Relacja czatu z zarządem Cloud Technologies: Rynek sprzedaży danych ciągle rośnie, a umocnienie USD względem PLN dodatkowo nam sprzyja
Obrazek użytkownika Czaty
22 lis 2022, 15:38

„Rynek sprzedaży danych ciągle rośnie, a umocnienie USD względem PLN dodatkowo nam sprzyja” - relacja czatu z zarządem Cloud Technologies

We wtorek, 22 listopada 2022 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu Cloud Technologies, Piotrem Prajsnarem oraz CFO i członkiem zarządu, Piotrem Soleńcem. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych za III kwartał br. Inwestorzy zadawali również pytania o dynamikę sprzedaży danych, przeniesienie notowań na Główny Rynek GPW oraz dalsze plany działalności w kontekście obecnie obowiązującej strategii.

W spotkaniu wzięło udział 240 osób, a zarząd odpowiedział na wszystkie zadane pytania. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z zarządem Cloud Technologies: prezesem zarządu, Piotrem Prajsnarem oraz CFO i członkiem zarządu, Piotrem Soleńcem. Podczas spotkania zostaną omówione wyniki finansowe za III kwartał 2022 roku oraz dalsze plany rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek, 21 listopada 2022 r. o godz. 10:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zaczynamy od wprowadzenia w formule wideo, a następnie zapraszamy do udziału w sesji pytań i odpowiedzi w formie tekstowej.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zaczynamy drugą część spotkania, zapraszamy do zadawania pytań i śledzenia dyskusji.

Obrazek użytkownika Anonim
Filip

Skąd wynika tak duży wzrost przychodów w segmencie sprzedaży danych w III kwartale?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

W dalszym ciągu zwiększamy sprzedaż do naszych obecnych partnerów, jak również pozyskujemy dodatkowych dystrybutorów. Rynek sprzedaży danych ciągle rośnie, a umocnienie USD względem PLN dodatkowo nam sprzyja.

Obrazek użytkownika Anonim
Jędrzej

Jaki jest docelowy zakładany udział przychodów ze sprzedaży danych w przychodach ogółem?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Sprzedaż danych będzie dominowała w strukturze przychodów. Już dzisiaj stanowi około 80% skonsolidowanych przychodów. Udział ten w przyszłości może się dalej zwiększać.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Na jakim dokładnie etapie są przygotowania do debiutu na głównym rynku GPW? Kiedy on może nastąpić?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Obecnie finalizujemy nasze przejście z rynku NewConnect na główny rynek GPW. W sierpniu br. złożyliśmy do KNF prospekt w związku z planem przejścia na rynek główny GPW, a 10 listopada KNF zatwierdziła nasz prospekt. W zeszłym tygodniu złożyliśmy wniosek o przeniesienie notowań Cloud Technologies z NewConnect na GPW. Istnieje więc szansa, że zadebiutujemy na rynku głównym jeszcze w tym roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Maciek

Czy i kiedy możemy spodziewać się kolejnej akwizycji?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Na bieżąco analizujemy otoczenie rynkowe pod kątem potencjalnych akwizycji. Poszukujemy podmiotów z własną siecią dystrybucji danych, przede wszystkim z rynków USA i Europy Zachodniej, które pomogą nam w szybkim zwiększeniu przychodów z obszaru sprzedaży danych. O szczegółach poinformujemy na odpowiednim etapie.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Czy w związku z przejściem na rynek główny GPW rozmawiacie z jakimiś inwestorami, którzy do tej pory ze względu na ograniczenia nie mogli zaangażować się w spółkę?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Aktywnie prowadzimy komunikację z rynkiem, zarówno z inwestorami indywidualnymi, jak również instytucjonalnymi, w tym przedstawicielami rynku, którzy nie inwestują na NewConnect. Poszerzenie grona potencjalnych inwestorów jest jednym z celów przeniesienia notowań na GPW.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

