Analiza IPO InPost S.A. Czy warto kupić akcje debiutującej spółki? | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
16 wrz 2015, 07:15

Analiza IPO InPost S.A. Czy warto kupić akcje debiutującej spółki?

Już dziś, 16 września, można składać zapisy w ofercie publicznej spółki InPost S.A., której właścicielem jest giełdowa spółka Integer.pl S.A. Dokładnie zapoznaliśmy się z prospektem emisyjnym spółki, bo może to być jedno z najciekawszych IPO w tym roku. Dlaczego spółka wchodzi na giełdę? Jakie ma perspektywy rozwoju? Jakie szanse i ryzyka przed nią stoją? Czy warto wziąć udział w IPO InPost S.A.? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tej analizie.

Spis treści

Innowacyjność motorem szybkiego wzrostu

Czym zajmuje się InPost S.A. prawie każdy wie. Jest to największy, niezależny operator pocztowy w Polsce. InPost świadczy pełen pakiet usług pocztowych. Ponadto świadczy usługi kurierskie w systemie „od drzwi do drzwi” lub za pomocą paczkomatów. Spółka została wydzielona z grupy Integer, która zajmuje się między innymi obsługą samych paczkomatów (nie należą one do InPost, ale właśnie do Integer).

Spółka słynie z innowacyjnego podejścia do przesyłek pocztowych. Skutecznie wykorzystuje szanse jakie pojawiają się na rynku. Będąc jeszcze w strukturach Integer.pl S.A. rozpoczęto dostarczanie poczty w czasie strajku na Poczcie Polskiej. Znane są też sposoby omijania monopolu Poczty Polskiej na limit wagowy listów poprzez doklejanie metalowych blaszek do przesyłek. To jednak z czego najbardziej znany jest InPost, to wdrożony z sukcesem system paczkomatów, wykorzystujący niszę na rynku kurierskim. Samo wejście na rynek kurierski nastąpiło też w nieprzypadkowym momencie, bo podczas konsolidacji firm kurierskich.

InPost zwiększał szybko także skalę działalności. Liczba dostarczonych przesyłek pocztowych wzrosła od 2011 r. do końca 2014 r. ze 125 mln do 288 mln. (Tabela 1)

2011201220132014I kw. 2015II kw. 2015
124 719 257106 730 352146 284 334288 832 80797 841 68489 356 511

Tabela 1. Liczba przesyłek pocztowych dostarczonych przez InPost w latach 2011–2014
oraz w I i II kwartale 2015 r.* Źródło: prospekt emisyjny InPost S.A.

Gigantyczny wzrost nastąpił w 2014 roku za sprawą pozyskania kontraktu na dostarczanie przesyłek sądowych i prokuratorskich. Spółka dzięki temu kontraktowi zdobyła możliwość szybkiego rozwoju sieci i objęła swoim zasięgiem cały kraj. W następnych latach, przychody rosły mimo stałych wpływów z przesyłek sądowych, a to za sprawą nowoczesnego podejścia do usług kurierskich. Spółka chociażby skróciła względem standardu rynkowego czas dostarczenia pieniędzy sprzedawcom za przesyłki za pobraniem do trzech dni, a jest to bardzo istotny czynnik przy wyborze kuriera.

Dlaczego InPost wchodzi na giełdę?

Jedynym sprzedającym jest spółka Integer.pl S.A. za pośrednictwem spółki zależnej Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. Sprzedający zaoferuje od 40% do niemal 50% wszystkich akcji. Ofercie publicznej nie będzie towarzyszyć emisja akcji. Spółka InPost nie pozyska więc żadnych nowych środków z IPO. Cały kapitał z zaoferowanych akcji trafi więc do Integer.pl.

Środki pozyskane ze sprzedaży akcji InPost S.A. trafią do spółki Integer.pl S.A. i zostaną przeznaczone na rozbudowę sieci paczk
Środki pozyskane ze sprzedaży akcji InPost S.A. trafią do spółki Integer.pl S.A.
i zostaną przeznaczone na rozbudowę sieci paczkomatów.

Tutaj jednak warto zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię. W prospekcie emisyjnym jest zaznaczone, że grupa Integer wykorzysta środki ze sprzedaży na rozwój sieci paczkomatów. Pozwoli to pośrednio zwiększyć też dotarcie do klientów i tym samym zyski spółce InPost bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Czy InPost będzie wypłacać dywidendy?

