Debiut Play Communications: Analiza IPO. Czy warto kupić akcje spółki? | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
04 lip 2017, 17:03

Debiut Play Communications: Analiza IPO. Czy warto kupić akcje spółki?

W tym roku debiutów na polskiej giełdzie nie ma za wiele , ale są za to rekordowe pod względem wielkości. Do listy dużych ofert po Griffin, Dino i GetBack dołącza właśnie operator sieci Play, spółka Play Communications. Ma zamiar przeprowadzić publiczną ofertę akcji o wartości pomiędzy 4,3 a 5,3 mld zł. Jest to więc największa oferta na GPW od debiutu JSW w 2011 roku. Dlaczego Play wchodzi na giełdę? Jak wygląda jego sytuacja finansowa? Jakie szanse i zagrożenia stoją przed spółką? Czy warto kupić akcje na IPO? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Spis treści

Szybko rosnący operator telekomunikacyjny Play

Sieć Play pojawiła się w Polsce dziesięć lat temu, jako czwarty operator komunikacyjny. Aby mieć szansę konkurowania na podzielonym przez trzy podmioty rynku, otrzymała preferencyjne warunki od Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Udział Play w rynku komunikacyjnym wzrósł z 4,6% w 2008 roku do 27,6% obecnie.

Play jest teraz drugim co do wielkości operatorem telefonii komórkowej pod względem liczby klientów. Po latach intensywnych wzrostów, spółka umocniła swoją pozycję. Teraz skupia się na rozbudowie własnej sieci, by uniezależnić się od pozostałych operatorów. Sama przyznaje, że rynek kart SIM jest już mocno nasycony i, by dalej się rozwijać musi przejmować klientów od konkurencji. W takiej sytuacji rynkowej trudno będzie utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu.

Powodem dla którego spółka osiągnęła sukces była przede wszystkim agresywna polityka cenowa i, wspomniane wcześniej, preferencyjne warunki w UKE. Play otrzymywał lepsze stawki za połączenia między sieciowe, ale od 2014 roku zostały one wyrównane dla wszystkich operatorów. Spółka nie miała też własnej sieci odbiorników. Korzystała, i wciąż korzysta, z sieci pozostałych trzech firm komórkowych. Umowy roamingu krajowego będą jeszcze obowiązywać przez wiele lat, ale Play musi wykorzystać ten czas na budowanie własnej sieci komórkowej.

Inwestycje spółki w infrastrukturę są znaczące. W 2017 roku Play planuje przeznaczyć na inwestycje poniżej 700 mln zł. W latach 2018-2020 mają one wynieść 500 mln zł ponad średni poziom 8% rocznych przychodów operacyjnych - czyli około 600 mln zł rocznie.

Oferowane akcje Play i podział na transze

Play nie emituje akcji, więc środki pozyskane na IPO nie trafią do spółki. Wszystkie oferowane walory należą do funduszu Play Holdings 1 S.a.r.l. Właściciele zdecydowali się na debiut po kilku latach bezskutecznego poszukiwania inwestora. Debiut na giełdzie w przyszłości ma umożliwić spółce łatwiejszy dostęp do finansowania.

Oferta jest bardzo duża. Sprzedawane akcje stanowią 39% wszystkich akcji spółki. Jeśli będzie duże zainteresowanie, to fundusz może zaoferować kolejne 10% akcji . Jak zwykle oferta skierowana jest głównie do instytucji finansowych.

Inwestorzy indywidualni będą mogli zapisać się na około 5% akcji o wartości około 250 mln zł. Zapisy będą trwały do 12 lipca, ale dla inwestorów, którzy się pospieszą i zadeklarują kupno do 7 lipca, będzie zastosowany preferencyjny przydział akcji.

Jest też przewidziana transza dla pracowników spółki. Pracownicy Play będą mogli się zapisać na akcje z 15% dyskontem. Od razu nasuwa się więc pytanie o ryzyko sprzedaży akcji na debiucie przez uprzywilejowaną grupę. Spółka o to zadbała. Akcje przydzielone z dyskontem będą miały roczny lock-up, czyli pracownicy nie będą mogli ich sprzedać.