W Q3 waluty raczej sprzyjały Waszym wynikom. Ile z nich to efekt jednorazowy wynikający z umocnienia się USD względem PLN? Jak ten wpływ wygląda w Q4, gdzie kursy są chyba lekko niższe?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Korzystamy na umocnieniu się USD, ponieważ większość naszych przychodów jest właśnie w tej walucie, natomiast znaczna część kosztów jest rozliczana w PLN. Pozytywne efekty odnotowaliśmy we wszystkich kwartałach tego roku, w szczególności w Q2 i Q3. Faktycznie na ten moment PLN umocniła się wobec kursów na 30.09 więc jeśli ten poziom kursów utrzyma się na 31.12 to powinniśmy pokazać ujemne różnice kursowe w Q4.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Macie wysoką pozycje gotówkową, jeśli dobrze liczę to średnio na jedną akcję przypada ponad 5 zł. Czy w przyszłym roku możliwa jest wypłata dywidendy?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Środki pieniężne zabezpieczają przede wszystkim realizację strategii rozwoju, m.in. skup akcji własnych w ramach programu motywacyjnego, zakup technologii, akwizycje. W przyszłym roku rozpoczniemy prace nad dokumentami określającymi dalsze kierunki rozwoju spółki, natomiast w tym momencie nie mamy przyjętej polityki dywidendowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Czy przy przejściu rozważacie jakieś operacje na akcjach - emisję albo sprzedaż do jakiegoś inwestora większego pakietu?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Przenosiny na rynek główny GPW, czyli jeden z naszych celów strategicznych na lata 2021 - 2023, planujemy jako przejście techniczne, a więc bez emisji akcji. Przejście na główny rynek GPW zwiększy ekspozycję Cloud Technologies na rynku i poszerzy grono inwestorów, w szczególności instytucjonalnych, do których możemy dotrzeć.

Obrazek użytkownika Anonim
Tobiasz

Jak wzrost kosztów energii może wpłynąć na Wasze wyniki?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Energia elektryczna jest jedną ze składowych kosztów infrastruktury technicznej, więc w przypadku istotnych wzrostów na rynku energii, liczymy się z potencjalnym wzrostem kosztów obsługi serwerów. Biorąc pod uwagę strukturę kosztów nie powinno mieć to istotnego znaczenia dla naszych przyszłych wyników finansowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Tobiasz

Czy widzicie presję na wzrost wynagrodzeń? Jaki zakładacie przeciętny wzrost w przyszłym roku?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Na rynek pracy oddziaływuje obecnie wiele czynników, które mogą zadecydować o poziomie wynagrodzeń w przyszłości i sytuacja obecnie nie jest jednoznaczna. Z jednej strony wysoka inflacja może podwyższać oczekiwania odnośnie poziomu wynagrodzeń, ale z drugiej strony wyraźnie widoczne jest też obniżenie liczby ofert pracy w wielu sektorach.

Obrazek użytkownika Anonim
Tobiasz

Ile osób zatrudniacie? Jakie to stanowiska (deweloperzy, analitycy bigdata, customer support, backoffice etc.)?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

W całej Grupie Cloud Technologies pracuje blisko 60 osób. Wyróżniamy 3 zespoły, w tym biznesowy, technologiczny oraz odpowiedzialny za back office. Informacje o aktualnie otwartych procesach rekrutacyjnych znajdują się na naszych stronach internetowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Jaki procenty przychodów i kosztów generujecie w USD / EUR? Czy stosujecie jakieś mechanizmy zabezpieczające przed ryzykiem kursowym?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Zdecydowaną większość przychodów osiągamy w walutach obcych, w tym USD ma charakter dominujący. Poza tym z kontrahentami rozliczamy się również w EUR i czasami w GBP. Ponieważ część kosztów, głównie dotycząca zakupu mediów oraz funkcjonowania naszych spółek zagranicznych, jest wyrażona w walutach obcych, korzystamy z formy naturalnego hedgingu. Nie korzystamy z instrumentów pochodnych lub spekulacyjnych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy zabezpieczaliście USD po wysokich poziomach kursu, czy nie stosujecie hedgingu?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Część kosztów, głównie dotycząca zakupu mediów oraz funkcjonowania naszych spółek zagranicznych, jest wyrażona w walutach obcych, więc korzystamy z formy naturalnego hedgingu. Nie korzystamy z instrumentów pochodnych lub spekulacyjnych. Natomiast długoterminowo, choćby z uwagi na różnicę pomiędzy poziomem inflacji w Polsce oraz zagranicą, jesteśmy sceptyczni co do możliwości umacniania się PLN wobec walut obcych.

