Wskaźnik Koniunktury IPO w 2019 r. najniżej w historii i wyniósł tylko 32%
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
23 gru 2019, 06:00

Rok 2019 był najgorszy w historii pod względem debiutów. Wskaźnik Koniunktury IPO Strefy Inwestorów wyniósł tylko 32%

Wydawało się, że tak niskiej wartości Wskaźnika Koniunktury IPO, jaka wystąpiła w 2018 roku, nie uda się przebić… A jednak, to co wydawało się niemożliwe stało się faktem. W tym roku emisję publiczną na głównym rynku GPW przeprowadziły tylko dwie spółki: BoomBit oraz DataWalk – najmniej w historii warszawskiego parkietu. Wskaźnik Koniunktury IPO wyniósł zaledwie 32%, a w drugiej połowie roku wyniósł zero.

Efekt dwóch tegorocznych ofert publicznych był daleki od oczekiwań zarządów. BoomBit sprzedał akcje nowej emisji za nieco ponad połowę oczekiwanej wartości, a zapowiadany pakiet już istniejących akcji został mocno ograniczony. Z kolei DataWalk zebrał 10 mln zł z początkowo zakładanych 40,5 mln zł.

Większość debiutów przypadających na badane przez nas lata 2012-2019 przypadało w drugiej części roku kalendarzowego. Tym razem ta zasada się nie sprawdziła. Pod tym względem mijający rok też jest wyjątkiem. Od lipca do grudnia 2019 roku nie przeprowadzono ŻADNEJ oferty publicznej na głównym rynku GPW. Wskaźnik Koniunktury IPO dla tego okresu wyniósł więc 0%. Tak, okrągłe ZERO.

Fatalny rok na GPW – Wskaźnik Koniunktury IPO dla 2019 r. wyniósł 32%

Zbadaliśmy wszystkie emisje i sprzedaże akcji w IPO przeprowadzone w ostatnich 8 latach. Skonfrontowaliśmy ze sobą oczekiwania zarządów i właścicieli z faktycznym stanem. Innymi słowy: zestawiliśmy liczbę oferowanych akcji w zaproponowanej przez sprzedających cenie maksymalnej z faktycznie sprzedaną liczbą akcji po wynegocjowanej cenie ostatecznej. Na tej podstawie obliczyliśmy Wskaźnik Koniunktury IPO, który określa popyt na akcje oferowane w ofertach pierwotnych (IPO). Im większa jest jego wartość, tym jest większe zainteresowanie rynkiem pierwotnym wśród spółek i inwestorów.

To już drugi rok z rzędu, kiedy wartość badanego wskaźnika spadła poniżej 50%. W 2018 wyniosła dokładnie 32,3%, a w tym roku 32,0%.

Wskaźnik Koniunktury IPO: Porównanie procentowe wartości akcji faktycznie nabytych do zaoferowanych w prospekcie emisyjnym

 

Zobacz także: To był najgorszy rok pod względem debiutów w historii GPW i NewConnect 

Różnica między obecnym, a poprzednim rokiem wydaje się niewielka, niestety pozornie. Procent pozyskanego do zakładanego kapitału w emisji pierwotnej jest podobny, ale ilość debiutantów i sumaryczna wartość ofert znacznie się różniły. W 2018 roku liczba emisji publicznych wyniosła 7, a w 2019 roku miały miejsce tylko dwie. Ponadto wartość emisji była aż 6-krotnie niższa! W tym roku zaoferowano do sprzedaży akcje wycenione wstępnie na zaledwie 140,6 mln zł. Wartość ostatecznie pozyskanego kapitału wyniosła 45,2 mln zł.

Porównanie wartości akcji faktycznie sprzedanych do zakładanej wartości w prospekcie emisyjnym

 

Wskaźnik Koniunktury IPO istniejących akcji wyniósł 19% w 2019 roku

Oferty publiczne różnią się od siebie pod względem struktury. Dla uzyskania pełnego obrazu sytuacji na rynku IPO warto rozdzielić oferty akcji już istniejących od ofert akcji nowych emisji. W pierwszym przypadku pozyskane środki trafiają do rąk założycieli i właścicieli, a w drugim przypadku pieniądze zasilają konto spółki i realnie pomagają w jej rozwoju. Z reguły inwestorzy wolą kupować akcje nowych emisji, gdyż wspierają tym samym wzrost właśnie nabywanej spółki.

Dlatego też w dalszej części analizy rozbiliśmy badany Wskaźnik Koniunktury IPO na dwie części: wartość oferowanych akcji już istniejących i wartość akcji nowych emisji.

W 2019 roku tylko w emisji BoomBit zostały zaoferowane akcje należące do dotychczasowych właścicieli. Ostatecznie liczba akcji została mocno ograniczona, przy jednoczesnym obniżeniu ich ceny. Inwestorzy nabyli papiery wartościowe tego typu za 1/5 ich pierwotnie zakładanej wartości. To także jest najniższym wynikiem w badanym okresie.

Wskaźnik Koniunktury IPO istniejących akcji: Porównanie procentowe wartości akcji właścicieli faktycznie sprzedanych do zakładanej w prospekcie emisyjnym

 

Zobacz także: Debiuty i IPO na giełdzie w USA to w tym roku prawdziwa loteria 

Istniejące akcje BoomBit zostały wycenione na 53,9 mln zł. Inwestorzy objęli znacznie mniejszy pakiet, przy niższej cenie o sumarycznej wartości 10,4 mln zł.

Porównanie wartości akcji właścicieli faktycznie sprzedanych do zakładanej w prospekcie emisyjnym

 

Zobacz także: 8 spółek, które planują debiut na GPW w 2019 i 2020 roku 

Wskaźnik Koniunktury IPO nowych akcji wyniósł 40% w 2019 r.

Jeśli weźmiemy pod uwagę sprzedaż tylko akcji nowych emisji, Wskaźnik Koniunktury IPO wyniesie 40% dla 2019 r. To także jest najniższy wynik w badanej 8-letniej historii debiutów na GPW.

Wskaźnik Koniunktury IPO nowych akcji: Procent kapitału faktycznie pozyskanego przez spółki na IPO (emisja nowych akcji) w porównaniu do zakładanego w prospekcie emisyjnym

 

W kończącym się właśnie roku debiutujące spółki planowały pozyskać do 86,6 mln zł na dalszy rozwój. Z tej kwoty udało się zebrać zaledwie 34,7 mln zł.

Wartość kapitału faktycznie pozyskanego przez spółki na IPO (emisja nowych akcji) w porównaniu do zakładanego w prospekcie emisyjnym w mln zł

 

Podsumowując, rok 2019 pokazał jak niski jest poziom zainteresowania GPW wśród spółek – potencjalnych debiutantów. Tak złej sytuacji nie było nigdy na naszej giełdzie. Co więcej, nawet przeprowadzone oferty nie cieszyły się zainteresowaniem wśród inwestorów, w szczególności inwestorów instytucjonalnych. Wartość Wskaźnika Koniunktury IPO była najniższa w badanym, 8-letnim okresie. Nie widać na razie na horyzoncie żadnych czynników, które mogłyby odwrócić te negatywne tendencje. Brakuje bowiem przede wszystkim zapowiedzi o nadchodzących ofertach publicznych na 2020 rok...

Zobacz także: Debiuty, IPO w Strefie Inwestorów

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.