Relacja czatu z prezesem zarządu Grupy LUG: Obecnie jesteśmy firmą, która wygrywa i realizuje jedną z największych ilości przetargów w Polsce na wymianę oświetlenia
Obrazek użytkownika Czaty
13 maj 2021, 15:33

„Obecnie jesteśmy firmą, która wygrywa i realizuje jedną z największych ilości przetargów w Polsce na wymianę oświetlenia” - relacja czatu z prezesem zarządu Grupy LUG

W czwartek, 13 maja 2021 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy LUG, Ryszardem Wtorkowskim. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych za I kwartał 2021 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o wpływ pandemii na działalność spółki, umowę na wymianę oświetlenia w stolicy oraz nową strategię rozwoju.

W spotkaniu wzięło udział blisko 240 inwestorów, a prezes zarządu odpowiedział na około 20 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy LUG, Ryszardem Wtorkowskim. Podczas spotkania porozmawiamy o wynikach finansowych spółki za I kwartał 2021 roku.

 

Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 13 maja 2021 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Szanowni Państwo,

 

Miło mi powitać Państwa na kolejnym czacie naszej spółki. Zapraszam do rozmowy o wynikach pierwszego kwartału 2021 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor z Warszawy

Jak realizowany projekt oświetlenia ulicznego Warszawy wpłynie na rozwój tej grupy produktowej? Czy są już kolejne podobne przetargi, w których firma startuje i czy będzie można skorzystać w nich z rozwiązań opracowanych dla Warszawy?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Wygrany projekt oświetlenia Warszawy wzbudził duże zainteresowanie innych dużych miast w Polsce i metropolii europejskich. Informacja ta odbiła się szerokim echem nie tylko na rynku oświetleniowym, ale również wśród włodarzy miast. Obecnie jesteśmy firmą, która wygrywa i realizuje jedną z największych ilości przetargów w Polsce na wymianę oświetlenia. Aktualnie w ramach dialogów technicznych prowadzimy rozmowy z dużymi miastami w Europie i mamy nadzieję, że znajdą one odzwierciedlenie w przyszłych projektach realizowanych przez nas. Wiele z tych projektów będzie dotyczyć nie tylko modernizacji infrastruktury oświetleniowej, ale także wprowadzenia technologii Smart City do miast świadomie planujących swój rozwój. Nasza umowa z miastem stołecznym Warszawa zakłada możliwość wykorzystania wzoru oprawy SAVA w innych projektach i mając na uwadze wysokie zaawansowanie technologiczne tego produktu będziemy mogli oferować go w innych projektach.

Obrazek użytkownika Anonim
ffx

Czy LUG został dotknięty po stronie kosztów szalejącymi cenami metali itp.? Jak duży to ma wpływ na wyniki i perspektywy?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Rzeczywiście ceny metali wpłynęły na koszty wytworzenia w I kw. br., w szczególności ceny aluminium, stali oraz miedzi, które stanowią istotny komponent wszystkich produkowanych przez nas opraw. Problem ten dotknął wszystkich producentów oświetlenia i firm w branży budowlanej i jedynym rozwiązaniem tego problemu jest podwyżka cen produktów zauważalna w całej branży, a które będzie miała tez miejsce w naszej firmie począwszy od czerwca. Tym samym będziemy starali się wyrównać różnice cenowe komponentów w przyszłych okresach i powrócić do poprzednich poziomów rentowności.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Zyskowność spółki bardzo spadła. Z czego to wynika, czy to jest jakiś utrwalony trend, czy da się powrócić do poziomów choćby sprzed roku?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Spadek rentowności wynikał w głównej mierze ze wzrostu cen metali, ograniczonej dostępności elektroniki oraz czterokrotnego wzrostu cen transportu. Szoki popytowe i podażowe na rynku komponentów zmusiły nas do dokonywania interwencyjnych zakupów w cenach wyższych niż pierwotnie wynegocjowane oraz do ściągania komponentów transportem lotniczym, który jest wielokrotnie wyższy od pozostałych form. Naszym nadrzędnym celem w kolejnych kwartałach będzie powrót do strategicznego celu marży na poziomie 40%.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy umowa z mst Warszawa przewiduje jakieś przychody dla spółki przed lub wraz ze startem realizacji? Jakiej marży spodziewa się Pan na tym projekcie?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Kontrakt realizowany jest wzorcowo, wszystkie elementy prac są zgodne z harmonogramem, w ramach którego w najbliższych tygodniach spodziewamy się pierwszych przychodów związanych z pracami nad etapem dot. systemu do inwentaryzacji. Należy jednak wspomnieć, że lwia część przychodów będzie generowana od momentu dostawy pierwszych opraw tj. od początku 2022 roku. Szacujemy, że być może uda nam się przyśpieszyć pierwsze dostawy na koniec 2021 roku. Rentowność projektu stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Zwracam Państwa uwagę na to, że wartość marży stanowi istotny element konkurencyjny, szczególnie w postępowaniach przetargowych, stąd też nie możemy jej podawać do informacji publicznej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy widać na horyzoncie takie projekty jak w Warszawie w innych dużych miastach? Czy LUG ma szansę na takie projekty poza Polską?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Odpowiadałem już na podobne pytanie. Mam nadzieję, że kontrakt dla stolicy Polski będzie dla nas pierwszym z serii projektów oświetleniowych dla największych europejskich metropolii.

