Analiza Woodpecker.co spółki, która planuje debiut na NewConnect
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
21 maj 2021, 10:37

Analiza Woodpecker.co: Spółka rozpoczyna publiczną ofertę akcji i planuje debiut na NewConnect

Spółka technologiczna Woodpecker.co rozpoczyna ofertę publiczną akcji. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych już się rozpoczęły i potrwają do 1 czerwca. W planach jest debiut na rynku NewConnect na przełomie II i III kwartału 2021 r., oraz przejście na główny rynek GPW na przełomie 2022/2023 r. Oto co warto wiedzieć o Woodpecker i ofercie akcji.

Automatyzacja procesów biznesowych

Woodpecker dostarcza oprogramowanie w modelu SaaS. Działa na rynku od 2015 r. i zatrudnia ok. 70 osób. W 2017 r. spółka przekroczyła próg rentowności i obecnie obsługuje ponad 3 tysiące klientów, głównie w USA.

Woodpecker oferuje narzędzie wspomagające sprzedaż, pozyskiwanie partnerów biznesowych i pracowników oraz obsługę kontaktu z klientami. Oprogramowanie zarządza komunikacją między firmami, a ich klientami.

Oferowany przez spółkę inteligentny asystent sprzedaży wysyła spersonalizowane komunikaty oraz analizuje otrzymywane odpowiedzi. Wspomaga tym samym pracowników odpowiedzialnych za komunikację z klientami i partnerami. Automatyzuje czasochłonne procesy związane z biznesową komunikacją.

„Dostarczamy dedykowane oprogramowanie w modelu SaaS, które automatyzuje proces komunikacji w oparciu o zaawansowane algorytmy, zwiększające jej efektywność. Można to porównać do pracy osobistego asystenta dla profesjonalistów z obszaru sprzedaży, marketingu, HR i PR, przy czym jest znacznie tańsze i skuteczniejsze” – wyjaśnia Mateusz Tarczyński, prezes zarządu Woodpecker.co.

„Działa jak pełnoetatowy asystent sprzedaży: pomaga zarządzać procesami, wysyła spersonalizowane wiadomości sprawiające wrażenie pisanych osobiście, a także przypomina o kontakcie. Inteligentne algorytmy wykrywają odpowiedzi i oceniają, czy dana osoba jest zainteresowana ofertą, a w efekcie czy należy przerwać, czy kontynuować komunikację. Twórcy aplikacji szacują, że pozwala zaoszczędzić około 20 godzin pracy tygodniowo” – podaje spółka.

Zobacz także: Oferta publiczna akcji Woodpecker.co [Webinar z prezesem zarządu]

Pozycja na rynku i konkurencja Woodpecker.co

Narzędzie oferowane jest w modelu SaaS, czyli w formie abonamentów za dostęp do usługi. Obecnie korzysta z niego ponad 3 tys. przedsiębiorstw z ponad 70 krajów. Największą grupę stanowią firmy z rynku USA (48,5%). Klientami Woodpecker są takie przedsiębiorstwa jak TransferWise, Bolt, czy Gartner.
 

Klienci Woodpecker


Woodpecker celuje w rynek mniejszych przedsiębiorstw, w przeciwieństwie do największych firm z tego sektora, takich jak SalesLoft, Outreach i Reply, które skupiają się na klientach korporacyjnych i ich kompleksowej obsłudze.

„Na rynku dostępnych jest kilka alternatywnych rozwiązań do asystenta oferowanego przez Woodpecker.co. (…) Podmioty świadczące kompleksowe usługi dla dużych przedsiębiorstw, takie marki jak: Outreach, SalesLoft oraz Reply nie stanowią bezpośredniej konkurencji dla Emitenta. W opinii Zarządu Spółki najbliższym konkurentem dla świadczonych przez Emitenta usług jest marka Quickmail, która podobnie do Woodpeckera kieruje swoje usługi do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Niemniej jednak wszystkie wskazane powyżej podmioty w przeciwieństwie do Woodpeckera (...) świadczą usługi szerzej rozumianego marketingu. Pakiety oferowane przez konkurencję cechuje mniejsza elastyczność w dostosowaniu do potrzeb klienta, w efekcie czego klienci zmuszeni są zapłacić wyższą cenę za pakiet usług, z części których nie będą korzystali w przyszłości” – wyjaśniono w memorandum informacyjnym.
 

