Relacja z czatu z prezesem Grupy LUG: Nasze działania skupione są przede wszystkim na pozyskiwaniu projektów infrastrukturalnych
Obrazek użytkownika Czaty
10 lis 2020, 16:10

„Nasze działania skupione są przede wszystkim na pozyskiwaniu projektów infrastrukturalnych” - relacja z czatu z prezesem Grupy LUG

We wtorek, 10 listopada 2020 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy LUG, Ryszardem Wtorkowskim. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych za III kwartał 2020 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o wpływ pandemii na działalność spółki, sprzedaż produktów UVC oraz przetargi na modernizację oświetlenia. W spotkaniu wzięło udział około 350 inwestorów, a prezes zarządu odpowiedział na ponad 20 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy LUG, Ryszardem Wtorkowskim. Podczas spotkania porozmawiamy o wynikach finansowych za III kwartał 2020 roku.

 

Spotkanie rozpocznie się we wtorek, 10 listopada 2020 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Dzień dobry,
Szanowni Państwo zapraszam do rozmowy na kolejnym czacie Grupy Kapitałowej LUG S.A. Tym razem będziemy mieli okazję porozmawiać o naszych wynikach za III kw. br. Cieszy mnie duża liczba użytkowników.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dzień dobry.
czy spadł popyt z gospodarek dotkniętych mocno wirusem (kraje zachodnie) w porównaniu do innych gospodarek

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Obecnie popyt jest w większym stopniu uzależniony od poziomu zaawansowania poszczególnych projektów niż od lokalizacji geograficznej. Inwestycji, które są mocno zaawansowane bardzo często nie można zatrzymać. One są kontynuowane, z mniejszymi lub większymi opóźnieniami związanymi z pandemią, ale inwestorzy wiedzą, że nie ma odwrotu i trzeba je dokończyć. To w przypadku tych projektów powstają czasem przesunięcia w czasie, które wskazywaliśmy we wcześniejszych raportach kwartalnych.
Większe problemy występują przy projektach, które obecnie są we wczesnej fazie realizacji. To one bardzo często są bezterminowo odraczane i tak naprawdę nie wiemy czy inwestorzy wrócą jeszcze do ich realizacji. W związku z tym łatwiej jest nam oceniać popyt w krótkim przedziale czasu niż prognozować długoterminowy portfel zamówień. Bierzemy pod uwagę scenariusz, w którym aktualna sytuacja może przełożyć się na relatywnie niższy popyt w kolejnych okresach. Pozytywny sygnałem są jednak deklaracje rządów wielu państw, dotyczące świadomości potrzeby stymulowania przemysłu i branży budowlanej, co powinno zniwelować ten negatywny efekt.

Obrazek użytkownika Anonim
FAN

Panie Prezesie gratuluję. Wyniki spółki za III kwartały wyglądają obiecująco, tym bardziej, że wszyscy mierzymy się ze skutkami pandemii. Czy podobnych wyników możemy się spodziewać się
w IV kwartale?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Jesteśmy w tej grupie firm, która pomimo trwającej pandemii kontynuowały produkcję. W efekcie pierwszą połowę roku udało nam się zamknąć satysfakcjonującymi wynikami finansowymi.
Po 3 kwartałach zysk netto wzrósł do 6,4 mln zł. Pozytywnie oceniam też portfel zamówień na kolejne okresy. Oczywiście trzeba na to patrzeć przez pryzmat pandemii, bo bez niej nasze plany wybiegały poza obecne ramy wyników.
Niezmiennie mamy na uwadze fakt, że świat walczy z pandemią i trudno przewidzieć co jeszcze w tej kwestii może się wydarzyć. Na nasze zamówienia, a co za tym idzie wyniki, wpływ może mieć ponowny lockdown. Drugim nie mniej ważnym elementem wpływający na nasze przychody jest poziom i rozwój inwestycji infrastrukturalnych. Ograniczenie budżetowe rządów i samorządów lokalnych w poszczególnych państwach może niekorzystnie wpłynąć na poziom osiąganych wyników finansowych Grupy, choć w tym momencie obserwujemy ogromne zrozumienie dla faktu, że to przemysł i budownictwo mają szansę przywrócić gospodarki na ścieżkę wzrostu.

