Analiza IPO Polski Bank Komórek Macierzystych: Czy warto kupić akcje debiutującej spółki? | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
07 kwi 2016, 07:10

Analiza IPO Polski Bank Komórek Macierzystych: Czy warto kupić akcje debiutującej spółki?

Do poniedziałku 11 kwietnia trwa oferta publiczna akcji spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Dlaczego spółka wchodzi na giełdę? Jakie są perspektywy i ryzyka? Czy warto zainteresować się tym IPO? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tej analizie.

Spis treści

Czym zajmuje się Polski Bank Komórek Macierzystych?

Biznes, w którym działa spółka jest mało znany. Postaramy się więc krótko wytłumaczyć czym zajmuje się PBKM. Polski Bank Komórek Macierzystych jest na polskim rynku liderem w pozyskiwaniu i przechowywaniu komórek macierzystych, pochodzących z krwi pępowinowej, pobieranej w czasie narodzin dziecka. Podstawowym źródłem przychodów jest abonament płacony za wieloletnie przechowywanie pobranych podczas porodu próbek krwi i tkanek. Ma to być swoiste zabezpieczenie. Przechowywane komórki mogą przydać się w przyszłości przy leczeniu niektórych chorób. Obecnie, są one stosowane w standardowym leczeniu ponad 80 chorób, w szczególności chorób hematologicznych i onkologicznych, a także w obszarze tzw. medycyny regeneracyjnej – neurologii, ortopedii, okulistyce oraz kardiologii. W przyszłości prawdopodobnie rozszerzy się zakres chorób uleczalnych za pomocą komórek macierzystych.

Spółka działa od 2002 roku. Jest obecna w Polsce, Turcji i Hiszpanii (80% przychodów) oraz w Rumunii, Łotwie, we Włoszech i na Węgrzech. Bank przechowuje około 122 tys. próbek i jest zdecydowanym liderem pod tym względem na terenie Polski i jednym z liderów w Europie. Dla porównania, szacuje się, że na świecie przechowywanych jest łącznie około 4 mln próbek. Spółka zamierza do 2019 roku zwiększyć tę ilość do 200 tys. próbek.

Wykres 1. Liczba próbek komórek macierzystych lub tkanek przechowywanych przez Grupę PBKM na koniec poszczególnych okresów. Źród
Wykres 1. Liczba próbek komórek macierzystych lub tkanek przechowywanych przez Grupę PBKM na koniec poszczególnych okresów. Źródło: prospekt emisyjny emitenta.

Grupa PBKM należy do pierwszej trójki banków krwi w Europie, gdzie szacuje swój udział w rynku w 2015 roku na ponad 15%. W Polsce grupa pozyskuje około 85% wszystkich nowo pozyskiwanych próbek komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej.

Dlaczego spółka wchodzi na giełdę?

PBKM nie przeprowadza emisji nowych akcji, z której mógłby pozyskać kapitał na dalszy rozwój. Akcje sprzedają tylko dotychczasowi akcjonariusze. Głównym udziałowcem posiadającym ponad 55% akcji jest pośrednio Enterprise Investors, który zamierza spieniężyć około 2/3 udziałów. Jest to dobrze znany na GPW fundusz private equity. Ma w portfelu takie spółki jak Skarbiec Holding, Harper Hygienics czy Elemental Holding. Teraz postanowił wprowadzić nową spółkę na giełdę i w ten sposób wyjść częściowo z inwestycji. Jest to dobra wiadomość dla akcjonariuszy, gdyż spółki wprowadzane przez fundusze PE są zazwyczaj dobrze zarządzane.

Pozostali akcjonariusze, oprócz prezesa zarządu posiadającego 8% akcji, sprzedają około 40% swoich udziałów.

Wykres 2. Zmiany w strukturze akcjonariatu przed i po IPO. Źródło: prospekt emisyjny emitenta.
Wykres 2. Zmiany w strukturze akcjonariatu przed i po IPO. Źródło: prospekt emisyjny emitenta.

Czy PBKM wypłaca dywidendę?

Tak, i to od 2012 roku. Zarząd zamierza także rekomendować wypłatę do 50% zysku netto w przyszłych latach. Krótko mówiąc, dywidenda będzie wypłacana na przyzwoitym poziomie, choć niższym niż dotychczas. Ograniczenie to wynika z podpisanej umowy kredytowej.

Za lata 2012-2015 spółka wypłaciła średnio 63% zysku netto. Zyski za rok 2015 także już zostały podzielone i wypłacone (80% zysku netto). Tak więc inwestorzy mogą się spodziewać dywidendy z zysków dopiero za 2016 rok.

Czynniki ryzyka

W dziale prospektu emisyjnego „czynniki ryzyka” możemy znaleźć istotne informacje na temat potencjalnych problemów, ale także informacje na temat samej spółki, które rzucają więcej światła na jej działalność. Tak było i tym razem.

W prospekcie czytamy, że spółka nie posiada nieruchomości własnych. Nie jest też uzależniona od jakichkolwiek dostawców. Wyklucza to więc wiele ryzyk, z którymi zmagają się firmy z innych branż.

Jednym z istotnych ryzyk jest możliwość ograniczenia współpracy z partnerami medycznymi (szpitalami i lekarzami):

„Nie można wykluczyć, że ze względu na zmiany prawa powszechnego (...) lub wewnętrzne regulacje korporacyjne szpitali, jak i z powodu (...) zmian oczekiwań odnośnie pułapu wynagrodzeń za przeprowadzoną edukację, część partnerów medycznych współpracujących z Grupą obniży swoją skłonność do kooperacji lub jej w ogóle zaniecha, co w konsekwencji może spowodować spadek uzyskiwanych przychodów i mieć negatywny wpływ na działalność (...) lub wyniki Grupy. Podobne skutki mogą wywołać ewentualne niekorzystne zmiany w prawie odnośnie możliwości, sposobu i formy prowadzenia działań edukacyjnych, informacyjnych i marketingowych z wykorzystaniem mediów.” - czytamy w prospekcie.

Spółka świadczy innowacyjną usługę, a z tym jest związane ryzyko utraty zaufania pacjentów z powodu nierzetelnego lub negatywnego przedstawienia kwestii medycznych w mediach.

„W przeszłości miały miejsce publikacje medialne dotyczące obszarów działalności Grupy, których treść negatywnie opisywała aspekty merytoryczne jej aktywności. W jednym przypadku - publikacja w Rumunii - Grupa odczuła spadek przychodów i pewne obniżenie zaufania do branży w ogóle.” - czytamy w prospekcie.

Istnieje też ryzyko związane ze spadkiem zainteresowania usługami firmy. Może to być spowodowane pojawieniem się nowych metod pozyskiwania komórek macierzystych lub sposobów leczenia alternatywnych do terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Szanse

PBKM przewiduje w najbliższych latach rozwijać się przede wszystkim organicznie, umacniając pozycję lidera w wybranych krajach. Zamierza zwiększyć ilość przechowywanych próbek niemal dwukrotnie do 2019 roku.

Spółka stara się edukować potencjalnych klientów, by zwiększyć odsetek osób zainteresowanych usługą. W Polsce i Europie usługa jest mało znana w porównaniu z rynkiem w USA czy w Azji:

„(…) penetracja usług jest w Europie na stosunkowo niskim poziomie wynoszącym około 2%. Dla porównania odsetek osób bankujących krew pępowinową w USA wynosi około 4%, a w rozwiniętych krajach Azji sięga nawet 10-20%” – mówi Jakub Baran, Prezes Zarządu PBKM.

Czy cena jest odpowiednia?

Spółka regularnie zwiększa przychody. Z 72 mln zł w 2013 roku do 105 mln zł obecnie. Jednocześnie utrzymuje rentowność na podobnym poziomie. Jej płynność finansowa jest na niskim, ale dobrym poziomie.

Jej rentowność ROA wynosi obecnie 6,85%, a ROE 22,53%. Jeśli weźmiemy pod uwagę zdarzenia jednorazowe, które miały miejsce w 2015 roku, to zysk netto spółki rośnie dwukrotnie i skorygowane wskaźniki rentowności prezentują się znacznie lepiej: ROA=13,6% a ROE = 44,6%

PBKM ustalił cenę maksymalną za jedną akcję na poziomie 66,50 zł. Oznacza to, że wskaźnik C/Z wynosi 34,56. Uwzględniając korekty opisane w prospekcie zwiększające znacznie zyski, wartość wskaźnika C/Z kształtuje się na poziomie 17,40. Czy to dużo, czy mało?

Nawet jak uwzględnimy korekty, to wartości wskaźnika C/Z są wyższe niż średnia w branży usług wynosząca 11,3 oraz wyższa od średniej dla WIG (10,64). Stopa dywidendy przy tej cenie wyniosłaby około 2,8%. Z drugiej strony spółka deklaruje dynamiczne zwiększanie liczby klientów abonamentowych ze 122 do 200 tys. przez trzy lata. Możemy więc uznać, że prawdopodobnie cena 66,50 zł za akcję już uwzględnia ten wzrost.

Znaki zapytania i plusy oferty akcji spółki Polski Bank Komórek Macierzystych

Na rynek główny GPW wchodzi spółka, prowadząca ciekawy biznes. Zbierzmy więc razem najważniejsze elementy oferty, na które warto zwrócić uwagę w przypadku IPO spółki Polski Bank Komórek Macierzystych SA:

  • Mało znana usługa – spółka świadczy innowacyjną usługę. Kładzie więc nacisk na edukację potencjalnych klientów.
  • Usługa abonamentowa – PBKM świadczy usługi abonamentowe, co stabilizuje przychody.
  • Spółka działa od 2002 roku - Jest obecna w Polsce, Turcji i Hiszpanii i innych krajach europejskich.
  • Jeden z liderów w branży - Grupa należy do pierwszej trójki banków krwi w Europie.
  • Na giełdę spółkę wprowadza fundusz – Znany fundusz PE Enterprise Investors wprowadza spółkę na giełdę, sprzedając 2/3 akcji.
  • Dywidendy płacone od 2012 roku – Spółka zamierza utrzymać politykę dywidendową, ale na niższym poziomie: do 50% zysków netto.
  • Ryzyko związane z ze spadkiem zainteresowania usługami firmy – PBKM działa na innowacyjnym rynku, który zależy w dużej mierze od postępów w medycynie.
  • Dobre dane finansowe - Spółka regularnie zwiększa przychody i ma wskaźniki fundamentalne na dobrych poziomach.
  • Cena uwzględnia przyszły wzrost spółki - Cena 66,50 zł za akcję prawdopodobnie już uwzględnia przyszły wzrost spółki.

Harmonogram oferty i przydatne odnośniki

DatyEtapy oferty
4 - 11 kwietniaZapisy dla inwestorów indywidualnych
4 - 12 kwietniaZapisy dla inwestorów instytucjonalnych
13 kwietniaOpublikowanie ostatecznej ceny akcji
około 28 kwietniaZakładany pierwszy dzień notowania akcji na GPW

Tabela 1: Harmonogram oferty PBKM SA.

Zobacz także: Notowania, wykres, dywidendy, akcjonariat i dane finansowe PBKM

Zobacz także: Strona spółki (notowania, dywidendy, akcjonariat, rekomendacje, wskaźniki i wyniki finansowe)

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.