Debiut SpyroSoft na NewConnect. Co warto wiedzieć o producencie oprogramowania
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
12 lut 2020, 06:15

Debiut SpyroSoft. Co warto wiedzieć o producencie oprogramowania, który wchodzi na NewConnect

Spółka SpyroSoft zadebiutuje na warszawskiej giełdzie. GPW dopuściła do obrotu na NewConnect akcje producenta oprogramowania.

SpyroSoft jest o krok od debiutu. Zatwierdzenie dokumentu informacyjnego jest bowiem ostatnim etapem przed wejściem na giełdowy parkiet. Debiutowi SpyroSoft nie będzie towarzyszyła emisja publiczna akcji.

Dostawca usług programistycznych i rozwiązań IT

SpyroSoft jest dostawcą usług programistycznych działającym na rynkach europejskich. Tworzy szyte na miarę rozwiązania informatyczne IT. Klientami spółki są przede wszystkim duże korporacje. Firma współpracuje z kilkudziesięcioma klientami z branży automotive, bankowości czy przemysłu 4.0.

Model działalności SpyroSoft opiera się na przyjmowaniu zleceń na wykonanie kompleksowych prac programistycznych według specyfikacji zamawiającego. SpyroSoft analizuje i ocenia potrzeby klienta, następnie tworzy niezbędne oprogramowanie oraz wdraża je w struktury klienta w celu wsparcia jego działalności biznesowej. Rozwiązania oferowane przez spółkę wykorzystują zaawansowane technologie, takie jak Arttificial Inteligence (AI) czy Mixed Reality.

„Jesteśmy firmą, która wyrosła na gruncie doświadczeń i wiedzy zebranych podczas pracy w dużych korporacyjnych organizacjach. Za nami trzy intensywne lata wzmożonej pracy, podczas których wypracowaliśmy własny pomysł na dostarczanie usług IT" – mówi prezes i współzałożyciel SpyroSoft, Konrad Weiske.

Spółka powstała w 2016 r. i szybko się rozwinęła. Zatrudnia obecnie ponad 400 osób i ma biura na terenie Polski, ale też w Wielkiej Brytanii, Niemczech i innych krajach Unii Europejskiej, a także w USA. Jednym z ważniejszych kroków w kierunku dalszego rozwoju było utworzenie joint venture z niemieckim partnerem, firmą GOD mbH. Od marca 2018 r działa też spółka zależna, SpyroSoft Solutions, dzięki której rozszerzyła się oferta całej grupy o obszar "embedded software" (tworzenie tzw. systemów wbudowanych, czyli oprogramowania do urządzeń inteligentnych).

„W SpyroSoft obecnie koncentrujemy się na sprzedaży usług na rynkach zagranicznych. W tym celu otworzyliśmy właśnie kolejne biuro, tym razem w Monachium. Ponadto stale wzmacniamy nasze kompetencje technologiczne, dotyczy to głównie obszarów Artificial Intelligence i Mixed Reality. Rozbudowaliśmy też naszą ofertę o Product Design” – dodaje Konrad Weiske.

Zobacz także: To może być największy debiut na GPW od 2017 r. Emitel zamierza przeprowadzić IPO

Akcje SpyroSoft dopuszczone na NewConnect

Do obrotu zostanie wprowadzonych łącznie 179 766 akcji z serii A2, B oraz C. Oznacza to, że w obrocie znajdzie się ok. 17% akcji SpyroSoft. Pozostałe akcje - głównie z serii A, należące do założycieli - nie zostały dopuszczone do obrotu.

W spółce jest trzech głównych akcjonariuszy. Prezes zarządu, Konrad Weiske posiada ok. 32% akcji. Znaczne pakiety akcji (także po ok. 32% udziałów) posiadają małżonki dwóch członków zarządu.

Ciekawostką była przeprowadzona w styczniu emisja akcji serii C, która została skierowana do pracowników. W jej ramach przydzielono akcje stanowiące ok. 1% kapitału zakładowego, przy wycenie 10 zł za akcję. W tej emisji wzięło udział ponad 150 osób.

„W momencie powstania, w 2016 roku, zaczynaliśmy działać zaledwie z kilkoma współpracownikami, dzisiaj na pokładzie SpyroSoft jest już ponad 460 osób. Wspólnie osiągnęliśmy duży sukces. Aby wyrazić naszą wdzięczność za dotychczasowe zaangażowanie i wytrwałość w rozwijaniu tego biznesu, zdecydowaliśmy się podzielić firmą, także w materialny sposób, z osobami, które tworzą zespół SpyroSoft” – wyjaśnia Konrad Weiske.

Zobacz także: GPW podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji spółki Spyrosoft 

Polityka dywidendowa SpyroSoft

SpyroSoft nie wypłacało do tej pory dywidendy. Nie ma też określonej polityki dywidendowej. W dokumencie ofertowym jest tylko wzmianka, że decyzja o wypłacie dywidendy będzie „uzależniona od potrzeb inwestycyjnych spółki i jej zapotrzebowania na środki finansowe".

Spółka jest rentowna i co roku zwiększa dynamicznie przychody, zyski i zapasy gotówki. Nie można więc wykluczyć, że w przyszłości zacznie wypłacać dywidendę akcjonariuszom. Jednocześnie SpyroSoft porównuje się pod względem zakresu oferowanych usług i grupy docelowej między innymi do notowanej na GPW spółki PGS Software, która znana jest z długiej historii regularnych wypłat dywidend.