Obrazek użytkownika Anonim
Mick

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku będziemy walczyli nie tylko z pandemią, ale i z jej skutkami w postaci kryzysu ekonomicznego. Osłabione samorządy i państwa mogą zatrzymać lub ograniczyć inwestycje. Jak to wpłynie na działalność LUG?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Oczywiście, że znaczące ograniczenie inwestycji może spowodować trudności. Część inwestorów już dziś tnie wydatki poszukując oszczędności tam, gdzie jest to możliwe. Produkty LUG wpisują się w politykę redukcji konsumpcji energii oraz śladu węglowego umożliwiając redukcję kosztów utrzymania infrastruktury oświetleniowej, więc mamy w ręku mocne argumenty do rozmowy z tymi inwestorami. Na razie ograniczenie inwestycji, w których partycypujemy nie przybiera dużej skali, a nasi kontrahenci starają się kontynuować rozpoczęte i rozpoczynać zaplanowane projekty. Ma to swoje uzasadnienie w opinii ekonomistów, którzy postrzegają firmy przemysłowe i budowlane jako element stabilizujący światową koniunkturę w obecnej sytuacji. Inwestycje są zatem konieczne, by odbudować PKB. Zdają sobie z tego sprawę gminy, które w wielu przypadkach ogłaszają zaplanowane wcześniej przetargi, w tym te na modernizację oświetlenia, w których bierzemy udział. Dodatkowo pozytywnym sygnałem dla naszej branży jest stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, która zapowiedziała, że jej intencją jest zachowanie ciągłości realizacji inwestycji oraz ogłaszania nowych przetargów i podpisywania kolejnych umów. Jest to bardzo ważna zapowiedź nie tylko o nieredukowaniu planów, lecz wręcz ich zwiększania przy zastosowaniu wszelkich wytycznych sanitarnych. Perspektywy zatem pozwalają na umiarkowanym optymizm, jednakże dziś nie można jednoznacznie wskazać, co się wydarzy w ciągu najbliższych 3-6 miesięcy.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

jaki procent sprzedaży stanowią oprawy UV-C

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Wolumen wzrasta z kwartału na kwartał i zaczyna sięgać poziomów, które mogę ocenić jako zadowalające na tym etapie wdrożenia. W Polsce popyt jest w większości rozbity na wiele mniejszych zamówień, rynki zagraniczne podchodzą do tego nieco inaczej, ale o szczegółach nie chcę mówić ze względu na tajemnicę handlową. Musimy pamiętać, że oprawy UVC nie są instalowanie na projektach w takich wolumenach, jak w przypadku oświetlenia podstawowego, zatem kluczowa jest penetracja rynku. W tym celu w ostatnich dniach część z Państwa mogła zauważyć naszą reklamę np. na TVN24 oraz oddanie do użytkowania e-sklepu www.luguvc.com. Każdy świadomy inwestor zdaje sobie sprawę, że ryzyko utraty przychodów w branży budowlanej bądź też bezpośrednio w branży oświetleniowej pod wpływem lockdownów jest wyższe niż krótkoterminowe korzyści wynikające ze sprzedaży produktów UVC.

Obrazek użytkownika Anonim
akcjonariusz

Czy wraz ze wzrostem zakażeń koronawirusem notują Państwo większe zainteresowanie lampami UVC. Jak wygląda popyt na ten produkt?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Popyt na produkty UVC wzrasta wraz z rozwojem pandemii, a także wraz ze wzrostem świadomości użytkowników i decydentów. Z jednej strony pandemia skłania ludzi do poszukiwania skutecznych narzędzi walki z koronawirusem, z drugiej strony siła nabywcza klientów słabnie wraz z negatywnym wpływem pandemii na gospodarkę. Podejmujemy jednak intensywne działania aby przechylać szalę tych czynników na naszą korzyść. Dzięki działaniom edukacyjnym (webinaria, materiały eksperckie) oraz poprzez dotarcie do szerokiego grona decydentów widzimy coraz większe zainteresowanie produktami UVC. Wspomaga nas w tym uruchomiony niedawno e-sklep z produktami UVC oraz rozpoczęcie kampanii telewizyjnej promującej nasze rozwiązania.

