Analiza IPO AAT Holding S.A. Czy warto kupić akcje, debiutującej spółki? | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
10 wrz 2015, 13:15

Analiza IPO AAT Holding S.A. Czy warto kupić akcje, debiutującej spółki?

Wakacje się skończyły, na rynku giełdowym za sprawą tym razem Chin mamy niepewność, ale spółek chcących zadebiutować na giełdzie nie brakuje. Tym razem zajmiemy się spółką AAT Holding S.A., na której akcje zapisy trwają w transzy inwestorów indywidualnych. Będzie to jej pierwsza oferta akcji na rynku papierów wartościowych. Spółkę do tej pory prowadził fundusz private equity i teraz wychodzi z inwestycji. Co warto wiedzieć o tej spółce? Czym się wyróżnia na tle innych? Czy cena jest odpowiednia? Czy warto wziąć udział w tym IPO? Zapraszamy do lektury.

Spis treści

Czym zajmuje się AAT Holding

AAT Holding jest producentem i dystrybutorem elektronicznych systemów zabezpieczeń. W ofercie firmy możemy znaleźć przede wszystkim systemy przeciwpożarowe, których sprzedaż odpowiada za 42% przychodów spółki. Drugim kluczowym segmentem jest wdrażanie systemów telewizji dozorowej oraz innych systemów poprawiających bezpieczeństwo i ochronę mienia.

Początki spółki sięgają roku 1993 kiedy została utworzona firma rodzinna Advanced Alarm Technologies AAT sp. z o.o. Dynamiczny rozwój spółki pozwolił jej na pozyskanie w 2007 roku inwestora strategicznego – funduszu private equity. Obecnie grupa jest największym krajowym producentem elektronicznych systemów zabezpieczeń. Obejmuje około 16% rynku.

Kto sprzedaje akcje AAT Holding S.A.?

Akcjonariat spółki stanową dwie firmy, ale w rzeczywistości głównym udziałowcem jest fundusz private equity Argan Capital:

Ilustracja 1. Struktura korporacyjna grupy oraz podmioty ją kontrolujące. Źródło: prospekt emisyjny emitenta.
Ilustracja 1. Struktura korporacyjna grupy oraz podmioty ją kontrolujące. Źródło: prospekt emisyjny emitenta.

Fundusz obecnie kontroluje 2/3 głosów na walnym zgromadzeniu. Twórca spółki Zbigniew Raczyński kontroluje 28,49% głosów. Tak jak wspomniano wyżej, fundusz chce poprzez IPO wycofać się z inwestycji. Zaoferuje więc od 30% do około 50% wszystkich akcji spółki. Warto jednak zaznaczyć, że nie wychodzi z inwestycji w całości – pozostawia sobie wciąż znaczny pakiet akcji.

W ramach publicznej oferty akcji AAT Holding nie jest planowana emisja akcji. Zarząd nie widzi potrzeby podwyższana kapitału gdyż, obecna sytuacja finansowa jest zadowalająca i pozwala na rozwój organiczny. Spółka po debiucie nie otrzyma zastrzyku gotówki. Zarząd nie wyklucza, że w przyszłości będą jednak emisje akcji, ale tylko jeśli spółka zdecyduje się na akwizycję innego podmiotu. W tym momencie jednak nie ma takich planów.

Lock-up na akcje

Główni akcjonariusze zobowiązali się nie sprzedawać pośrednio i bezpośrednio udziałów w spółce przez okres 360 dni. Dodatkowo przez pół roku spółka nie będzie emitować akcji.

Polityka dywidendowa AAT Holding S.A.

Zyski za ostatnie kilka lat nie były wypłacane akcjonariuszom. Niestety inwestorzy nie mogą też liczyć na wypłatę zysku za 2015 rok. Ze względu na umowy kredytowe z bankami, możemy spodziewać się pierwszej wypłaty dywidendy dopiero z zysku netto za rok 2016, czyli w 2017 roku. Zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę połowy skonsolidowanego zysku netto.

Główne czynniki ryzyka

Zawsze zaglądamy do działu „czynniki ryzyka” w prospekcie emisyjnym. Tym razem nie znaleźliśmy tam niczego zaskakującego.