Polityka dywidendowa Play Communications

Play jest spółką rentowną. Można ją też uznać za dojrzałą. Dlatego też, mimo dużych nakładów inwestycyjnych, zamierza wypłacać dywidendę. Zarząd przewiduje wypłacać 65%-75% kwoty rocznych skonsolidowanych wolnych przepływów pieniężnych po uwzględnieniu płatności z tytułu leasingu.

Co ciekawe, spółka już teraz określiła kwotę dywidendy, którą wypłaci w 2018 r. z zysku za ten rok. Wyniesie ona około 650 mln zł. Przy zaproponowanej cenie maksymalnej w wysokości 44 zł, stopa dywidendy wyniesie aż 6%.

Czynniki ryzyka i szanse na dalszy wzrost biznesu

Zawsze warto zajrzeć do działu "czynniki ryzyka" w prospekcie emisyjnym. Spółka przedstawia tam największe zagrożenia dla jej modelu biznesowego, ale też informacje jak zamierza dalej się rozwijać. Nie inaczej jest w przypadku Play Communications.

Przede wszystkim inwestorzy powinni zwrócić uwagę na otoczenie rynkowe. Obecnie Play jest równorzędnym graczem na konkurencyjnym, polskim rynku telefonii komórkowej i nie ma między nim, a pozostałymi operatorami znaczących różnic. Sam rynek jest już nasycony. W Polsce aktywnych jest około 52 mln kart SIM, czyli o 35% więcej niż jest mieszkańców. Dlatego Play, by móc dalej rosnąć, musi przekonywać klientów konkurencji do zmiany operatora, a to jest coraz trudniejsze. Musi też zadbać o to, by zatrzymać dotychczasowych klientów. Może to też okazać się trudne, gdyż większość z nich już raz zmieniła operatora – właśnie na Play.

Play buduje swoją przewagę konkurencyjną stawiając przede wszystkim na udostępnianie wysokiej jakości usług opartych na dostępie do internetu. To z kolei wymaga dużych nakładów na ciągłą rozbudowę infrastruktury.

Sektor telefonii komórkowej podlega gwałtownym zmianom w zakresie stosowanej technologii, a nasz sukces zależy od naszej zdolności do efektywnego wdrażania nowych lub udoskonalonych technologii, ofert i usług.

Czytamy w prospekcie emisyjnym

Potrzeby inwestycyjne muszą być ciągle zaspokajane. Jest to istotne wyzwanie dla spółki, tym bardziej, że przy okazji IPO nie pozyska kapitału na dalszy rozwój. Dodatkowo, Play ma znaczny poziom zadłużenia, dużo wyższy niż średnia dla spółek telekomunikacyjnych na GPW. Może to utrudnić realizację planów rozwoju.

Play widzi wciąż szanse na wzrost i dalsze zwiększanie przychodów. Marka Play ma najwyższy poziom rozpoznawalności wśród klientów i silnie kojarzy się z usługami multimedialnymi, a to przekłada się na ich lojalność. Play oczekuje też dalszego wzrostu przychodów w tempie co najmniej jednocyfrowym, między innymi dzięki rozwojowi własnej sieci. Czynnikiem sprzyjającym dla Play, ale też dla pozostałych operatorów, jest wysokie tempo wzrostu polskiej gospodarki.

Oczekuje się, iż w ciągu najbliższych lat polski rynek telefonii komórkowej będzie nadal się dynamicznie rozwijać. Zgodnie z badaniem PMR, wartość polskiego rynku telefonii komórkowej na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 26,3 mld PLN i przewiduje się, że w latach 2017-2020 będzie nadal rosnąć ze średnio rocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) na poziomie 1,4% i osiągnie 28,2 mld PLN w 2020 r.

Czytamy w prospekcie emisyjnym

Dane finansowe i cena akcji Play

Od strony finansowej Play dobrze wygląda na tle spółek telekomunikacyjnych notowanych na GPW. Zwiększa przychody i EBITDA. Wykazuje też zyski. Wartość wskaźnika ROA wynosiła na koniec pierwszego kwartału 6%, a na koniec roku był w wysokości 8%. W poprzednich latach utrzymywał się na podobnym poziomie. Jest to większa wartość niż dla cyfrowego Polsatu (ROA = 4%). Oczywiście jest to też lepszy wynik niż dla Orange, którego rentowność w ostatnich latach regularnie spadała, aż do zaksięgowania straty na koniec 2016 roku. Play ma wyższe zadłużenie od spółek z GPW zarówno w porównaniu do aktywów jak i do kapitałów własnych.