Obrazek użytkownika Anonim
Tobiasz

Gratulacje wyników za trzeci kwartał. Widać konsekwentną pracę, dzięki której wyniki kwartał do kwartału są powtarzalne. Z drugiej strony na poziomie zysku operacyjnego nie widać dalszego wzrostu. Jak wygląda potencjał na kolejne kwartały? Czy jest szansa na wyraźniejszy wzrost w kolejnych kwartałach?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Z uwagi na wysoki poziom amortyzacji z naszej perspektywy lepszym parametrem do oceny naszych wyników jest EBITDA, nie EBIT, na poziomie którego generujemy poprawę wyników (37% r/r w 3Q2022). Dodatkowo warto zwrócić uwagę na stale dodatnie przepływy operacyjne, co w dzisiejszym otoczeniu rynkowym bardzo istotny parametr do oceny wyników spółki.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy widzicie jakieś ryzyka na 2023 rok w związku ze spowolnieniem gospodarczym?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Analizujemy sytuację makroekonomiczną oraz rynek reklamy on-line. Branża, w której prowadzimy działalność jest w fazie wzrostu i prognozy na kolejny rok są na ten moment pozytywne.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Moglibyście opowiedzieć jak wygląda proces sprzedaży danych przez Cloud?
Czy jest szansa na nowe kanały sprzedaży, które mogłyby zwiększyć wolumen / monetyzację lub dywersyfikację sprzedaży?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Koncentrujemy się na sprzedaży danych, ponieważ jest to skalowalna działalność, którą możemy prowadzić na rynku globalnym. Dane Cloud Technologies dostarczamy odbiorcom z całego świata za pomocą wielu różnych platform technologicznych. Stale współpracujemy z naszymi partnerami nad zwiększeniem wolumenu dostarczanych danych (o nowe rynki, rodzaje danych) oraz aktywnie poszukujemy nowych klientów, których biznes potrzebuje zasilenia danymi. Działania te pozwalają sukcesywnie zwiększać poziom sprzedaży.

Obrazek użytkownika Anonim
PP

Czy obecnie trwają jakieś prace regulacyjne, które mogłyby być dużym ryzykiem dla spółki?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Znaczenie dla naszego biznesu mają regulacje związane z szeroko rozumianą prywatnością danych, które mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na dalszy rozwój całego rynku. W szczególności należy zwrócić uwagę na już obowiązujące przepisy, takie jak GDPR na terenie UE oraz CCPA w USA, które dotychczas nie miały negatywnego wpływu na naszą działalność.

Obrazek użytkownika Anonim
PP

Na jakim etapie jest realizacja strategii spółki do 2023 roku? Co dalej z inwestycjami? Czy będziecie robili aktualizację tej strategii w przyszłym roku?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Konsekwentnie i z powodzeniem realizujemy strategię. Zwiększyliśmy dynamikę sprzedaży danych w kluczowym segmencie sprzedaży danych, przeprowadziliśmy akwizycję TL1, doskonalimy autorską technologię DMP. W 2023 roku będziemy się koncentrowali na dalszej realizacji elementów obecnej strategii. Jednocześnie rozpoczniemy prace nad określeniem dalszych kierunków rozwoju, w szczególności w zakresie ekspansji globalnej.

Obrazek użytkownika Anonim
Jędrzej

Czy planujecie wdrożenie nowej strategii po zrealizowaniu obecnej? Czego możemy się spodziewać w nowej strategii?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

W 2023 roku będziemy się koncentrowali na dalszej realizacji elementów obecnej strategii. Jednocześnie pracujemy nad określeniem dalszych kierunków rozwoju, w szczególności w zakresie ekspansji globalnej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy te różnice kursowe wpływające na zysk netto są cashowe, czy niecashowe? Jaki jest udział cashowych?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Różnice są zarówno cashowe, jak i nie cashowe. Większość różnic dotyczy bilansowej wyceny należności oraz bilansowej wyceny środków pieniężnych na rachunkach - mają więc one charakter niecashowy, chyba że dojdzie do spłaty należności walutowych lub przewalutowania środków (wtedy różnice te zmieniają się już w cashowe różnice).