Czynniki ryzyka i szanse na rozwój

SpyroSoft działa na rynku charakteryzującym się bardzo dynamicznym rozwojem i rosnącym poziomem konkurencyjności. Usługi oferowane przez spółkę zaliczają się do produktów innowacyjnych, z tzw. zaawansowanej technologii. Ma to wpływ na prowadzenie biznesu, przede wszystkim wymusza ciągłe dostosowywanie się do trendów i wdrażanie nowych rozwiązań aktualnie panujących na rynku.

Konkurencję dla SpyroSoft stanowią podobne firmy działające w krajach, w których spółka ma przedstawicielstwa.

„Obecnie za bezpośrednią konkurencję - ze względu na wielkość przedsiębiorstwa, zakres oferowanych usług oraz grupę docelową konsumentów - emitent uważa przedsiębiorstwa takie jak: PGS Software, Exadel, Infopulse, NetGuru, UNITY Group oraz inne podmioty zajmujące się produkcją oprogramowania na zlecenie. Emitent pośrednie zagrożenie widzi również w firmach outsourcingowych, pochodzących z krajów stanowiących dawne republiki byłego ZSRR, oferujących wynajem kapitału ludzkiego (w modelu pracy zdalnej lub bezpośrednio u klienta)" – czytamy w dokumencie ofertowym.

Istotnym ryzykiem, mającym wpływ na wysokość marży spółki, jest ryzyko walutowe. SpyroSoft ponosi koszty wytworzenia oprogramowania w polskiej walucie. Natomiast istotna część przychodów realizowana jest w walutach obcych. W 2018 r. ponad 55% przychodów pochodziło z zagranicy (głównie z Wielkiej Brytanii i Niemiec). Wahania kursów walut mogą mieć wpływ na wyniki finansowe grupy, gdyż spółka nie stosuje zabezpieczeń w tym zakresie..

Warto też zwrócić uwagę na sposób generowania przychodów przez spółkę. Pochodzą one w całości ze sprzedaży usług programistycznych. Spółka nie oferuje produktów abonamentowych, ale usługi związane z kompleksową realizacją projektów informatycznych, w tym przygotowywanie oprogramowania informatycznego. Spółka nie posiada więc produktów, które generują wpływy w sposób ciągły. Choć z drugiej strony, popyt na usługi w tym sektorze jest znaczny.

Zobacz także: Rynek IPO zamarł, ale inwestycje funduszy venture capital w 2019 roku biją rekordy. Jesteśmy najszybciej rosnącym rynkiem VC w regionie

Według raportu przygotowanego przez AVentures, Aventis Capital i Capital Times „Software Development in Ukraine, Poland, Belarus and Romania” globalny rynek usług programistycznych ma osiągnąć wartość 843 mld USD w 2021 r. Średni roczny wzrost wynosi 5%. Niemal 70% zapotrzebowania na usługi programistyczne i outsourcingowe pochodzi z USA i Europy Zachodniej. Jednocześnie Europa Wschodnia (w tym Polska) znalazła się wśród 5 najlepszych miejsc na świecie pod względem wielkości podaży w tej branży.
 

sprzedaż IT w Polsce


„Obecnie możemy zaobserwować gwałtowny rozwój branży outsourcingu usług IT w Polsce. Sprzedaż polskiego eksportu usług IT stale rosła od 2010 do 2017 roku, o czym świadczy między innymi stopa wzrostu w ujęciu rocznym w analizowanym okresie równa około 23%. W latach kolejnych dalszy rozwój ma wspierać rosnąca świadomości polskiego potencjału wśród międzynarodowych firm IT" – zauważono w dokumencie ofertowym spółki.
 

Polski eksport IT

Według analiz GUS, oczekiwania dotyczące sprzedaży usług IT w Polsce są optymistyczne. Analitycy prognozują, iż na koniec 2019 roku sprzedaż usług IT w Polsce osiągnie wartość 11 mld EUR, a jej przewidywany poziom w 2022 roku ma sięgnąć 14 mld EUR. Roczny wzrost szacowany na lata 2019 – 2022 ma się utrzymać na poziomie 6,25%.
 

Podaż IT

Dane finansowe SpyroSoft

Przychody Grupy SpyroSoft w 2018 r. wyniosły ok. 32 mln zł, czyli były 3-krotnie większe w porównaniu do poprzedniego roku. Zysk ze sprzedaży wzrósł w tym okresie 6-krotnie – do 4,6 mln zł. Natomiast zysk netto był w 2018 r. wyższy 5 razy od zysku zaraportowanego za 2017 r. i wyniósł 2,8 mln zł.

Spółka opublikowała też dane finansowe za trzy kwartały 2019 r., w których podaje przychody netto w wysokości 47 mln zł. Zysk ze sprzedaży wyniósł 5,6 mln zł, a zysk netto 4,1 mln zł. Na koniec okresu SpyroSoft miał 4,5 mln zł w gotówce. Zobowiązania spółki, głównie krótkoterminowe, sięgają 21 mln zł, czyli są o 5 mln niższe, niż jej aktywa obrotowe.

Większość przychodów grupy pochodzi z kontraktów z trzech głównych branż: finansów, automotive oraz nowych technologii. Według stanu na koniec 2018 r., 45% przychodów generowanych jest w kraju, a 27% w Wielkiej Brytanii oraz 20% na rynku niemieckim.

SpyroSoft czeka na wyznaczenie pierwszego dnia notowań na rynku NewConnect. GPW już zatwierdziła dokument informacyjny i oficjalnie dopuściła akcje do obrotu. Debiut spółki możliwy jest więc w najbliższym czasie.

Zobacz także: Lista spółek, które zadebiutowały na GPW w 2019 roku

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.