Obrazek użytkownika Anonim
GR

1. Jak Pan ocenia sytuację spółki po tym trudnym kwartale?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

W obecnym portfelu mamy dużą ilość projektów na przyszłe okresy, których wartość przekracza poziomy realizowane w minionych kwartałach. Możliwość ich terminowej realizacji zależeć będzie od dostępności komponentów i możliwości pozyskania ich w zakładanych cenach. Duży wpływ na przyszłe okresy będą miały także premiery kolejnych ciekawych produktów z segmentu infrastruktury i przemysłu. Widzimy duże możliwości rozwoju naszych projektów w kontekście środków unijnych z nowej perspektywy finansowej, które w dużej mierze będą miały wpływ na realizowane projekty infrastrukturalne w całej Unii Europejskiej.

Obrazek użytkownika Anonim
GR

2. Jak w Pana ocenie wygląda kwestia płynności finansowej?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Obecnie odnotowujemy krótkookresowe zwiększone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Podyktowane jest to szokami popytowo-podażowymi w łańcuchu dostaw, co skutkowało potrzebą zwiększenia zapasów magazynowych w celu realizacji zapotrzebowania na nasze produkty. Biorąc pod uwagę nasze przyszłe projekty i problemy w pozyskaniu komponentów świadomie podjęliśmy decyzję o zwiększeniu stanu zapasów o ponad 25% q/q. Jest to nadzwyczajna sytuacja, z którą nie spotkaliśmy się w naszej długoletniej działalności, stąd wskaźniki finansowe mogą być krótkookresowo zachwiane wobec standardowych poziomów.

Obrazek użytkownika Anonim
rubik

Czy odbyła się już planowana na maj wizyta w Maroko? Czy inwestycja w tym regionie będzie oparta o duży rządowy kontrakt?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Z powodu stanu wyjątkowego przedłużonego w Maroku do 10 czerwca br. planowana wizyta została przesunięta w czasie. Czekamy na komunikat rządu Maroka i decyzję Ambasadora Królestwa Maroka w Polsce, który wspiera działania polskich przedsiębiorstw na tym terenie. Wszelkie informacje o potencjalnych kontraktach będą znane po wizycie w Maroku.

Obrazek użytkownika Anonim
GR

3. Czy da się coś zrobić, żeby chociaż trochę odbudować marżowość w następnych kwartałach?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Powrót do marżowości na strategicznych poziomach ponad 40% jest naszym podstawowym celem na kolejne miesiące. Sytuację z I kwartału br. traktujemy jako wydarzenie krótkookresowe.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy inwestycja w Warszawie podchodzi pod definicję "Smart City"

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Oprawa SAVA opracowana specjalnie dla mst. Warszawa to produkt modularny wyposażony w złącze Zhaga i zgodne ze standardem D4i. Co czyni ją rozwiązaniem future proof, które stanowić będzie podstawę dalszego rozwoju inteligentnej infrastruktury w stolicy. Pozwoli również osiągnąć zwrot z inwestycji już po kilkunastu miesiącach.

Obrazek użytkownika Anonim
rubik

Czy są Państwo przygotowani do udziału w zwiększonej liczbie przetargów (oraz ich realizacji) związanej z uruchomieniem nowej perspektywy finansowej UE oraz funduszu odbudowy?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Od dłuższego czasu rozbudowujemy struktur handlowe w zakresie obsługi JST. W tym celu powstał specjalistyczny hub zajmujący się tym obszarem, mając jednak na uwadze nadchodzącą perspektywę unijną uważam, że nasz zespół jest przygotowany do obsługi zwiększonej liczby przetargów. Ponadto w zakresie przygotowania infrastruktury produkcyjnej i magazynowej aktualnie trwająca rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego przyczyni się do adekwatnej zdolności obsługi tych projektów.

Obrazek użytkownika Anonim
E.T.