Obrazek użytkownika Anonim
Tomas

Czy rynek indyjski i chiński są dla Was atrakcyjne w kontekście ekspansji działalności spółki?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Tak, rynki azjatyckie mogą być dla nas atrakcyjne w przyszłości i dlatego już teraz przetwarzamy dane z tych obszarów. Tymczasem dużo większe przychody osiągamy z rynków zachodnich, co wynika przede wszystkim z wyższego poziomu wydatków reklamowych na internautę na rynkach wysoko rozwiniętych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak Pan ocenia warunki ESOP: łatwe do spełnienia, umiarkowane, ambitne?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Bazowe warunki ESOP zostały przyjęte jako realne do osiągnięcia, dlatego bazują na założeniu 20% tempa rozwoju rynku. Aby dodatkowo zmotywować zespół przekroczenie KPI w zakresie poziomu przychodów premiowane będzie maksymalnie 20% dyskontem do ceny nabycia akcji, która została przyjęta na poziomie 25 zł za sztukę.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dzień dobry, jaki procent obrotu związanego ze sprzedażą danych generuje 3 największych kontrahentów?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

TOP 3 klientów odpowiadało za 16,3% sprzedaży w 2021 r. Informacje o koncentracji TOP 10 klientów Grupy znajdziecie Państwo w prospekcie emisyjnym. Czujemy się komfortowo z poziomem dywersyfikacji sprzedaży.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy jeśli chodzi o akwizycje, to myślicie o kupowaniu podmiotów z rynku polskiego, czy raczej zagraniczne?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Celem naszej strategii jest uzyskanie pozycji jednego z wiodących graczy na globalnym rynku sprzedaży danych. Po udanej akwizycji TL1 analizujemy rynek globalny pod kątem spółek wpisujących się w założenia naszej polityki akwizycyjnej, to jest dające efekt synergii poprzez posiadanie własnej sieci dystrybucji danych, z USA i Europy Zachodniej.

Obrazek użytkownika Anonim
Albert

Czy jest możliwe utrzymanie w następnych miesiącach dalszy, podobny wzrost EBITDA w następnych kilku kwartałach?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Naszym celem jest dynamiczny wzrost przychodów w segmencie sprzedaży danych, gdyż jest to skalowalna działalność o wysokim potencjale wzrostu. Stosowany przez nas model biznesowy zakłada możliwość dalszego zwiększania przychodów bez negatywnego wpływu na poziom osiąganej marży. Rynek danych rozwija się szybko i jego dalszy wzrost wynika z fundamentów nowoczesnej reklamy internetowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Albert

Do których spółek zagranicznych można porównać Cloud Technologies i jaka jest pozycja spółki na świecie?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Specyfika naszej branży to zjawisko tzw. frenemies, czyli podmiotów, które z jednej strony prowadzą działalność konkurencyjną, z drugiej - współpracują ze sobą w zakresie pozyskiwania danych. Biorąc pod uwagę wolumen przetwarzanych przez Cloud Technologies danych, należymy do największych dostawców danych na świecie. Polecamy raporty firmy TheTradeDesk, prawdopodobnie największego marketplace dla danych na świecie w tym momencie.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomek

Dzień dobry, jaki procent obrotu związanego ze sprzedażą danych generuje 3 największych kontrahentów?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

TOP 3 klientów odpowiadało za 16,3% sprzedaży w 2021 r. Informacje o koncentracji TOP 10 klientów Grupy znajdziecie Państwo w prospekcie emisyjnym. Czujemy się komfortowo z poziomem dywersyfikacji sprzedaży.

Obrazek użytkownika Anonim
tomek

kiedy zacznie się skup,konkretna data

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Skup akcji realizujemy zgodnie z planem. Do 30 czerwca 2022 r., w ramach skupu akcji nabyliśmy 44,9 tys. akcji z maksymalnej liczby 250 tys. akcji, przeznaczając na ten cel 1,4 mln zł z maksymalnej kwoty 15 mln zł. Po przeniesieniu notowań na główny parkiet GPW poinformujemy o kolejnych krokach.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Skoro udział USA w przychodach to 80%, a jest to rozliczane w USD, to czy nie obawiacie się istotnego spadku przychodów przy dużym osłabieniu USD i umocnieniu PLN?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

W przypadku bardzo dużego umocnienia PLN wobec USD mogłoby dojść do spadku przychodów, natomiast efekt FX to jedynie część odnotowanej przez nas 50% dynamiki sprzedaży. Zmiany kursów mogą więc wpływać na poziom dynamiki, jednakże co dla nas najważniejsze, to sprzedaż danych wyrażona w USD stale rośnie.

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Dziękujemy za udział w webinarze i liczne pytania na czacie. Zapraszamy do śledzenia informacji o Cloud Technologies na naszej stronie.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.