Obrazek użytkownika Anonim
maro66

Dzień dobry.
Jak przetarg dla m. stołecznego Warszawy?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Na ten moment mamy, jak wszystkie podmioty startujące w przetargu, informację, że nasza oferta jest na pierwszym miejscu. W tej chwili trwa proces weryfikacji wszystkich ofert i jest za wcześnie aby mówić o terminach czy efektach. Cierpliwie czekamy na decyzję inwestora i kolejne etapy postępowania.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Czy plany przejścia na główny rynek to są jeszcze aktualne?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Obecnie przejście na główny rynek nie jest przedmiotem naszych rozważań. Cała uwaga naszego zespołu skupia się na utrzymaniu ciągłości działania w okresie pandemii i wypracowania jak najlepszego wyniku. Wciąż oceniam, że rynek regulowany byłby odpowiedniejszym miejsce dla nas, gdzie mielibyśmy szansę na wyższą płynność i lepszą wycenę. Jednak to absolutnie nie jest odpowiedni czas na zmianę rynku.

Obrazek użytkownika Anonim
Daniel D.

W jaki sposób udało się podnieść wskaźnik EBITDA niemal dwukrotnie w porównaniu do zeszłego roku skoro były problemy z zamówieniami przez wirusa?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Wyższa fluktuacja obrotu pomiędzy poszczególnymi miesiącami powodowała większe zjawisko kumulowania popytu na krótsze przedziały czasowe aniżeli jego zmniejszenie. Jednak nie należy zapominać o działaniach optymalizacyjnych, które podjęliśmy w tym roku: większy nacisk na negocjacje materiałowe, optymalizacja wykorzystania zasobów oraz optymalizacja procesów sprzedażowych. Jeszcze raz podkreślam, że te wszystkie działania miały istotny wpływ na poprawę wyniku operacyjnego.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak obecnie przebiega działalność spółki? Czy mimo lockdownu daje się pracować normalnie? Jak wygląda popyt i nowe kontrakty?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Działamy sprawnie, w systemie mieszanym tzn. część pracowników pracuje w trybie home-office, a część z biur dzięki czemu personel jest rozproszony i pracownicy nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu. Niestety w naszym otoczeniu pojawia się coraz więcej przypadków kwarantanny i zakażeń. W ostatnich dniach zdecydowaliśmy o dodatkowym wzmocnieniu naszego poziomu zabezpieczeń poprzez zamontowanie dodatkowych kamer termowizyjnych poza tymi, które już posiadaliśmy oraz dodatkowych bramek z dozownikami dezynfekcji. Zdajemy sobie sprawę, że prawdopodobnie wszyscy kiedyś przejdziemy koronawirusa, ale ważne jest aby odbyło się to w sposób maksymalnie rozłożony w czasie, co pozwoli nam zachować ciągłość działania.
Popyt jest nieco niższy niż standardowo w III i IV kw. jednakże nasi kliencie wykorzystują moment, że mogą (jeszcze albo już – w zależności od przypadku) normalnie pracować i nagromadzony popyt uwolnij się w sposób pozwalający na zbudowanie portfela zamówień. Widzimy też sporą aktywność w segmencie inwestycji samorządowych, przez co z sukcesem bierzemy udział w sporej ilości przetargów.
Nasze działania skupione są przede wszystkim na pozyskiwaniu projektów infrastrukturalnych, które mają wsparcie rządów na całym świecie. Spodziewamy się, że przychody z segmentu opraw infrastrukturalnych będą dominowały w naszych wynikach w kolejnych okresach.

Obrazek użytkownika Anonim
rubik

Czy poza Warszawą startujecie Państwo w innych dużych przetargach na modernizację oświetlenia?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Przetargi wraz z rozwojem portfolia oświetlenia ulicznego i trendem ograniczania emisji CO2 stały się znaczącym obszarem naszego zainteresowania. Aktualnie startujemy w wielu przetargach na modernizację oświetlenia ulicznego zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. W ramach Grupy Kapitałowej powołaliśmy spółkę LUG Services, która stanowi istotny element wsparcia w realizacji postępowań. Niebagatelną rolę w realizacji tych postepowań odgrywa też spółka BIOT która jest autorem software do zarządzania oświetleniem będącym obiektem coraz częstszych zapytań. Przykładowe realizacje opisaliśmy szerzej w raporcie kwartalnym za III kw. br. i we wcześniejszych.

Obrazek użytkownika Anonim
Daniel D.

Czy branża budowlana ograniczyła popyt na produkty LUG czy jednak nie odczuło się tego w tym roku?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Produkcja budowlana spadła i jest to spadek przede wszystkim inwestycji prywatnych. Jak wcześniej wspominałem skupiamy się obecnie na inwestycjach infrastrukturalnych wspieranych przez środki JST. To pozwoliło nam osiągnąć satysfakcjonujące wyniki.

