Relacja czatu z zarządem dr Irena Eris: Polityka dywidendowa Spółki zakłada możliwość wypłaty dywidendy w wysokości 40-70% skonsolidowanego zysku netto
Obrazek użytkownika Czaty
23 cze 2023, 14:52

"Polityka dywidendowa Spółki zakłada możliwość wypłaty dywidendy w wysokości 40-70% skonsolidowanego zysku netto" – relacja z czatu z prezesem zarządu dr Irena Eris S.A.

W piątek 23 czerwca 2023 r. odbył się czat inwestorski z Pawłem Orfingerem, prezesem zarządu spółki dr Irena Eris. Rozmawialiśmy o szczegółach trwającego IPO, aktualnej sytuacji i planach rozwoju spółki.

W spotkaniu wzięło udział blisko 600 inwestorów, a prezes odpowiedział na prawie 30 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

 

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Na Giełdzie Papierów Wartościowych trwa pierwsza oferta publiczna akcji od 1,5 roku. Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu spółki Dr Irena Eris, Pawłem Orfingerem. Podczas spotkania zostaną omówione szczegóły trwającego IPO oraz debiut na GPW.

 

Spotkanie rozpocznie się w piątek, 23 czerwca 2023 r. o godz. 10:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Dzień dobry, bardzo dziękuję za zainteresowanie ofertą publiczną akcji spółki Dr Irena Eris. Będę z Państwem przez godzinę. Zachęcam do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz

Czy spółka będzie wypłacać dywidendę?

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Polityka dywidendowa Spółki zakłada możliwość wypłaty dywidendy w wysokości 40-70% skonsolidowanego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym. Oczywiście, jak zawsze, finalna decyzja będzie należeć do akcjonariuszy.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy istnieje ryzyko koncentracji sprzedaży przez jednego pośrednika (sieć handlowa itp.)?

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Nie istnieje. Tylko z jednym klientem obroty przekraczają niewiele ponad 10%. Nasza sprzedaż jest pod tym względem zdywersyfikowana, zarówno w kraju jak i za granicą.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy macie Państwo w planach wprowadzanie nowych marek?

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Obecnie nie przewidujemy tworzenia nowych marek, natomiast mogą się one pojawić w efekcie realizacji procesów M&A. Takim przykładem jest marka Sulphur przejęta w ubiegłym roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaki jest aktualny stan zadłużenia (DN/EBITDA) i jak go Państwo oceniacie?

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 1Q’23 wyniosło 37 mln zł, co stanowi 0,7xEBITDA. Uważamy to za bardzo komfortowy poziom.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy spółka generuje przychody ze sprzedaży on-line i jaki jest ich udział w przychodach ogółem?

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Prowadzimy sprzedaż wszystkich marek również w kanale online. Łącznie sprzedaż generowana w kanale online przez sklepy własne i partnerskie wynosi około 10% całej sprzedaży.

Obrazek użytkownika Paweł Biedrzycki
Paweł Biedrzycki

Wyniki finansowe Dr Irena Eris wyglądają interesująco. Proszę o informację z czego wynikają negatywne dynamiki rok do roku na poziomie przychodu i zyskowności w Q1 2023 w segmencie hotelowym. Jak ważny z strategicznego punktu widzenia jest to obszar waszej działalności?

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Wyniki hoteli w Q1’23 są efektem zmniejszenia restrykcji po epidemii COVID, co spowodowało, że konsumenci mają większą gotowość i chęć do podróży także poza Polskę. Nazywam to „rozprężeniem post-COVID-owym”. Dodatkowo mocny złoty zwiększa ten efekt. Sądzimy, że w drugim półroczu nastąpi poprawa.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaki jest scenariusz w sytuacji, gdy nie uda się zebrać wystarczającej kwoty w ramach IPO? Co jeśli będzie np. 80%?

