Debiut Big Cheese Studio na GPW: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
27 paź 2021, 08:00

Debiut Big Cheese Studio na GPW: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce

Big Cheese Studio z grupy PlayWay rozpoczyna w piątek, 29 października zapisy na akcje w ofercie publicznej. Spółka zamierza pozyskać ok. 5 mln zł na produkcję 3 autorskich gier oraz rozbudowę zespołu. Big Cheese Studio zadebiutuje na głównym rynku GPW na przełomie listopada i grudnia.

Spółka znana jest z wydanego w 2019 r. tytułu Cooking Simulator. Projekt wciąż jest rozwijany i powstają dodatki do gry. Big Cheese Studio planuje rozpocząć pracę nad nowymi tytułami.

Zobacz także: 28 października 2021 r. Webinar z zarządem spółki: IPO Big Cheese Studio oraz debiut na Głównym Rynku GPW

Cooking Simulator – projekt o długim cyklu życia

Tytuł Cooking Simulator został wydany już na konsole Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4 oraz na urządzenia VR. Do tej pory spółka opublikowała 12 aktualizacji, w tym 3 płatne dodatki do gry oraz bezpłatne LiveOPS. Do tej pory sprzedaż gry wraz z dodatkami przekroczyła ponad milion kopii.

W dalszych planach studia jest udostępnianie kolejnych płatnych dodatków i portowanie produkcji na kolejne platformy.

„Nasz Cooking Simulator, to evergreen, czyli gra o długim cyklu życia oraz wysokim potencjale sprzedażowym. Po dwóch lata od premiery gra nadal bardzo dobrze się sprzedaje - poprawiamy kolejne wyniki kwartalne, półroczne oraz roczne. W tym unikalnym projekcie połączyliśmy trzy ważne dla graczy elementy – tworzenie, rywalizację i zabawę” – mówi Łukasz Dębski, prezes zarządu Big Cheese Studio.
 

Cooking Simulator DLC


Miesięczna liczba aktywnych użytkowników (MAU) gry Cooking Simulator w okresie od lipca 2019 r. do sierpnia 2021 r. waha się w granicach 70-160 tys. i jest utrzymywana na koniec sierpnia w okolicach średniej wynoszącej 114 tys.
 

MAU gry Cooking Simulator

Plany następnych trzech tytułów

Big Cheese Studio wyprodukowało i wydało do tej pory jedną grę, czyli Cooking Simulator, trzy płatne DLC i 12 bezpłatnych dodatków eventowych. Warto więc zwrócić uwagę na ryzyko koncentracji źródła przychodów. Może ono skutkować jednoczesnym spadkiem sprzedaży wszystkich produktów (dodatków) jeśli zainteresowanie flagową grą zacznie się zmniejszać.

Dlatego też Big Cheese Studio zapowiada kolejne tytuły, które mogą zmniejszyć ekspozycję na powyższe ryzyko. Z drugiej jednak strony narażają studio, tak jak i innych deweloperów gier, na czynniki ryzyka skupiające się przede wszystkim wokół nieprzyjęcia się, bądź mniejszej od zakładanej sprzedaży, nowych tytułów lub płatnych dodatków. Zawsze istnieje też ryzyko nieukończenia nowych produkcji w zakładanym czasie i budżecie.

Poza dalszym rozwojem Cooking Simulator, Big Cheese Studio zamierza więc pracować jednoczesne nad 3 nowymi tytułami. Gry mają być wydane do 2023 r. Środki z emisji akcji mają zostać przeznaczone właśnie na ten cel. Budżety gier zamknąć się mają w przedziale 1,5 – 1,7 mln zł.

Pierwszym projektem będzie gra B17 Squadron:

„W przypadku gry B17 Squadron, Emitent zrobił pierwsze wstępne grafiki pokazujące zarys fabuły oraz pierwszy film marketingowy i umieścił na platformie Steam. Gra ma pozytywny odbiór przez potencjalnych graczy, dzięki czemu Spółka podjęła decyzje o produkcji tej gry.” - czytamy w prospekcie emisyjnym.

Debiut B17 Squadron zaplanowany został na II połowę 2022 r.

„Rozpoczęcie produkcji gry nastąpi zaraz po pozyskaniu środków z emisji Nowych Akcji, a na Datę Prospektu, Emitent pozyskał kluczowe osoby do realizacji gry” czytamy dalej.