Ciekawostką jest jedynie to, że grupa prowadzi działalność na rynku charakteryzującym się wysoką konkurencyjnością. Jest to rynek bardzo rozdrobniony i głównie zajęty przez małe firmy oferujące montaż systemów zabezpieczających. AAT Holding ma nad nimi przewagę, gdyż, oprócz dystrybucji sprzętu, projektowania systemów i montażu, także sama wytwarza oferowane urządzenia. Własne produkty stanowią 2/3 przychodów i pozwalają na osiąganie wyższych marż. To głównie pozwala AAT Holding utrzymać pozycję lidera w branży.

Szanse i plany AAT Holding S.A.

W najbliższej przyszłości spółka chce się skupić na umocnieniu na rynku polskim, gdzie generuje 87% przychodów. Będzie koncentrować się na wdrażaniu systemów przeciwpożarowych oraz ochrony do dużych obiektów.

Ponadto spółka planuje ekspansję zagraniczną do krajów UE. Już jest obecna na niektórych rynkach. Spółki zależne w Rumunii odpowiadają za 3% przychodów. Na początku tego roku grupa weszła też na rynki Węgierski i Holenderski. Ekspansja będzie polegać głównie na kupowaniu spółek dystrybucyjnych w kraju docelowym po wcześniejszej dokładnej analizie i ocenie tamtejszego rynku.

Prezes zarządu powiedział Strefie Inwestorów, że spółka liczy też, że w najbliższych latach w Polsce rozwinie się rynek wymiany starych systemów przeciwpożarowych i ochrony. Obecnie jest to mały procent przychodów firmy, ale w krajach Unii Europejskiej właśnie ten segment rynku stanowi znaczącą część sprzedaży.

Czy cena akcji AAT Holding jest odpowiednia?

 II kw 2015201420132012
ROA8,71%4,00%14,38%12,38%
Wskaźnik Ogólnego zadłużenia95,80%157,53%179,92%196,98%
Current Ratio3,284,244,492,57
Quick Ratio1,712,402,681,59

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki finansowe spółki. Źródło: prospekt emisyjny emitenta.

Na koniec 2014 roku AAT Holding miała zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 183 mln zł. Jest to bardzo dużo jeśli porównamy do aktywów spółki wynoszących 134 mln zł. Wskaźnik ogólnego zadłużenia osiągnął wartość aż 157%. W II kwartale 2015 wysokość kredytów długoterminowych spadła do 88 mln zł, a wskaźnik ogólnego zadłużenia do 95,80%. Jest to efekt spłacenia przez spółkę zadłużenia względem akcjonariuszy. Wciąż pozostał jednak kredyt w wysokości 95 mln zł w PKO BP. Są to bardzo duże wartości. Jednocześnie należy zaznaczyć, że spółka ma dobre wskaźniki płynności płatniczej. Dług jest jednak duży i niezdywersyfikowany, a więc pogorszenie płynności spółki albo wypowiedzenie kredytu może oznaczać dla AAT Holding poważne kłopoty.

Dopiero w raporcie za II kwartał 2015 roku spółka wykazała dodatnie kapitały własne. Wartość wskaźnika ROA wynosi obecnie 8,71%, a w ostatnich latach wahała się od 4% do 14%. Są to wartości zbliżone do spółek z sektora przemysłu elektromaszynowego, które produkują czujniki i aparaturę pomiarową. Jest to też więcej niż średnia w branży wynosząca 5,89% (dane liczbowe z serwisu Sindicator.net).

Przejdźmy więc do ceny. Spółka określiła cenę maksymalną jednej akcji na 30 zł. Po takiej właśnie cenie będą się też zapisywać inwestorzy indywidualni. Czy to dużo czy mało?

 AAT HoldingŚrednia dla sektoraApatorAplisensAPS EnergiaRelpolSonel
C/Z21,82*10,8013,5213,0914,3310,8016,53
C/ZO9,099,4711,0010,0610,868,3715,30
C/P1,370,601,341,831,320,552,13

Tabela 2. Porównanie wskaźników wartości rynkowej z wybranymi spółkami z sektora. Źródło: Sindicator.net

Wymienione w Tabeli 2 spółki nie są bezpośrednimi konkurentami AAT Holding, ale działają w podobnej branży. W porównaniu z nimi, przy cenie 30 zł za akcję emitent ma bardzo wysoką wartości wskaźnika C/Z (21,82*). Wskaźnik C/WK ma ekstremalnie duże wartości, wynika to z braku kapitałów własnych. Porównując wartości wskaźnika C/P (cena do przychodu na akcję) AAT Holding jest wyceniony nieco wyżej niż podobne spółki.