Spółka do tej pory, podobnie jak Integer.pl, nie dokonywała wypłaty dywidendy. Jednak zarząd zapowiedział, że zamierza rekomendować wypłatę co najmniej 50% zysku netto począwszy od zysku za rok 2015.

„Integer pozostanie głównym akcjonariuszem i jego potrzeby będą wspierać politykę dywidendową” - wiceprezes zarządu InPost S.A. Marcin Pulchny.

Główne czynniki ryzyka dla InPost

Spółka ma ambitne plany rozwoju i utrzymania dotychczasowego tempa wzrostu, lecz ich osiągnięcie jest oczywiście obarczone ryzykiem.

„Jako główny zewnętrzny czynnik ryzyka osiągnięcia zakładanych wolumenów Spółka identyfikuje strategię konkurencyjną Poczty Polskiej, w tym jej politykę cenową. Poczta Polska jest głównym konkurentem Spółki przy obsłudze pocztowej kluczowych klientów, w tym organów administracji publicznej oraz korporacyjnych nadawców masowych.” - czytamy w prospekcie.

Oprócz konkurowania z dotychczasowym monopolistą, spółka musi stawić czoła zmianom rynkowym. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę możliwość pojawienia się trendu spadkowego w ilości przesyłek listowych i listów poleconych. Jest to związane ze zmianami w zachowaniu klientów i cyfryzacji obiegu dokumentów.

„(...) znaczenie poczty jako kanału komunikacji międzyludzkiej systematycznie spada.” - czytamy w prospekcie.

Z drugiej strony spółka wiąże nadzieje z intensywnym rozwojem rynku e-commerce (wzrost około 20% rocznie). Coraz więcej korzysta się ze sklepów wysyłkowych i to właśnie w dostarczaniu paczek spółka widzi największy potencjał rozwoju. Zarząd nie obawia się też nowej konkurencji, gdyż bariery wejścia na rynek są bardzo duże i nowym podmiotom trudno będzie objąć zasięgiem cały kraj.

Najważniejszym ryzykiem jest możliwość utraty kontraktu na obsługę pocztową sądów i prokuratur. Poprzedni kontrakt został podpisany na dwa lata przez Polską Grupę Pocztową (obecnie jest to spółka zależna od InPost S.A.) w grudniu 2013 r. W 2014 roku przesyłki z tego kontraktu stanowiły 38% wolumenu operacji pocztowych. Nowy przetarg zostanie rozstrzygnięty prawdopodobnie już 28 września tego roku. Nie wiadomo czy spółka znów go wygra. Jeśli tak się nie stanie, może to oznaczać znaczący spadek w przychodów spółki.

Na spotkaniu z zarządem InPost S.A. dowiedzieliśmy się, że spółka dzięki wygranemu wcześniej kontraktowi mocno się rozwinęła i dzięki temu jest teraz w stanie startować w setkach innych przetargów. Obecnie stara się, poprzez zwiększenie przychodów z innych źródeł, zmniejszyć procentowy udział kontraktu sądowego w zyskach firmy, tak by ewentualna jego utrata miała jak najmniejszy wpływ na spółkę. Należy jednak brać to ryzyko pod uwagę, gdyż może istotnie zaważyć na wartościach wskaźników fundamentalnych spółki.

Plany rozwoju InPost

Największe nadzieje spółka wiąże z rozwojem rynku e-commerce.

„Rynek e-commerce rośnie 20% rok do roku i my chcemy być w tym. (…) Współpraca z Allegro w zeszłym roku pozwoliła nam się przekonać jak ten rynek jest dynamiczny w Polsce i ta dynamika jest niezmiennie utrzymywana. Wydaje się niewiarygodne, ale to jest kanał co się sam sprzedaje.” - Sebastian Anioł, prezes zarządu InPost S.A.

