Analiza IPO Wind Mobile S.A. Czy warto kupić akcje debiutującej spółki? | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
14 wrz 2015, 07:00

Analiza IPO Wind Mobile S.A. Czy warto kupić akcje debiutującej spółki?

Do 15 września trwają zapisy na akcje Wind Mobile S.A. Jest to spółka już znana inwestorom z rynku NewConnect, na którym jest od kilku lat. Wraz z przejściem na rynek główny GPW spółka przeprowadza emisję akcji. Czy warto zainteresować się tą ofertą? Czym zajmuje się spółka i jakie stoją przed nią perspektywy rozwoju? Do jakiego typu inwestora jest skierowana ta oferta? Czy warto wziąć udział w tym IPO. Oto lista pytań, na które spróbujemy sobie odpowiedzieć.

Spis treści

Czym zajmuje się Wind Mobile

Wind Mobile S.A. jest obecna w sektorze telekomunikacyjnym. Dostarcza autorskie rozwiązania informatyczne dla sieci komórkowych, umożliwiające oferowanie nowoczesnych usług dodatkowych takich jak Ringback Tones (muzyka zamiast sygnału oczekiwania na połączenie). Od 2014 po akwizycji spółki Software Minds, Wind Mobile dostarcza również swoje usługi także bankom (produkt LiveBank – wirtualny oddział bankowy na telefony komórkowe) oraz hotelom (produkt iLumio – interaktywna obsługa gości hotelowych).

Historia i wykres spółki Wind Mobile

Rysunek 1. Historia rozwoju spółki Wind Mobile S.A. Źródło: materiały promocyjne emitenta.
Ilustracja 1. Historia rozwoju spółki Wind Mobile S.A. Źródło: materiały promocyjne emitenta.

Spółka powstała w 2007 roku. Cztery lata później weszła na rynek NewConnect. W ramach rozszerzenia portfolio dostępnych produktów, w 2014 roku przejęła spółkę Software Mind. Obecnie współpracuje ze wszystkimi dużymi operatorami komórkowymi oraz bankami takimi jak mBank, ING czy BZ WBK oraz wieloma hotelami.

Wykres 1. Notowania spółki Wind Mobile S.A. na rynku NewConnect.
Wykres 1. Notowania spółki Wind Mobile S.A. na rynku NewConnect.

Kurs spółki od dnia debiutu wzrósł z 3 zł do 8 zł za akcję. Obecnie spółka ma 92,8 mln zł kapitalizacji. Jest to wysoka wartość jak na rynek NewConnect i prawie dwa razy wyższa niż wymagana kapitalizacja, by przejść na rynek regulowany.

Jakie akcje są oferowane

Spółka wyemituje 750 tys nowych akcji. W 2014 roku była mowa o emisji aż 3,6 mln nowych akcji, ale nadzwyczajne walne zgromadzenie w kwietniu 2015 roku bardzo ograniczyło tę liczbę gdyż spowodowałoby to zbyt duże rozwodnienie udziałów w spółce obecnych akcjonariuszy.

 Udział w kapitale zakładowym przed IPOUdział w kapitale zakładowym po IPO
Rafał Styczeń (pośrednio i bezpośrednio)44,55%39,83%
Middlefield Ventures Inc.19,29%18,12%
Grzegorz Młynarczyk7,07%5,67%
Janusz Homa (pośrednio i bezpośrednio)9,39%6,80%

Tabela 1. Główni akcjonariusze Wind Mobile S.A.

Głównymi akcjonariuszami spółki są Rafał Styczeń, Middlefield Ventures Inc., Grzegorz Młynarczyk oraz Janusz Homa. Oprócz funduszu Middlefield, wszyscy główni akcjonariusze oferują część swoich akcji na sprzedaż wraz z akcjami nowej emisji. Jeśli wszystkie akcje znalazłyby nabywców, to udziały głównych akcjonariuszy zmniejszyłyby się o kilka punktów procentowych (Tabela 1).

Cele emisji oraz przejścia na GPW

Głównym powodem przejścia na rynek regulowany, poza poprawą płynności, jest uzyskanie łatwiejszego dostępu do kapitału inwestorów poprzez prestiż bycia spółką giełdową notowaną na rynku podstawowym GPW.

„Pragnę podkreślić, że trzyletnia obecność spółki na NewConnect to zdecydowanie pozytywny czas w rozwoju Wind Mobile. (...) Dzisiaj NewConnect wycenia nas trzykrotnie wyżej, ale nie jest to najistotniejsza ze zmian. Dzisiaj mamy produkty, mamy więc zdecydowanie bardziej rentowny, trwały i skalowalny model biznesowy. (...)" - Rafał Styczeń, główny akcjonariusz.

Emisja akcji natomiast ma pozwolić spółce na ekspansję do krajów UE, Bliskiego Wschodu oraz Ameryki, a także na rozwój oferowanych produktów. Spółka planuje pozyskać około 6 mln zł na realizację tych celów.

Czy spółka wypłaca dywidendy?

Będąc na rynku NewConnect spółka nie wypłacała dywidend. Zarząd także nie przewiduje wypłaty dywidendy za 2015 rok. Na dziś nie ma też konkretnych zapowiedzi wypłat zysków dla akcjonariuszy. Dodatkowo spółka zobowiązała się nie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami aż do czasu całkowitej spłaty wierzytelności związanych z emisją obligacji serii A.