Reasumując, zaproponowana cena za jedną akcję jest wyższa w porównaniu do podobnych spółek. Spółka nie wykazuje też ponadprzeciętnej rentowności i w związku z brakiem emisji akcji przeprowadzenie dużej inwestycji poprawiającej wyniki będzie utrudnione w najbliższym czasie. Ma także bardzo duże zadłużenie choć nie ma większych problemów z płynnością i pozyskiwaniem kapitału od banków, co jest bardzo ważne. Inwestorzy indywidualni zainteresowani wzięciem udziału w ofercie pierwotnej powinni mieć więc nadzieję, że po zakończeniu zapisów cena ostateczna zostanie ustalona o kilkadziesiąt procent niżej*.

Znaki zapytania i plusy oferty

  • Na rynek wchodzi lider wśród producentów i dystrybutorów elektronicznych systemów zabezpieczeń - obecnie jest to największa spółka tego typu w Polsce. Obejmuje około 16% rynku.
  • Akcje oferuje fundusz private equity- wycofuje się w ten sposób z inwestycji rozpoczętej 8 lat temu. Co ważne, fundusz nie wychodzi w całości i pozostawia sobie znaczny pakiet akcji.
  • Spółka nie emituje nowych akcji - AAT Holding nie otrzyma w związku z tym zastrzyku gotówki, którą mógłby przeznaczyć na przyspieszenie inwestycji.
  • Brak dywidend – spółka w ostatnich latach nie wypłacała dywidend i co najmniej do końca 2016 roku, ze względu na umowy kredytowe, wypłacać nie będzie. Wypłaty dywidendy możemy spodziewać się dopiero z zysku netto za rok 2016 w wysokości około 50% zysku netto.
  • Rozdrobniony rynek – spółka działa na bardzo rozdrobnionym rynku. Jej siłą jest skoncentrowanie się nie tylko na dystrybucji systemów zabezpieczeń, ale także na produkcji. W ten sposób buduje przewagę nad konkurentami.
  • Ekspansja na rynki UE – AAT Holding rozpoczął już ekspansję na inne kraje Unii Europejskiej i wciąż rozgląda się za możliwościami rozwinięcia dystrybucji na kolejne.
  • Rynek wymiany starych systemów przeciwpożarowych i ochrony – spółka liczy na rozwój rynku wymiany starych systemów na nowe, który jest bardzo rozbudowany w Europie, a u nas dopiero się tworzy.
  • Bardzo wysokie zadłużenie i dobra płynność – spółka ma zadłużenie sięgające 100% aktywów, ale nie ma problemów z płynnością i finansowaniem dłużnym.
  • Wysoka cena – w porównaniu do innych spółek z sektora, cena maksymalna za akcję jest wysoka*.

* AKTUALIZACJA

Po opublikowaniu analizy skontaktował się z nami przedstawiciel spółki AAT Holding S.A. zwracając uwagę na sposób w obliczaniu zysku netto za 12 miesięcy zakończone 30 czerwca 2015 r. Zgodnie z informacjami opublikowanymi w prospekcie emisyjnym, część zysku netto za 2014 rok powinna być skorygowana tak by wyeliminować wpływ zdarzeń jednorazowych. W ten sposób skorygowany zysk netto za 12 miesięcy wyniesie 18,8 mln zł co daje wartość wskaźnika C/Z na poziomie 12,76. Jest to już wartość porównywalna do spółek o zbliżonym profilu działalności. Co potwierdzają wartości wskaźników C/ZO oraz C/P.

Harmonogram oferty i przydatne odnośniki

DatyEtapy oferty
10 – 21 września 2015 r.Okres przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych
Nie później niż 22 września 2015 r.Ustalenie i publikacja informacji o ostatecznej cenie i liczbie oferowanych akcji.
25 września 2015 r.Przydział akcji oferowanych
ok. 5 października 2015 r.Debiut akcji na GPW

Tabela 3: Harmonogram oferty AAT Holding S.A.

Zobacz także: Notowania, wykres, dywidendy, akcjonariat i dane finansowe AAT Holding

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.