIchał33

Czy planuje dywidendę w nastepnym roku?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Tak jak wspominałam już podczas konferencji wynikowej, jeśli sytuacja spółki - jej wyniki finansowe i potrzeby kapitałowe, oraz warunki makroekonomiczne na to pozwolą, Zarząd będzie rekomendować wypłatę dywidendy. Ze strony Zarządu jest pełna wola, by KGHM pozostał spółką dywidendową, mimo wyjątków, które nastąpiły w poprzednich latach.

Obrazek użytkownika Anonim
Marian

W jakiej perspektywie czasowej akcje KGHM na GWP mają szansę osiągnięcia lub przekroczenia progu 130 zł i wyżej?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Niestety jako emitent giełdowy, który podlega przepisom krajowym i międzynarodowym, w tym Najlepszym praktykom, nie możemy ustosunkować się do przewidywanych ruchów w zakresie ceny naszych akcji. Możemy powiedzieć, że jako Zarząd dokładamy wszelkich starań, aby wartość Spółki była jak najwyższa.
Trzeba pamiętać, że wartość rynkowa Spółki jest mocno uzależniona nie tylko od fundamentalnych czynników, takich jak faktyczna wartość notowanych spółek, ale również od sentymentu rynku.

Obrazek użytkownika Anonim
MIchał33

i jeszcze jedno pytanie - czy spodziewacie się jakiejś rewolucji na NWZA?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Mimo że najbliższe Walne zgromadzenie ma charakter nadzwyczajny, to przyjęty porządek obrad nie wskazuje na jakieś rewolucyjne decyzje, które miałyby być podejmowane. Mogę określić je raczej jako standardowe. Porządek obrad NWZA jest opublikowany pod adresem: https://kghm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenie.

Obrazek użytkownika Anonim
Investor

Czy coś się zmieniło w projekcie Victoria?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Jeśli chodzi o projekt Victoria, to w III kwartale br. rozpoczęto dodatkowe prace eksploracyjne mające na celu poszerzenie wiedzy na temat bazy zasobowej projektu. Zespół projektowy prowadził również prace związane z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury i obszaru projektu, kwestiami formalno-prawnymi oraz utrzymaniem relacji z ludnością rdzenną w Prowincji Ontario w Kanadzie.

Obrazek użytkownika Anonim
Investor

Czy macie prognozy dla cen metali?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Niestety nie możemy podać takich informacji, zgodnie z założeniem niepublikowania prognoz. Obserwujemy konsensus rynkowy, który na dzisiaj oscyluje wokół 6 tys. $.

Obrazek użytkownika Anonim
Jerzy P

Jakie są przewidywania na czwarty kwartał 2019? Czy przewidywane jest utrzymanie wyników powyżej oczekiwań?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Spółka nie publikuje prognoz, ale można powiedzieć, że nie widzimy zagrożeń do wykonania Budżetu na rok 2019.

Obrazek użytkownika Anonim
Fan Warrena Buffeta

Czym spowodowany jest wzrost EBITDA w trzecim kwartale?
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Zwiększenie EBITDA Grupy Kapitałowej o +322 mln PLN nastąpiło głównie dzięki wzrostowi wskaźnika w KGHM Polska Miedź S.A. oraz Sierra Gorda.

Obrazek użytkownika Anonim
M. Józefik

Jak wygląda realizacja polityki "4E" w spółce i gdzie osiągnięto w 3. kwartale największy postęp? Na czym on polega?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Niepewne otoczenie makroekonomiczne determinuje Spółkę do szczególnej dyscypliny w zakresie realizacji przyjętej strategii. Zakłada ona m.in. racjonalną gospodarkę złożem LGOM, optymalizację produkcji hutniczej, stopniową automatyzację ciągów produkcyjnych oraz wdrażanie programów ograniczających zużycie energii. Wszystkie nowe przedsięwzięcia, a także dotychczas realizowane, są rozpatrywane pod kątem wpływu na przyjęte kierunki strategiczne Spółki, tj.: efektywność, elastyczność, ekologię i e-przemysł.
Cztery główne kierunki strategiczne są uwzględniane na wszystkich etapach prowadzonej działalności od analiz, przez projektowanie, po realizację i monitoring rezultatów.
Przykładowe działania to:
- Z zakresu Ekologia: Projekty z programu BATAs są realizowane terminowo, dzięki czemu ciągle zmniejszamy nasz wpływ na środowisko, „Elektromobilność” oraz Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ), rozpoczęliśmy testy pojazdu Sokół 4×4.
- Elastyczność: zmieniamy strukturę finansowania, którą opieramy na instrumentach długoterminowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor z Krakowa