Czynniki ryzyka i szanse

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że spółka działa na rynku nowoczesnych technologii i musi liczyć się z szybkimi zmianami technologicznymi i stosunkowo częstym wprowadzaniem nowych usług i produktów.

„W celu zapewnienia atrakcyjnej oferty, Grupa Emitenta musi nieustannie udoskonalać produkty, usługi oraz technologię, z czym wiąże się konieczność ponoszenia istotnych nakładów inwestycyjnych. Być może w przyszłości Grupa Emitenta będzie musiała pozyskać dodatkowe środki finansowe, jeżeli niezbędne nakłady inwestycyjne będą wyższe od przepływów generowanych z działalności operacyjnej.” - czytamy w prospekcie.

W 2013 roku przychody od głównych operatorów komórkowych wynosiły ponad 50%. Spółka, z uwagi na niewielką liczbę operatorów, stara się zmniejszyć to ryzyko. Jednym ze sposobów jest wdrażanie nowych produktów i usług. Inne działania są oparte o ekspansję zagraniczną i wdrożenie produktów oferowanych w Polsce dla operatorów komórkowych, banków i hoteli działających w innych krajach.

Dużą nadzieję spółka pokłada w rozwoju produktów iLumio (specjalistyczny software dla hoteli) oraz LiveBank (specjalistyczny software dla banków). Ma też zamiar rozwijać funkcjonalności produktów i wejść w nowe sektory. Chce powtórzyć polski sukces zagranicą. Obecnie spółka posiada przedstawicielstwa w USA, Wielkiej Brytanii, Australii oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Sytuacja finansowa spółki Wind Mobile S.A.

Spółka od strony finansowej prezentuje się dobrze. Ma zadłużenie w stosunku do całego majątki wynoszące 28,52%, co jest poniżej średniej w branży informatycznej (39,60%). Ma także prawidłowe wartości wskaźników płynności płatniczej.

Wskaźniki rentowności mają wartości 11,32% (ROA) oraz 15,83% (ROE), czyli więcej niż średnia dla sektora (5,86% oraz 10,79%), ale pamiętajmy, że w tym sektorze znajdują się różne spółki informatyczne, od dużych producentów oprogramowania, przez producentów gier, do firm zajmujących się administrowaniem sieci informatycznych. Spółki o podobnym profilu działalności mają średnio większe wartości tych wskaźników i porównywalne do Wind Mobile.

Spółka zwiększa systematycznie z roku na rok przychody oraz zyski. Od 6,8 mln zł przychodów w 2009 roku do 67,8 mln zł obecnie. Największy skok przychodów spółka zanotowała w 2014 roku kiedy też sfinalizowała akwizycję spółki Software Mind.

Jeśli chodzi o wskaźniki wartości rynkowej, to Wind Mobile ma je na poziomie zbliżonym do średniej w branży. C/Z wynosi 9,74 (9,56 średnia); C/WK 1,54 (średnia 0,90) oraz C/ZO 8,11 (średnia 7,64). Dane liczbowe z serwisu Sindicator.net.

Spółka planuje pozyskać około 5,85 mln zł. Cena za jedną akcję została ustalona na dolnej granicy widełek i wynosi 7,80 zł. Jest ona więc nieco niższa od obecnej na rynku NewConnect (8,00 zł na dzień 11.09.2015). Tak więc spółkę możemy uznać za zdrową pod względem finansowym, nieprzewartościowaną, ale też nie niedowartościowaną; z dobrą płynnością i rentownością. Nie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami, ale zwiększa przychody z roku na rok. Jest to więc inwestycja dla inwestorów, którzy liczą na wzrost wartości spółki i przez to wzrost jej kursu. W tym momencie nie powinniśmy liczyć na regularne wypłaty dywidend.

Znaki zapytania i plusy oferty

  • Spółka przechodzi z NewConnect. Wind Mobile jest znany inwestorom z rynku NewConnect.
  • Emisja nowych akcji. Emituje nowe akcje w celu zwiększenia puli produktów oraz ekspansji na rynki zagraniczne.
  • Obecni akcjonariusze sprzedają część akcji. Dotychczasowi akcjonariusze oferują kilkanaście procent swoich akcji.
  • Plany ekspansji na nowe rynki. Spółka w celu dywersyfikacji działalności planuje wejście na nowe rynki.
  • Brak dywidendy. Spółka nie wypłaca dywidend, ani nie zapowiada takich wypłat w przyszłości.
  • Branża nowoczesnych technologii. Spółka działa w branży nowoczesnych technologii, która wymaga ciągłego udoskonalania produktów oraz nakładów inwestycyjnych z tym związanych.
  • Dobre dane finansowe. Wyniki finansowe spółki są dobre, a przychody i zyski rosną.
  • Cena bez dyskonta. Zaproponowana cena za oferowane akcje jest niewiele niższa od aktualnej ceny na rynku NewConnect. Akcje są więc oferowane bez większego dyskonta.

Harmonogram oferty i przydatne odnośniki

DatyEtapy oferty
od 10 do 15 września 2015 rPrzyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych
od 10 do 15 września 2015 rPrzyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych
16 września 2015 rPlanowany termin przydziału akcji

Tabela 2: Harmonogram oferty Wind Mobile S.A.

Zobacz także: Notowania, wykres, dywidendy, akcjonariat i dane finansowe Wind Mobile

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.