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Jesteśmy na półmetku naszej oferty publicznej akcji i jesteśmy jak najbardziej dobrej myśli. Warto podkreślić, że nasze cele emisyjne przedstawiliśmy widełkowo. I tak na sfinansowanie akwizycji planujemy przeznaczyć od 70 mln zł do 120 mln zł, a na dalszy rozwój organiczny zagranicą od 30 mln zł do 80 mln zł.

 

Jednocześnie pamiętajmy, że nasza Spółka jest w dobrej kondycji finansowej i cały czas szybko się rozwija. Natomiast środki z emisji mają nam pozwolić na skokowy wzrost w Polsce i zagranicą. Stąd nasz plan wejścia na GPW.
Warto pamiętać, że zamierzamy osiągnąć 500 mln zł przychodów w 2025 r., organicznie, bez uwzględnienia wpływów z emisji. To pokazuje skalę naszego organicznego wzrostu.

Obrazek użytkownika Anonim
Alicja

Czy dużą część przychodów i zysku stanowią kosmetyki wytwarzane dla innych firm na licencjach?

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Nie, tego typu działalność stanowi około 1% sprzedaży Grupy.

Obrazek użytkownika Anonim
Alicja

Czy Eris kupuje też w ramach B2B produkty od innych firm i sprzedaje je pod swoim brandem? Czy wytwarza kontraktowo w innych firmach?

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Nie kupujemy produktów od innych firm i nie sprzedajemy ich pod naszym brandem. Natomiast w niewielkim stopniu zlecamy produkcję podwykonawcom. Ponad 90% naszych produktów jest wytwarzanych w naszej fabryce w Piasecznie.

Obrazek użytkownika Anonim
Alicja

Który segment sprzedaży przynosi wyższe zyski: sprzedaż do sklepów kosmetycznych czy do aptek?

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Wyższe marże daje sprzedaż do aptek.

Obrazek użytkownika Paweł Biedrzycki
Paweł Biedrzycki

Zeszły rok był specyficzny z punktu widzenia kosztów energii i kursów walutowych (zwłaszcza USD i EUR). Jak oceniacie wpływ zmian na rynku walutowym i energii pod kontem dynamiki kosztów w bieżącym roku. Czy już wyniki za Q1 uwzględniają jakieś pozytywne efekty z tym związane, czy będziemy jeszcze musieli na to poczekać w kolejnych okresach?

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Grupa ma długoterminowe kontrakty na dostawy mediów i w niewielkim stopniu zmiany bieżących cen energii wpływają na wyniki Grupy. Stosujemy też naturalny hedging walutowy. Przychody ze sprzedaży eksportowej w walutach pokrywają wydatki w walutach na zakup surowców i opakowań.

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

W dłuższym terminie wspominacie Państwo o możliwie budowy hotelu w Świnoujściu co kosztowałoby minimum 150 mln zł. Oczekując przynajmniej 10% zwrotu wychodzi to 15 mln zł zysku netto rocznie. Zakładając średnią cenę pokoju 1000 zł i obłożenie 50 proc. przy 110 pokojach i rentowności 20% taki zwrot nadal nie wydaje się być realny. Dlaczego więc taki pomysł?

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Zakładamy, że budowa hotelu w Świnoujściu nie będzie finansowana ze środków własnych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy nowa, kolejna emisja jest w planach spółki

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Nie mamy planów kolejnej emisji akcji. Skupiamy się na bieżącej ofercie.

Obrazek użytkownika Anonim
D. R.

Jakiego rodzaju synergię daje dokonana w 2022 r. akwizycja spółki produkującej leki?

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Zdobywamy kompetencje w zakresie produkcji leków i wykorzystania naturalnych kopalin wykorzystywanych przez Sulphur do wzmocnienia aktualnych brandów.

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

Jakie są powody spadku rentowności brutto na sprzedaży w segmencie kosmetycznym w Q1 2023 (z 48 na 44%) oraz w 2022 vs 2021 (z 54 na 50%). Czy jest ryzyko, że trend obniżki marży procentowej w tym segmencie się utrzyma w kolejnych okresach?

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Wpływ na okresowe zmniejszenie marży brutto na sprzedaży miały odpisy aktualizujące wartość zapasów, które odwrócą się w następnych okresach, z korzyścią dla rentowności.

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

Celem inwestycyjnym jest także podbicie rynków USA i Kanady. Biorąc pod uwagę relatywnie niewielką sprzedaż marki premium (50 mln zł rocznie obecnie) i duże nakłady przewidziane na realizację tego celu (30-80 mln zł) jak chcecie to zrealizować?

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Na rynku amerykańskim zamierzamy pojawić się z marką Pharmaceris w segmencie aptecznym.

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

Chciałem zrozumieć logikę tworzenia odpisów na zapasy. Czy zarówno zawiązanie jak i rozwiązanie tych odpisów tworzone jest poprzez koszt własny sprzedaży i wpływa na marżę brutto na sprzedaży w całym okresie (2020-2023)? W 2020 i 2021 roku wystąpił odpis na zapasy SINSKIN (jako zdarzenie jednorazowe) +/- 4,7 mln zł, ale był sprawozdaniu mamy tylko kwotę 5,5 mln zł widoczną w pozostałych kosztach operacyjnych w 2020 roku. Prośba o wyjaśnienie.

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Jeżeli pytanie brzmi: Czy zarówno zawiązanie jak i rozwiązanie tych odpisów tworzone jest poprzez koszt własny sprzedaży i wpływa na marżę brutto na sprzedaży w całym okresie (2020-2023)?
Odpowiedź brzmi: TAK

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

Spółka zakupiła w 2022 roku działkę i budynki w Piasecznie za 8,4 mln zł, która obecnie jest przeznaczona jest pod wynajem. Prośba o komentarz i cel takiego zakupu.

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Działka przylega bezpośrednio do naszego zakładu i będzie wykorzystana do dalszego rozwoju naszej infrastruktury.

Obrazek użytkownika Anonim
Radek

Jaki lock-up mają nałożony na sprzedaż akcji po debiucie akcjonariusze ofertujący swoje akcje w IPO?

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Lock-up wynosi 365 dni

Obrazek użytkownika Anonim
Matina

Mój Bank ING nie prowadzi zapisów a chciałabym się zapisać. Jak to zrobić?

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

W konsorcjum domów maklerskich przyjmujących zapisy jest 9 podmiotów - szczegóły w zakładce Oferta Publiczna na naszej stornie internetowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Radek

Dlaczego zdecydowali się Państwo na wypłatę dywidendy z zysku za 2022 r. w wysokości 12 mln zł zaraz przed planowaną ofertą publiczną? Czy te pieniądze nie mogły by być dodatkiem do planowanych inwestycji?

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Jesteśmy i zamierzamy nadal być spółką dywidendową.

Obrazek użytkownika Anonim
Mark

Jaki jest pomysł na część hotelową? Czy będzie rozwijana?

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Mamy trzy hotele premium, rozbudowujemy hotel w Polanicy Zdrój o kolejny pawilon (jesień 2023, a oddanie do użytku czerwiec 2024). Nasze hotele są kluczowym elementem budowania wizerunku marki i doskonale realizują ten cel.

 

W przyszłości planujemy budowę kolejnego hotelu w Świnoujściu, ale to perspektywa nie bliższa niż 5 lat.

Obrazek użytkownika Paweł Biedrzycki
Paweł Biedrzycki

Proszę o szerszy komentarz odnośnie segmentu sprzedaży związanego z dermokosmetykami. Jaki jest jego potencjał na rynku polskim oraz eksportowym. Jak z punktu widzenia marżowości wygląda ten segment na tle segmentu kosmetyków premium i segmentu masowego?