Spółka ma też w planach rozwój usług na bazie tych aktywów, które już posiada. W usługach kurierskich jest potencjał, dzięki technologii i zintegrowanym systemom, zaoferowanie wyróżniających spółkę usług. Dla przykładu, testowany jest system „dynamiczna ostatnia mila” czyli możliwość zmiany miejsca i czasu dostarczenia w trakcie dostarczania przesyłki. Innym przykładem innowacyjności jest wykorzystanie tabletów kurierów do przeprowadzania sprofilowanych badań rynkowych na klientach. Spółka chwali się, że codziennie pracownicy InPostu mają bezpośredni kontakt z ponad 200 tysiącami osób.

„Chcemy mieć 7% rynku (…) jest to bardzo bezpieczny cel patrząc z naszego punktu widzenia i w pełni osiągalny. Rynek rośnie 20% rocznie więc te 7% za dwa lata to będzie znacznie więcej niż jest dziś.” - Sebastian Anioł, prezes zarządu InPost S.A.

Sytuacja finansowa i cena akcji InPost

Spółka dynamicznie zwiększa przychody oraz zyski. Zmniejszyła też zadłużenie, głównie w stosunku do spółki Integer.pl. Obecnie ma poprawne wartości wskaźników płynności płatniczej oraz przyzwoitą rentowność. Wartość wskaźnika ROA wynosi 6,43%, a ROE 12,40%. (Tabela 2).

 II kw. 201520142013
ROA6,43%6,43%4,10%
ROE12,40%15,30%7,90%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia48,17%57,98%48,12%
C/WK Grahamadodatniedodatniedodatnie
Current Ratio1,291,791,70
Quick Ratio1,281,781,66

Tabela 2. Wybrane wartości wskaźników fundamentalnych spółki InPost S.A.

InPost podał cenę maksymalną za akcję w wysokości 33 zł. Przekłada się to na wartości wskaźnika C/Z w wysokości 23,70, wskaźnika C/WK 2,94 oraz wskaźnika C/ZO 17,44. Na giełdzie nie ma spółek o podobnym profilu działalności, ale możemy porównać InPost do innych spółek o podobnych wskaźnikach rentowności i dynamice przychodów. Dla takiej grupy wskaźnik C/Z waha się od 13 do 20.

Tak więc zważywszy na perspektywy rozwoju spółki możemy uznać cenę maksymalną ustaloną na 33 zł za niezbyt wygórowaną. Należy jednak pamiętać o ryzykach związanych z przyjętą strategią działania.

Znaki zapytania i plusy oferty

  • Spółka z grupy Integer.pl S.A. - InPost jest spółką zależną spółki giełdowej Integer.pl.
  • Brak emisji akcji – spółka nie pozyska środków na rozwój z emisji akcji. Całość środków zostanie przekazana do spółki Integer.pl, która planuje je przeznaczyć na rozwój sieci paczkomatów. Może mieć to pozytywny wpływ na zwiększenie sprzedaży usług InPostu.
  • Dywidenda w wysokości 50% zysku – Zarząd zapowiada rekomendowanie od przyszłego roku wypłaty 50% zysku netto w postaci dywidendy.
  • Negatywne zmiany na rynku – w Polsce może zmniejszyć się ilość przesyłanych listów ze względu na zmiany w sposobie komunikowania się ludzi oraz cyfryzację obiegu dokumentów.
  • Możliwość utraty kontraktu na obsługę pocztową sądów – Spółka weźmie udział w przetargu na obsługę pocztową sądów jeszcze w tym miesiącu. Przegrana może istotnie wpłynąć na spadek przychodów firmy.
  • Intensywny rozwój rynku e-commerce – spółka wiąże nadzieje na rozwój wraz ze wzrostem rynku e-commerce.
  • Rozwój usług na bazie posiadanych aktywów – spółka ma wiele pomysłów na rozwój, bazujących na dotychczasowej infrastrukturze.

Harmonogram oferty i przydatne odnośniki

DatyEtapy oferty
15 wrześniapublikacja prospektu i aneksu z ceną maksymalną
15 – 24 wrześniaproces budowania księgi popytu wśród Inwestorów instytucjonalnych
16 – 23 wrześniaokres przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych
24 wrześniazakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych, ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny akcji oferowanych
30 wrześniaprzydział akcji oferowanych

Tabela 2: Harmonogram oferty InPost S.A.

Zobacz także: Notowania, wykres, dywidendy, akcjonariat i dane finansowe InPost

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.