Ilustracja 1. Wybrane dane finansowe dla spółki Play Communications 2014-2016 r.

Ilustracja 1. Wybrane dane finansowe dla spółki Play Communications 2014-2016 r

Tabela 1. Wskaźniki finansowe dla Play i spółek z sektora telekomunikacyjnego

 PlayCyfrowy PolsatOrangeNetia
ROA5,85%4,04% 2,28%
ROE43,61%9,56% 2,90%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia86,60%57,72%54,76%21,31%
Wskaźnik stosunku kapitałów obcych do własnych6,461,371,210,27

Play ma średni przychód na użytkownika (ARPU) ma na poziomie 31,4 zł, a współczynnik odejść (Churn) w wysokości 3,4%. Są to wartości bardzo zbliżone do wyników konkurencji: dla T-Mobile wynoszą one odpowiednio 31 zł i 3,3%, a dla Orange 28,4 zł i 3%

Play zaproponował w ofercie pierwotnej cenę maksymalną w wysokości 44 zł. Jeśli zestawimy to z zyskiem netto na koniec 2016 r. to otrzymamy wartość wskaźnika C/Z = 15,45. Wskaźnik cena do zysku operacyjnego C/ZO wyniesie 8,5. Są to wartości zbliżone do Cyfrowego Polsatu: odpowiednio 15,41 i 9,4. Także zestawienie ceny z przychodami dla obu spółek jest podobne (C/P = 1,7). Natomiast cena do przychodów dla Netii wynosi mniej (0,95), ale i rentowność tej spółki jest dużo niższa.

Tabela 2. Zestawienie wskaźników wartości rynkowej dla spółek z branży telekomunikacyjnej.

 PlayCyfrowy PolsatOrangeNetia
C/Z18,5314,27 26,35
C/ZO8,619,33 35,87
C/P1,761,630,570,95

Można więc uznać, że zaproponowana cena jest adekwatna do wyników spółki i porównywalna do wycen konkurencji obecnej na giełdowym parkiecie. Należy też pamiętać, że ostateczna cena ustalona po zakończeniu book buildingu może być niższa.

Znaki zapytania i plusy oferty

Na GPW szykuje się największy debiut od czasów JSW. Na parkiet wchodzi drugi co do wielkości operator komórkowy. Zbierzmy więc razem najważniejsze elementy oferty, na które warto zwrócić uwagę w przypadku IPO spółki Play Communications.

 • Bardzo duża oferta – oferta Play jest największą od 2011 roku. Wyniesie około 5,3 mld zł.
 • Szybko rosnąca sieć – operator bardzo szybko urósł, w ciągu 10 lat osiągnął 27% rynku.
 • Duże inwestycje w infrastrukturę – Play musi rozbudowywać własną sieć komórkową i na ten cel ma zamiar przeznaczyć znaczne środki finansowe.
 • Transza dla pracowników – Pracownicy Play będą mogli zapisać się na akcje z dyskontem, ale nie będą mogli ich sprzedać przez rok od debiutu.
 • Dywidenda - Play określił już wysokość przyszłorocznej dywidendy. Przy cenie maksymalnej stopa dywidendy wyniesie 6%.
 • Konkurencyjny rynek – rynek, na którym działa Play jest nasycony zdominowany przez cztery podmioty.
 • Dobre wyniki finansowe – Play jest spółką rentowną i zwiększa z roku na rok przychody oraz zyski.
 • Cena na odpowiednim poziomie – Zaproponowana cena maksymalna jest adekwatna do wyników spółki.

Debiut Play: harmonogram oferty

Tabela 3. Harmonogram oferty Play Communications

4-7 lipca 2017 r.Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych, w stosunku do których zostanie zastosowany przydział preferencyjny
8-12 lipca 2017 r.Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych, w stosunku do których nie zostanie zastosowany przydział preferencyjny
4-12 lipca 2017 r.Przyjmowanie zapisów od Uprawnionych Pracowników
Do 20 lipca 2017 r.Przydział akcji oferowanych
27 lipca 2017 r.Przewidywany pierwszy dzień notowań

Zobacz także: Strona spółki (notowania, dywidendy, akcjonariat, rekomendacje, wskaźniki i wyniki finansowe)

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost