Analiza IPO: Czy warto kupić akcje, debiutującej spółki Archicom S.A.? | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
03 mar 2016, 11:00

Analiza IPO: Czy warto kupić akcje, debiutującej spółki Archicom S.A.?

Od środy można zapisywać się na akcje spółki Archicom S.A. Oferta potrwa do 9 marca. Jest to spółka deweloperska z Wrocławia, która chce wejść na giełdę, przy okazji pozyskując kapitał na dalsze inwestycje. Jakie są plany spółki? Czym wyróżnia się spośród innych deweloperów? Czy cena jest odpowiednia? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tej analizie.

Spis treści

Krótko o Archicom S.A.

Deweloper wywodzi się ze spółki, która początkowo zajmowała się projektowaniem. Właśnie na ten aspekt działalności wciąż jest kładziony największy nacisk. Osiedla budowane przez Archicom wyróżniają się architekturą otoczenia:

„Naszą ideą nie jest po prostu sprzedaż czterech ścian. (...) Nasze osiedla to inny styl życia. Dbamy o okolicę: ścieżki rowerowe, parki, przestrzenie pod szkołę, usługi, obiekty fitness i kluby. (…) Aż 38% klientów przychodzi do nas z polecenia.” - mówi Dorota Jarodzka-Śródka, prezes Archicom S.A.

Spółka nie skupia się na jednym segmencie rynku mieszkaniowego, ale projektuje i buduje lokale w różnych wariantach cenowych. Także buduje i sprzedaje budynki biurowe, choć ten dział stanowi 10% całości przychodów spółki. Wszystkie inwestycje są realizowane we Wrocławiu, który jest trzecim największym rynkiem mieszkaniowym w Polsce.

Archicom według danych firmy Emmerson jest liderem na rynku wrocławskim.

Rysunek 1. Archicom na tle rynku wrocławskiego. Źródło: Emitent.
Rysunek 1. Archicom na tle rynku wrocławskiego. Źródło: Emitent.

Dlaczego spółka wchodzi na giełdę?

Głównymi akcjonariuszami, pośrednio przez spółki zależne, są Dorota Jarodzka-Śródka oraz członkowie jej rodziny. Spółkę kontrolują bezpośrednio – zasiadają w jej zarządzie. Jest to więc podobny model biznesowy do dwa razy większego dewelopera, Atal S.A. z Krakowa.  

Spółka wchodząc na giełdę, zamierza wyemitować nowe akcje, ale pakiet kontrolny wciąż pozostanie w rękach dotychczasowych akcjonariuszy. Tylko akcje nowej emisji będą sprzedawane, tak więc całość zebranych środków trafi bezpośrednio do spółki.  

Oferta jest dość duża. Według prospektu, Archicom ma zamiar pozyskać około 100 mln zł z emisji. Środki w wysokości 60 mln zł mają być przeznaczone na zakup gruntów głównie we Wrocławiu, ale spółka myśli też o rynku krakowskim. Drugim celem emisji (40 mln zł) jest sfinansowanie nakładów wymaganych do realizacji projektów deweloperskich we Wrocławiu.

Spółka wchodzi więc na giełdę, by zebrać środki w celu przyspieszenia rozwoju, ale też po to, by mieć w przyszłości łatwiejszy dostęp do kapitału.

Niestety w prospekcie emisyjnym nie podano ile procent akcji nowej emisji będzie przeznaczone dla inwestorów indywidualnych.

„Emitent nie określa maksymalnej wartości przesunięcia oraz minimalnych wartości procentowych dla poszczególnych transz.” - czytamy w prospekcie emisyjnym.

Cena ostateczna i podział między transzami będzie ustalony po zbudowaniu księgi popytu, czyli inwestorzy indywidualni będą najpierw musieli zapisać się na akcje po maksymalnej cenie, zamrozić kapitał i liczyć na to, że wystarczy dla nich akcji. Jest to chyba najmniej dogodna forma zapisu na akcje z punktu widzenia inwestora indywidualnego.

Polityka dywidendowa

Tutaj niespodzianka. Spółka ma, jako jeden z nielicznych debiutantów, określoną, konkretną, długodystansową politykę dywidendową.

Nowi inwestorzy będą mogli wziąć udział w wypłacie dywidendy jeszcze w tym roku. Zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę połowy zysku za 2015 rok. Problem w tym, że nie wiadomo ile ten zysk wynosi. Spółka nie opublikowała jeszcze raportu rocznego. Jednak z danych za pierwsze półrocze 2015 roku wynika, że zyski się zwiększyły, więc i dywidenda mała raczej nie będzie.

Dodatkowo spółka zapowiedziała politykę dywidendową na kolejne lata:

„(…) natomiast w kolejnych latach Emitent planuje wypłaty dywidendy na poziomie co najmniej 50 % zysku netto za dany rok obrotowy, uwzględniając płynność finansową Emitenta oraz jego plany rozwoju.” - czytamy w prospekcie emisyjnym.

Czynniki ryzyka

Zawsze warto zajrzeć do działu „czynniki ryzyka” w prospekcie emisyjnym – jest to kopalnia wiedzy o spółce.

Spółka zwraca uwagę na ryzyko związane z koncentracją działalności we Wrocławiu i uzależnieniem od tego lokalnego rynku. Dlatego też jednym z celów emisji akcji jest zebranie środków na zakup ziem poza Wrocławiem – w Krakowie.

Istnieje też ryzyko związane ze zmianami w rządowych programach wsparcia nabywania mieszkań, czyli "Mieszkanie dla młodych" (MdM) oraz „Fundusz Mieszkań na Wynajem”.

„Zaostrzenie kryteriów uczestnictwa w tych programach lub ich ograniczenie może istotnie negatywnie wpływać na wielkość popytu na mieszkania oferowane przez Grupę Emitenta.”

Z drugiej strony zarząd wiąże nadzieję z programem „Rodzina 500+”, który poprawi zdolność kredytową wielu rodzinom.

Ważnym ryzykiem jest ryzyko pozyskania z emisji akcji środków niższych niż zakładane. W prospekcie spółka zakładała pozyskanie 100 mln zł netto, ale cenę maksymalną ustaliła na takiej wysokości, że możliwa do pozyskania kwota, po odjęciu kosztów, wyniesie co najwyżej 89 mln zł. Ponadto, jeśli cena ostateczna zostanie ustalona na niższym poziomie, to i ta kwota będzie jeszcze mniejsza. Niestety, koniunktura też nie sprzyja debiutantom, więc istnieje ryzyko, że nie wszystkie akcje mogą znaleźć właściciela. Spółka jednak postara się zrealizować założoną strategię, korzystając z kredytów bankowych lub emitując obligacje.

Dane finansowe Archicom S.A.

Spółka nie opublikowała jeszcze raportu rocznego, ani nawet raportu za III kwartał 2015 r. Dane te będą dostępne dopiero w kwietniu, czyli kilka tygodni później niż w przypadku spółek już notowanych na giełdzie. Ostatnie dostępne dane są na koniec czerwca 2015 roku. Wynika z nich, że spółka od 2012 roku zwiększa przychody i zyski. Wzrasta też jej rentowność (Tabela 1). Ma też przyzwoitą płynność finansową. Zadłużenie choć wysokie, to jest jednak specyficzne dla tej branży.

 I półrocze 2015 r.*2014 r.2013 r.2012 r.
ROA11,82%7,19%5,93%2,71%
ROE22,08%15,47%13,61%4,62%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia46,45%53,54%56,40%41,31%
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej2,332,272,042,67

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki dla Archicom S.A. na podstawie danych z prospektu emisyjnego.
*wartości wszystkich wskaźników zostały wyliczone na podstawie skumulowanych danych za ostatnie 12 miesięcy.

Rentowność robi wrażenie, zwłaszcza, że średnia w branży jest dużo niższa (ROE = 2,56%). Jednak należy podejść do wartości wskaźników rentowności ostrożnie. Po pierwsze są to dane sprzed 9 miesięcy, czyli – niestety – nieaktualne. Po drugie, spółki przed debiutem starają się zwykle pokazać dobre wyniki, które w następnych raportach mogą już nie być tak wysokie. Przykładem jest zeszłoroczny debiutant, spółka Atal, której rentowność ROE w wysokości 31,8% prezentowana przed debiutem spadła w pierwszym półroczu 2015 r do 18,5% by w następnym kwartale osiągnąć aktualną wartość w wysokości 6,8% (dane na podstawie serwisu Sindicator.net).

Czy cena akcji jest odpowiednia?

Spółka ustaliła cenę maksymalną na poziomie 20 zł. Może się ona oczywiście zmniejszyć po zbudowaniu księgi popytu, ale inwestorzy indywidualni właśnie po takiej cenie składają zapisy i nie mają wpływu na cenę ostateczną.

By odpowiedzieć na pytanie, czy jest to właściwa cena, należy porównać spółkę do jej konkurencji. Z tym akurat nie ma problemu, gdyż na giełdzie jest dużo spółek deweloperskich.