Czy KGHM przewiduje emisję kolejnej transzy obligacji? Czy przewidywana jest emisja obligacji dla inwestorów indywidualnych?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Rozważamy takie scenariusze. Program emisji obligacji przewiduje emisję obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN, a obecnie tylko połowa tej kwoty została wyemitowana. Jest możliwe, że kolejne emisje będą dotyczyć zarówno inwestorów indywidualnych jak i instytucji.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr

Jakie czynniki mają wpływ na poziom zadłużenia?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Głównymi czynnikami, które wpłynęły na zadłużenie były: wydatki na inwestycje rzeczowe, podatek od wydobycia niektórych kopalin, różnice kursowe, zmiana stanu należności handlowych i pozostałych należności, finansowanie zapasów, zasilenie kapitałowe Sierra Gorda, zmiana stanu zobowiązań handlowych i pozostałych zobowiązań.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr

Dlaczego w KGHM Polska Miedź S.A. wzrosły koszty rodzajowe?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Koszty rodzajowe w KGHM Polska Miedź S.A. były wyższe głównie z uwagi na wzrost zużycia wsadów obcych. Jeśli chodzi o koszty rodzajowe bez wsadów obcych i podatku od wydobycia niektórych kopalin, to były one wyższe głównie z uwagi na wzrost kosztów pracy, kosztów energii i materiałów technologicznych w efekcie wzrostu produkcji. Wyższe były również koszty amortyzacji raz usług obcych (jako efekt realizowanych inwestycji oraz przeprowadzanych remontów).

Obrazek użytkownika Anonim
Kris

Jakie projekty finansowaliście w ciągu 9 miesięcy

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Głównymi projektami finansowanymi w 3 kwartałach 2019 r. były: Program Udostępnienia Złoża, Instalacja do prażenia koncentratu miedzi, Piec WTR w Hucie Miedzi „Legnica”, Rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”, Program dostosowania instalacji technologicznych do wymogów Konkluzji BAT.

Obrazek użytkownika Anonim
Kris

Co z obligacjami?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

3 października obligacje zadebiutowały na rynku Catalyst. W październiku obrót obligacjami KGHM stanowił 22% całości obrotu obligacjami korporacyjnymi na tym rynku. Emisja obligacji to kolejny krok w realizacji nowej strategii finansowania, a debiut na rynku alternatywnym zwiększa ich płynność. Tak jak wspomniałam wcześniej, kolejne kroki związane z realizacją strategii finansowania nie wykluczają dalszych emisji.

Obrazek użytkownika Anonim
Tom

czy syyuacja w chile jakos wplywa na prace aktywow kghm?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Na ten moment - nie. Natomiast, KGHM na bieżąco monitoruje sytuację w Chile i podejmuje działania mające na celu zapewnienie prawidłowego, płynnego działania podmiotów zagranicznych KGHM zlokalizowanych w Chile, a także mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.

Obrazek użytkownika Anonim
Tom

dlaczego podwyzszyliscie kapital w Sierra Gorda

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Finansowanie dla Sierra Gorda było na poziomie niższym niż przewidziane w planie. Konieczność wsparcia projektu przez właścicieli determinowana jest m.in. spłatą dotychczasowego długoterminowego zadłużenia.

Obrazek użytkownika Anonim
Ikar

Dzień dobry. Czy w projekcie Ajax coś robicie?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

W 3Q br. prowadzono niezbędne prace związane z utrzymaniem istniejącej infrastruktury oraz wymaganym monitoringiem terenu.

Obrazek użytkownika Anonim
Ikar

Jak wygląda sytuacja z zalanym szybem w Polkowicach? dziekuje

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Produkcja KGHM PM jest wykonywana na planowanym poziomie. Nie doszło do zalania maszyn. Na terenie wyłączonego oddziału trwają prace, które mają obniżyć poziom wody. Sytuacja nie powoduje zagrożenia zdrowia pracowników kopalni.

Obrazek użytkownika Anonim
Comatose

Dzień dobry. W jakich innych obszarach biznesowych (oprócz górnictwa) KGHM rozwija lub planuje rozwijać swoją działalność w przyszłości?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Działalność KGHM jest i będzie przede wszystkim skupiona na produkcji metali kluczowych tj. miedzi, srebra, złota oraz innych metali takich jak m.in. nikiel, molibden i ren (produkcja renu w Grupie KGHM jest mała, ale stanowi istotną część światowej produkcji tj. ok. 5-6%).

Obrazek użytkownika Anonim
Mateusz

Jaki procent ekspozycji na USD jest objęty polityką hedgingową?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

To zależy od okresu czasu. Historycznie ok. 25-35% przychodów polegało zabezpieczaniu.

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Serdecznie dziękuję Państwu za udział w czacie i wszystkie zadane pytania. Zapraszam również do śledzenia informacji o Spółce i kontaktu z nami – https://kghm.com/pl/inwestorzy

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.