Studio zapowiedziało też drugi tytuł: Pizza Empire, którego produkcja także ruszy po pozyskaniu środków z emisji akcji. Także ta gra ma mieć premierę w II połowie 2022 r.

„Emitent przygotował pierwsze materiały graficzne pokazujące założenia dotyczące gry, co spotkało się z pozytywnym odbiorem przez graczy. Dodatkowo przy produkcji tej gry Spółka planuje wykorzystać cześć mechanik z gry Cooking Simulator, co przyspieszy proces produkcji. Spółka wykreowała trzon 3 liderów produkcji, którzy pracowali nad grą Cooking Simulator, a w oparciu o kluczowe osoby Spółka zrekrutuje pozostałą część zespołu.” - podano w prospekcie.

W dalszych planach są premiery powyższych gier na konsole Xbox Series X, PlayStation 5 i Nintendo Switch. Ich wydanie zapowiedziane zostało na I połowę 2023 r.

Ponadto w planach Big Chesse Studio jest stworzenie jeszcze jednej produkcji pod roboczą nazwą „Project V”, ale na razie spółka nie podaje za wielu szczegółów. Obecnie jest dokonywany proces wyboru trzeciego tytułu wśród grupy kilku projektów gier. Jej wybór i start produkcji ma nastąpić do końca tego roku. Premiera zaś planowana jest na II połowę 2023 r.

„Wśród wstępnej selekcji potencjalnych gier, które mogą zostać opracowane w ramach trzeciego projektu, który miałby być sfinansowany ze środków z emisji Nowych Akcji, są gry o tematyce:

  1. zarządzania (tworzenia i rozwoju), ekonomii i strategii;
  2. strategicznej polegającej na zarządzaniu zasobami ludzkimi z elementami ekonomii i strategii z elementami trudnego emocjonalnego wyboru;
  3. strategicznej i symulacyjno-bitewnej i zarządzania ryzykiem i otoczeniem; oraz
  4. inne gry pozyskane z rynku.”

- określono w prospekcie emisyjnym.

Strategia Big Cheese Studio zakłada także rozwój segmentu wydawniczego.

Zobacz także: Big Cheese Studio z grupy PlayWay rozpoczyna IPO. Spółka planuje debiut na głównym rynku GPW

Polityka dywidendowa Big Cheese Studio

Big Cheese Studio wypłacało już w przeszłości dywidendę. Zysk osiągnięty w 2019 r. w wysokości 4,4 mln zł został przeznaczony niemal w całości na dywidendę (4,3 mln zł), której wypłata miała miejsce w 2020 r. Spółka także wypłaciła dywidendę w 2021 r. w wysokości 6 mln zł z 8,2 mln zł zysku netto za 2020 r.

Studio ma zamiar kontynuować politykę wypłaty dywidendy w następnych latach:

„W przyszłości Emitent zamierza przeznaczać na dywidendę do 90% zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, pod warunkiem, że spełnione zostaną łącznie dwa warunki:

  • planowane wpływy ze sprzedaży gier Emitenta w roku, w którym zostanie podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy, są większe niż planowane potencjalne inwestycje i koszty tworzenia gier w tym samym roku;
  • po wypłacie dywidendy, na rachunku Emitenta pozostanie minimum 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych) gotówki.”

- podano w prospekcie emisyjnym.

Oznacza to, że spółka nie ma określonej na sztywno polityki dywidendowej, ale zamierza dzielić się nadwyżkami z akcjonariuszami przy każdej okazji.

Dane finansowe

Z danych za poprzednie lata wynika, że spółka utrzymuje wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług. W 2020 r. Big Cheese Studio zaraportowało przychody w wysokości 11,4 mln zł, a w 2019 r. 7,5 mln zł przychodów. W tych latach EBITA osiągnęła poziom, odpowiednio 8,7 mln zł i 5,6 mln zł. Zysk netto przekroczył w 2020 r. 8 mln zł.

Big Cheese Studio wciąż czerpie korzyści ze sprzedaży Cooking Simulator o raz nowych dodatków do gry. W pierwszym półroczu 2021 r. spółka zaraportowała przychody sprzedaży produktów i usług w wysokości 6,8 mln zł (7,5 mln zł. przychodów ogółem) – wzrost o 77,6%. i zysk netto 5,5 mln zł. EBITDA zaś wzrosła do 5,8 mln zł, czyli jest na niemal dwa razy wyższym poziomie w porównaniu do analogicznego półrocza w poprzednim roku.