 AtalRobygDom DevelopmentLC CorpArchicom I półrocze 2015 r.Archicom 2014 r.
C/Z20,348,715,798,297,7812,28
C/WK1,371,491,440,631,721,90
ROA3,62%6,15%4,61%3,47%11,82%7,19%
ROE6,75%17,12%9,15%7,56%22,08%15,47%
Marża operacyjna19,36%11,48%11,29%36,66%45,63%33,43%
Marża zysku netto15,68%18,93%8,94%23,43%43,20%29,46%

Tabela 2. Wartości wskaźników dla wybranych deweloperów z GPW i dla spółki Archicom.

Z wyżej wymienionych powodów, weźmiemy do porównania wariant bezpieczniejszy, czyli dane z końca 2014 roku dla spółki Archicom. Obecnie, najbardziej zbliżoną pod względem rentowności spółką jest Robyg. Robyg zwiększa przychody i zyski oraz wypłaca dywidendy od pięciu lat. Ponadto jego kurs jest w silnym trendzie wzrostowym. W porównaniu pod względem marży operacyjnej i marży zysku netto, spółce najbliżej jest do LC Corp. Dla danych z końca 2014 roku, cena akcji Archicom w stosunku do zysku (C/Z) jest wyższa niż tych dwóch spółek.

Lecz jeśli porównamy najświeższe wartości wskaźników tych trzech spółek, to możemy powiedzieć, że wartość C/Z Archicom jest na niskim poziomie, a jej wskaźniki rentowności są lepsze niż konkurencji. Tak więc, można powiedzieć, że cena 20 zł jest na rozsądnym poziomie, lecz wymaga to założenia, że Archicom utrzyma w przyszłości poziom rentowności z połowy 2015 roku i faktycznie będzie wypłacał dywidendy.

Znaki zapytania i plusy oferty

Na rynek główny GPW wchodzi kolejny deweloper. Chcąc przyspieszyć rozwój, potrzebuje finansowania. Zbierzmy więc razem najważniejsze elementy oferty, na które warto zwrócić uwagę w przypadku IPO spółki Archicom S.A.:

  • Szerokie grono klientów – spółka buduje mieszkania w różnych wariantach cenowych, a także biurowce.
  • Lider we Wrocławiu – według danych sprzedaży mieszkań Archicom jest największą spółką deweloperską we Wrocławiu.
  • Ograniczony obszar działania – Archicom skupia się na rynku wrocławskim, choć chce też wejść na rynek krakowski.
  • Oferta tylko nowych akcji – główni akcjonariusze nie będą sprzedawać akcji.
  • Brak wydzielonej transzy dla inwestorów indywidualnych – spółka nie zapowiedziała ile procent akcji będzie przeznaczone dla inwestorów indywidualnych.
  • Polityka dywidendowa – Zarząd zapowiada wypłatę dywidendy już w tym roku. Została też ustalona polityka wypłaty co najmniej 50% zysku w przyszłych latach.
  • Ryzyko pozyskania mniejszych, niż zakładano, środków z emisji – jeśli zostaną sprzedane wszystkie akcje po cenie maksymalnej, spółka pozyska 89 mln zł z zakładanych 100 mln, lecz wejście na rynek następuje w trudnym okresie dla debiutantów.
  • Dobre dane finansowe – według stanu na koniec II kwartału 2015 r., Archicom ma dobre dane finansowe i bardzo wysoką rentowność
  • Brak najnowszych danych finansowych – niestety ostatnie opublikowane dane są za pierwsze półrocze 2015 r.
  • Cena akcji – cena akcji, w porównaniu do podobnych spółek z GPW jest na odpowiednim poziomie, pod warunkiem utrzymania obecnych poziomów rentowności.

Harmonogram oferty i przydatne odnośniki

DatyEtapy oferty
1 marca 2016 r.Publikacja ceny maksymalnej
2 -9 marca 2016 r.Zapisy dla inwestorów indywidualnych
Do 11 marca 2016 r.Ogłoszenie ostatecznej ceny akcji i liczby akcji w poszczególnych transzach
Do 16 marca 2016 r.Przydział akcji oferowanych

Tabela 3: Harmonogram oferty Archicom S.A.

Zobacz także: Notowania, wykres, dywidendy, akcjonariat i dane finansowe Archicom

Zobacz także: Strona spółki (notowania, dywidendy, akcjonariat, rekomendacje, wskaźniki i wyniki finansowe)

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.