Dzień dobry
Jak zmieniły się prognozy rozwoju rynku inteligentnego oświetlenia led przez pandemię i czy w następnych latach można spodziewać się przyspieszenia tempa?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Bazując na szacunkach ekspertów pandemia skorygowała w dół wszystkie prognozy dotyczące rynku oświetleniowego o około 21 procent w zestawieniu do prognoza sprzed pandemii. Rynek inteligentnego oświetlenia LED będzie się jednak dalej rozwija w tempie około 18 procent r/r. W oparciu o nasze doświadczenia i dotychczasowe opinie ekspertów prognozy te wydają się realne.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Czy w związku z opisanymi w raporcie "szokami popytowymi i podażowymi" które przesunęły realizację na następne kwartały niektórych projektów, możemy spodziewać się znaczącej zmiany w dynamice przychodów w II i III kwartale?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

W odniesieniu do jednego z wcześniejszych pytań potwierdzam zwiększoną liczbę projektów w naszym portfelu w porównaniu z poprzednimi okresami, które będę skutkowały większym poziomem przychodów w przyszłych okresach, jeśli możliwość pozyskania komponentów pozwolą na ich realizację.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak wygląda kwestia projektu w Warszawie, czy on jest realizowany, czy były z tego tytułu jakieś przychody?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Przed chwilą uczestnicy Smart City Forum mieli okazję zobaczyć, jak wygląda prototyp oprawy SAVA, modelu stworzonego na zamówienie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Obecnie realizujemy etapy związane z certyfikacją specjalnie zaprojektowanych opraw, projektami fotometrycznymi oraz systemem do inwentaryzacji i wszystko idzie zgodnie z planem. Kontrakt realizowany jest wzorcowo, wszystkie elementy prac są zgodne z harmonogramem, zgodnie z którym w najbliższych tygodniach spodziewamy się pierwszych przychodów związanych z pracami nad etapem dot. systemu do inwentaryzacji. Odpowiadając wprost na pytanie pierwsze dostawy opraw zaplanowane są na styczeń 2022 roku, szacujemy jednak, że uda nam się przyśpieszyć prace i pierwsze egzemplarze będę mogły być instalowane jeszcze w tym roku.

Obrazek użytkownika Anonim
rubik

Czy panują Państwo zastosować transakcje zabezpieczające ceny aluminium, miedzi dla aktualnie prowadzonych postępowań przetargowych (po ich wygraniu)?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

W aktualnej sytuacji rynkowej prowadzimy głównie zabezpieczenia w zakresie walutowym. Jednocześnie obserwujemy codziennie fluktuacje w zakresie cen surowców takich jak aluminium, miedź i stal. Biorąc pod uwagę aktualnie wysokie ceny tych surowców mamy najmniej korzystaną sytuację do ich zabezpieczenia.
Z pewnością mając na uwadze doświadczenia ostatniego okresu i potencjalne duże projekty planujemy prowadzić aktywną politykę zabezpieczenia cen surowców, adekwatnie do zawieranych przyszłych kontraktów.

Obrazek użytkownika Anonim
Johnny

Jak będzie wyglądała nowa strategia spółki i kiedy ją poznamy?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Prace nad nową strategią Grupy Kapitałowej LUG już trwają. To złożony proces, który wymaga analizy wielu różnych czynników. Pierwszym krokiem było badanie kultury organizacyjnej i analiza tego, gdzie jako firma jesteśmy dziś. Obecnie prowadzone są warsztaty strategiczne. Myślę, że nowa strategia na lata 2022 – 2026 będzie gotowa pod koniec III kw. br. Wówczas z przyjemnością opowiemy o niej naszym Inwestorom.

Obrazek użytkownika Anonim
rubik

W Q1 znacząco spadła sprzedaż w regionie pozostałe (Argentyna) z 10 na 4 kk PLN. Jak Pan ocenia perspektywy wzrostu na rynku Ameryki Płn - z czego wynikają spadki?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Prowincja dla której realizujemy główny kontrakt gro środków przeznaczyła na zakup szczepionek i służbę zdrowia W związku z tym zakup kolejnych transz naszych produktów został chwilowo wstrzymany jednak powoli wracamy do realizacji zaplanowanych transz zakupowych i w II kwartale spodziewamy się wzrostu wolumenu zakupów ze strony Prowincji zgodnie z lokalnymi możliwościami finansowymi.

Obrazek użytkownika Anonim
Johnny

Chciałbym zapytać o ceny produktów, dlaczego tak późno podjęli Państwo decyzję o podnoszeniu cen, skoro wyższe koszty ponosiliście przez cały I kwartał?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Jak większość przedsiębiorców na całym świecie jesteśmy związani ofertami i umowami
o współpracy. Nie możemy z dnia na dzień podnieść cen. Każda podwyżka cen to proces, który wymaga odpowiedniej komunikacji z klientami, nierzadko indywidualnych rozmów i negocjacji.
To wymaga czasu, dlatego też nowe ceny będę obowiązywać od czerwca br.

Obrazek użytkownika Anonim
Johnny

Czy wie Pan już jak została odebrana premiera oprawy SAVA na Smart City Forum ?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Oprawa SAVA wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród obecnych na Forum włodarzy miast zarówno w zakresie wzorniczym jak i funkcjonalnym. Liczę, że kolejne miasta wzorem Warszawy podejmą decyzje o modernizacji oświetlenia, biorąc pod uwagę szybki zwrot z podejmowanych tego typu inwestycji.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Dziękuję Państwu za liczny udział w naszym czacie i zapraszam na kolejny spotkaniu po wynikach II kwartału w sierpniu.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.