Obrazek użytkownika Anonim
NN

Jak wyglądają postępy z obniżeniem zadłużenia?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Aktualnie, w związku z oczywistymi zawirowaniami gospodarczymi strategia skracania terminów płatności dla klientów jest trudniejsza do egzekwowania i nasza tolerancja na akceptowanie przeciągających się terminów płatności ze strony odbiorców musi być wyższa. Natomiast na bieżąco podejmujemy działania, aby utrzymać poziom zadłużenia krótkoterminowego na bezpiecznych poziomach. Zasadniczy wpływ na aktualny poziom zadłużenia ma także utrzymywanie wyższych stanów magazynowych komponentów i półproduktów, gwarantujących nam utrzymanie ciągłości produkcji. Biorąc pod uwagę okresowe problemy w realizacji dostaw komponentów z powodu lockdownów w różnych gospodarkach, takie działanie jest celowe.

Obrazek użytkownika Anonim
rubik

ZDM Warszawa dokonał otwarcia kopert w ramach przetargu na wymianę oświetlenia ulicznego (budżet 44,8 mln brutto). LUG złożył najlepszą ofertę - kiedy można spodziewać się wyboru dostawcy przez ZDM?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Na to pytanie już odpowiedziałem. Wszystko pozostaje w gestii Zamawiającego.

Obrazek użytkownika Anonim
rubik

Czy można liczyć na dywidendę za rok 2020?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Tak jak co roku podejmujemy decyzję o wypłacie dywidendy po zamknięciu roku. Nasze intencje w tym zakresie się nie zmieniają, ale decyzja będzie oparta o realia rynkowe przyszłego roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Mick

Jak wygląda dziś sytuacja w Argentynie i innych miejscach na świecie, gdzie mają Państwo ulokowane struktury sprzedażowe?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Argentyna jest w gronie państw, gdzie liczba infekcji przekroczyła milion. Rząd wprowadził wiele obostrzeń dotyczących nakazu noszenia maseczek czy zakazu przemieszczania się pomiędzy prowincjami. Na szczęście produkcja w naszym zakładzie odbywa się bez zakłóceń. Wśród naszych pracowników, na ten moment nie ma osób mierzących się z chorobą COVID-19, a Prowincja Misiones, w której mieści się fabryka ma jeden z najniższych wskaźników zachorowalności w Argentynie.
Nasi pracownicy w Europie wykonują swoje obowiązki w ramach pracy zdalnej stosując się do wytycznych nakładanych przez rządy poszczególnych państw. Typowy networking i bezpośrednia współpraca z klientami jest oczywiście utrudniona, ale podobnie jak cały świat, my również nauczyliśmy się realizować zadania i budować relacje zdalnie, za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej.
W ostatnich miesiącach aktywność inwestycyjna klientów na Bliskim Wschodzie osłabła, a sytuacja pandemiczna w tych rejonach świata nie należy do najłatwiejszych. Praca zdalna również tutaj jest standardem. Nieco lepiej wygląda poziom inwestycji w Afryce Północnej i Zachodniej. Realizujemy ważne inwestycje dla klientów z tej części świata, a także – nie bez utrudnień – pogłębiamy naszą obecność na tych rynkach za pośrednictwem nowej spółki LUG West Africa, którą założyliśmy na początku lipca.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy LUG realizuje projekty oświetleniowe w modelu ESCO?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

W tej chwili pracujemy nad kilkoma projektami w formule ESCO, które znajdują się na wysokim poziomie zaawansowania. Mamy nadzieję w niedługim terminie zakończyć negocjacje i przejść do fazy realizacji. Biorąc pod uwagę wysokie oszczędności energetyczne przy wykorzystaniu naszych produktów, formuła ta będzie znaczącą częścią naszych przychodów w przyszłości.

Obrazek użytkownika Anonim
Ignacy

Czy spółka ma pomysły, aby obniżyć wysoki aktualnie poziom zadłużenia? Skąd wynika tak spory poziom zobowiązań?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Już odpowiadałem na podobne pytanie. Proszę spojrzeć na zapis czatu.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Ceny akcji tzw. spółek koronawirusowych wystrzeliły, w tym gronie nie ma jednak LUG’a, co Pana zdaniem może być tego przyczyną?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Trudno nam komentować, dlaczego ceny akcji spółek uznanych za te, które mogą odnieść korzyść w związku z trwającą pandemią wzrosły, a innych nie. Proszę jednak zwrócić uwagę, że wśród tzw. spółek koronawirusowych dominują producenci chemii gospodarczej, środków czystości oraz spółki biotechnologiczne. To jasno pokazuje, że nie jesteśmy typową spółką koronawirusową. Dzięki wprowadzeniu nowej rodziny opraw PURELIGHT LUG przeznaczonych do dezynfekcji promieniami UVC stworzyliśmy sobie dodatkową gałąź, która pomoże przetrwać trudne czasy.