Pozycja rynkowa Woodpecker

Potencjał rynku i plany rozwoju

Spółka w memorandum informacyjnym podaje prognozy rozwoju i poprawy wyników finansowych. Szacuje, że w tym roku osiągnie wzrost sprzedaży do 13,6 mln zł, czyli o 35% wyżej w porównaniu do 2020 r. Szacunki na lata 2022 i 2023 także zakładają wzrost sprzedaży ponad 35% rok do roku. W tym samym okresie EBITDA ma wzrosnąć do 3,3 mln zł pod koniec 2021 r. (190% w por. do 2020 r.) i do 7,3 mln zł w 2022 r oraz 13,3 mln zł w 2023 r.

Zakładany dynamiczny wzrost wyników finansowych ma być wspierany na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest sam rozwój rynku oprogramowania do automatyzacji sprzedaży, którego wartość obecnie szacowana jest na 7,29 mld dolarów. Zaś roczny wzrost oszacowany na podstawie badań Grand View Research ma wynieść 8,3% między 2020, a 2027 r.
 

Potencjał rynku Woodpecker


Drugim driverem wzrostu wyników ma być rozszerzanie funkcjonalności i rozbudowa usług w ramach obecnie jedynego oferowanego narzędzia spółki o nowe usprawnienia komunikacji i nowe kanały. W planach jest też budowa nowych narzędzi, które mogłyby być oferowane już obecnym klientom w ramach rozszerzania oferty.

Dane finansowe

Woodpecker osiągnął próg rentowności już w 2017 r. Od tego czasu regularnie poprawia przychody i zwiększa bazę klientów. W 2020 r. spółka osiągnęła 10 mln zł przychodu i 0,9 mln zł zysku netto. Prognozuje też dalszy wzrost przychodów w latach 2021-2023 w podobnym tempie do obecnego.
 

Przychody Woodpecker

Zysk netto EBITDA Woodpecker


Liczba klientów Woodpecker wzrasta na przestrzeni ostatnich lat. Rośnie też średni przychód per użytkownik (ARPA), który poprawił się w ostatnim roku z 70 dolarów, do 83 pod koniec 2020 roku.
 

Liczba klientów Woodpecker

Oferta akcji Woodpecker.co i debiut na NewConnect

Oferta obejmuje wyłącznie akcje już istniejące należące do obecnych udziałowców. Nowe akcje nie są emitowanie, więc Woodpecker nie pozyska z oferty środków finansowych.
 

Struktura akcjonariatu


Liczba oferowanych akcji będzie zależeć od ustalonej ceny ostatecznej po zakończeniu budowy księgi popytu, tak by łączna wartość oferty nie przekraczała 2,5 mln euro. Widełki cenowe za jedną akcję zostały ustalone pomiędzy 12 a 15 zł.

Szacunkowa wycena spółki zależeć więc będzie od ustalonej ceny ostatecznej i wyniesie pomiędzy 60 a 70 mln zł.

Zapisy w ofercie akcji dla transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej do 1 czerwca. Minimalny zapis określony został na 350 akcji. Obsługę zapisów prowadzi Dom Maklerski INC.

Następnym krokiem, będzie złożenie dokumentów w celu dopuszczenia akcji Woodpecker do obrotu na rynku NewConnect. Spółka szacuje, że zakończenie procesu rejestracji nastąpi na przełomie II i III kwartału 2021 r.
 

Plany giełdowe Woodpecker


„Planowana oferta publiczna i debiut na giełdzie to ważny krok w naszej historii i kolejny etap rozwoju. Liczymy, że przełoży się to na wzrost rozpoznawalności i transparentności, a w konsekwencji na dalszy dynamiczny wzrost biznesu” – mówi Mateusz Tarczyński, prezes zarządu Woodpecker.co

Debiut na NewConnect ma być przystankiem przed ubieganiem się o wejście na główny rynek GPW. Zarząd szacuje, że przejście na główny rynek GPW może nastąpić na przełomie 2022 i 2023 r.
 

Harmonogram Oferty Publicznej

TerminEtap
19.05.2021Publikacja Memorandum Informacyjnego
20.05.2021 – 01.06.2021Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy małych inwestorów
20.05.2021 – 01.06.2021Budowa księgi popytu (book-building) w transzy dużych inwestorów
02.06.2021Ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży i ustalenie liczby akcji sprzedawanych w podziale na poszczególne transze
02.06.2021 – 09.06.2021Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy dużych inwestorów
10.06.2021Ewentualne przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów zastępczych
Do 11.06.2021Przydział akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej
Do 16.06.2021Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną, a Ceną Sprzedaży)

Zobacz także: Debiuty w 2021 r. oraz artykuły o spółkach debiutujących 

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.