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Segment dermokosmetyczny rozwija się w Polsce z dynamiką ok. 17%. Nasze marki w tym segmencie notują dynamikę znacznie powyżej tego poziomu. Dynamika naszej sprzedaży eksportowej dermokosmetyków w tym roku wynosi około 50%.
Jest to najbardziej rentowny segment sprzedaży.

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

Dlaczego spółka ograniczyła wydatki marketingowe w 2022 roku – pozostałe koszty rodzajowe spadły aż o 27,3 proc. -12,8 mln zł przy rosnącej jednak sprzedaży. Czy to nie wygląda na window dressing przed IPO?

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Obraz prezentowany wg MSR/MSSF nie w pełni odzwierciedla skalę wydatków stricte marketingowych. Utrzymujemy stabilny poziom procentowy wydatków marketingowych wspierających nasze marki.

Obrazek użytkownika Paweł Biedrzycki
Paweł Biedrzycki

Co dla spółki jest najważniejsze w tym momencie pod kontem wyboru celów M&A. Rynek na którym działają marki, rozpoznawalność danego brany i jego perspektywy, sieć dystrybucyjna, a może przychody przejmowanych podmiotów?

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

W procesie M&A głównym elementem, którym kierujemy się i będziemy się kierować przy wyborze celów, jest maksymalnie dobre dopasowanie do naszej strategii rozwoju i co za tym idzie możliwość szybkiego zwielokrotnienia potencjału sprzedaży podmiotu, który nabędziemy.

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

Amortyzacja w ostatnich latach spadała w ujęciu wartościowym. Czy nie boicie się, że mniejsze inwestycji w odtworzenie majątku wpłynie na generowanie zysków w przyszłości?

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Spadek amortyzacji nie wynika ze zmniejszenia inwestycji odtworzeniowych. Spółka ma za sobą zrealizowane inwestycje w rozwój infrastruktury. Spadek amortyzacji jest efektem zmiany struktury samej Grupy, która uległa uproszczeniu.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie widzi Pan perspektywy rynkowe dla branży kosmetyków?

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Dynamika poszczególnych segmentów, w których Grupa operuje, w tym roku jest dwucyfrowa. W segmencie kosmetyków premium około 20%, w mass-market około 17%, podobnie w dermokosmetykach. Nasze dynamiki są wyższe.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy zna Pan słowa Warrena Buffeta o tym, że w IPO jest niezwykłą rzadkością aby inwestor dostał atrakcyjną dla siebie ofertę? Sugerując, że jest raczej odwrotnie i IPO jest korzystniejsze dla spółki

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Wręcz przeciwnie. Jestem przekonany, że korzystne IPO dla Spółki będzie tym bardziej korzystne dla inwestorów.

Obrazek użytkownika Paweł Orfinger
Paweł Orfinger

Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie pytania. Niestety harmonogram dnia jest napięty. Zachęcam do kontaktu z nami w przyszłości.
Dobrego dnia.

Obrazek użytkownika Moderator czatu
Moderator czatu

Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

 

Zastrzeżenie prawne:

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych spółki Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki.

 

W dniu 19 czerwca 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki („Akcje Oferowane”) na terytorium Polski („Oferta”) oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki („Dopuszczenie”). Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją na temat ostatecznej ceny Akcji Oferowanych dla poszczególnych kategorii inwestorów oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, jak również o ostatecznej liczbie i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (po jej sporządzeniu i publikacji) jest dostępny, oraz w okresie jego ważności będzie dostępny, w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.drirenaeris.com) oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, pełniącego w ramach Oferty rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej Akcji Oferowanych objętych Prospektem (www.trigon.pl). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

 

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w Ofercie lub objętych Dopuszczeniem. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy przeczytali Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe objęte Prospektem.

 

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani przez żaden organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub podlegający jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane, sprzedawane, zastawiane ani w inny sposób zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu, pod warunkiem zachowania zgodności z właściwymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi w którymkolwiek stanie lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.