Obrazek użytkownika Anonim
NN

Czy LUG korzystał z jakiegoś wsparcia w ramach tarcz finansowych?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Skorzystaliśmy z dwóch narzędzi wsparcia w całym 2020 roku. Pierwsze to prolongata płatności do ZUS za luty, marzec i kwiecień. Płatności za luty i kwiecień zostały odroczone, a następnie rozłożone na 5 rat. Płatność za marzec została odroczona, a następnie opłacona w czerwcu. Drugie narzędzie to świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Precyzując to dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym w związku z okresowym spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie pandemii. Dofinansowanie przyznano na okres 3 miesięcy (od czerwca do sierpnia) w łącznej kwocie 2,6 mln zł. Świadczenie wypłacane było w transzach, z czego transza w III kwartale wyniosła 1,7 mln zł.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak Pan ocenia z perspektywy spółki informacje o potencjalnie skutecznej szczepionce na COVID? Czy to daje szanse na powrót wyższej aktywności gospodarczej w 2021 roku i dalszą poprawę dynamiki w LUGu?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Pojawienie się szczepionki i masowe szczepienia są przede wszystkim szansą na bezpieczne funkcjonowanie firm, które nie będą musiały się już obawiać utraty ciągłości działania i funkcjonowania w bardzo niepewnym środowisku. Im mniej ryzyk do zarządzania i zmiennych czynników, tym trafniejsze decyzje biznesowe. Uważam, że przełoży się to także na skłonność do inwestowania, a jak wiadomo inwestycje są siłą napędową gospodarki.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak wygląda sytuacja z lampami odkażającymi? Czy udało się zrealizować jakieś znaczące osiągnięcia w tym zakresie, istotne z punktu widzenia całych przychodów?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Konkurencja w tym segmencie jest duża, dlatego nie będę zdradzał zbyt wiele. Rynek zalała fala tanich i mało skutecznych rozwiązań z Dalekiego Wschodu, dlatego nasza praca wymaga edukacji klientów i przekazywania im eksperckiej wiedzy, którą posiadamy w zakresie oświetlenia, w tym także oświetlenia UVC. Skupiamy się na współpracy z segmentem B2B. Pozyskujemy coraz więcej dużych zamówień, ale wychodzimy też naprzeciw mniejszym klientom biznesowym, dla których uruchomiliśmy e-shop.

Obrazek użytkownika Anonim
rubik

Czy rozwiązania zaprojektowane przez BIOT stanowią istotną przewagę konkurencyjną? Czy JST są zainteresowane diagnostyką i zarządzaniem oświetleniem? Jak Pan ocenia konkurencyjność opraw LUG?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Odnotowujemy rosnące zainteresowanie systemami do zarządzania oświetleniem. W wielu wymaganiach przetargowych JST pojawia się ten warunek w różnych konfiguracjach. Nasze kompetencje skumulowane w zespole BIOT są odpowiedzią na te wymagania i z pewnością stanowią naszą przewagę konkurencyjną. Należy podkreślić, że tendencja o której mówimy jest odnotowywana zarówno w Polsce jak i na wszystkich rynkach świata. W związku z tym produkt ten jesteśmy w stanie skalować podobnie jak nasze portfolio nowoczesnych opraw LED na wiele rynków. Chcę zwrócić uwagę Państwa że nasze portfolio opraw drogowych znacząco się powiększyło w tym roku i obejmuje w tej chwili szerokie spectrum oświetlenia drogowego, skierowanego zarówno do oświetlenia ścieżek rowerowych, dróg miejskich jak i autostrad, które charakteryzują się dużym stopniem skomplikowania.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Serdecznie dziękuję Państwu za obecność i liczne pytania. Mam nadzieję, że udzieliłem wyczerpujących odpowiedzi, które zaspokoją Państwa potrzebę informacji na temat naszego funkcjonowania. Życzę wszystkim dużo zdrowia oraz wytrwałości w tej trudnej dla biznesu sytuacji.
Do usłyszenia na kolejnych czatach.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.