„Wzrost przychodów netto ze sprzedaży produktów i usług w I półroczu 2021 roku w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku wynikał z wydania DLC Pizza w IV kwartale 2020 roku, którego bardzo dobra sprzedaż została odnotowana także w I kwartale 2021 roku i który podbił zainteresowanie i sprzedaż głównego tytułu Cooking Simulator wraz z dodatkami. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wzrost przychodów miało także wydanie gry Cooking Simulator na PlayStation 4 oraz dodatku Pizza na konsole Nintendo Switch w kwietniu 2021 roku.” - podaje spółka w prospekcie.
 

Dane finansowe Big Cheese Studio

Oferowane akcje i cele emisji

W IPO zostanie zaoferowanych do 135 000 akcji nowej emisji. Środki z ich sprzedaży trafią na konto spółki.

Oprócz akcji nowej emisji, zostanie także zaoferowane znacznie więcej, bo 870 000 akcji już istniejących należących do głównych akcjonariuszy spółki: PlayWay zaoferuje do 25,5% wszystkich posiadanych przez spółkę akcji pozostając wciąż w posiadaniu ponad połowy wszystkich akcji spółki. Łukasz Dębski (prezes zarządu) zaoferuje do 47%, a Leszek Lisowski (poprzedni prezes zarządu) do 22,3% posiadanych przez siebie akcji.

Pozostałe akcje akcjonariuszy sprzedających są objęte 12 miesięczną umową typu lock-up.
 

akcjonariat Big Cheese Studio


Big Cheese Studio zamierza pozyskać ze sprzedaży akcji do 5 mln zł.

Pozyskane środki posłużą rozbudowie zespołu oraz finansowaniu tworzenia trzech kolejnych produkcji. Będą to tytuły B17 Squadron i Pizza Empire oraz jeden niezapowiedziany jeszcze tytuł. Część kapitału posłuży wsparciu działań marketingowych oraz tłumaczeń gier.

Środki z emisji akcji zostaną wykorzystane w latach 2021-2023.

Warto zauważyć, że planowane jest pozyskanie środków w wysokości 5 mln zł, czyli mniej niż wynosił zysk netto za pierwsze półrocze 2021 r. (5,5 mln zł), a także mniej niż ostatnia wypłacona dywidenda w 2021 r. (6 mln zł) Oznacza to, że pozyskanie środków z emisji akcji nie są warunkiem koniecznym, by zrealizować dalsze plany rozwoju spółki, choć niewątpliwie ułatwi ich wykonanie.

„W przypadku braku wpływów z emisji Nowych Akcji lub uzyskania wpływów niższych niż zamierzone, Spółka zrealizuje odpowiednio mniej projektów lub przeprowadzi projekty o mniejszej skali.” - czytamy w prospekcie emisyjnym.

To oznacza też, że oferta nastawiona jest w pierwszej kolejności sprzedaż akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. W przypadku braku emisji spółka i tak osiągnęłaby odpowiedni poziom free-float na GPW.

Zapisy na akcje i planowany debiut na głównym rynku GPW

Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych rozpoczną się w piątek, 29 października i potrwają do 8 listopada do godziny 17:00.

Spółka nie podała jeszcze ceny akcji oferowanych. Zostanie ona przedstawiona 29 października do godz. 8:00 i będzie obowiązywać w zapisach dla transzy inwestorów indywidualnych.

W transzy inwestorów indywidualnych zostanie zaoferowanych do 135 tys. akcji, czyli do 13,4% wszystkich akcji oferowanych (do 100% akcji nowej emisji). Ostateczny podział na transze zostanie ustalony przed zapisami.

Big Cheese Studio zakłada, że debiut na głównym rynku GPW nastąpi na przełomie listopada i grudnia – około 2 tygodnie od przydziału akcji planowanego na 15 listopada.
 

Harmonogram oferty akcji Big Cheese Studio

EtapTermin
Opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach oraz ceny akcji oferowanychnie później niż 29 października 2021 roku do godz. 8.00
Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych29 października – 8 listopada 2021 r. (w dniu 8 listopada 2021 roku zapisy do godz. 17:00)
Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych29 października – 9 listopada 2021 r. (w dniu 9 listopada 2021 roku zapisy do godz. 17:00)
Przydział akcji oferowanychdo 15 listopada 2021 r.
Rozpoczęcie notowańok. 2 tygodnie od przydziału akcji oferowanych

Zobacz także: Debiuty w 2021 r. oraz artykuły o spółkach debiutujących

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.